Dr. Hakan Gündoğan

Göğüs Kası İmplantları

Göğüs Kası İmplantları

Pektoral İmplant Uygulaması olarak da isimlendirilen Erkek Göğüs Kası Estetiği Operasyonu daha büyük, şekilli ve erkeksi göğüs kaslarına sahip olmak isteyen erkek hastalarda uygulanan ve özellikle son yıllarda gittikçe popüler hale gelen bir yöntemdir.

Sağlıklı yaşam ve paralelinde gelişen güzellik kültürü sadece kadınları değil, erkekleri de vücut imajları konusunda daha duyarlı hale getirmiştir. Kadın vücudu her ne kadar basılı ve görsel medyanın hala en önemli ilgi alanı olsa da, erkeklerin özellikle üst vücut bölgelerinin giderek daha çok teşhir edilmesi, özellikle göğüs ve karın bölgesinin ön plana çıkartılması sonucu olarak bu bölgelerin estetik operasyonlarının sayıları da artmıştır.

Pektoral İmplant uygulamalarının anavatanının Brezilya ve Kaliforniya olması, baskın plaj kültürü sebebi ile sürpriz sayılmaz. Benzer şekilde bir Akdeniz ülkesi ve plaj kültürünün yerleşik olduğu ülkemizde bu uygulamaya olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

Pektoral İmplant Operasyonu İçin Uygun adaylar Kimlerdir?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve kas gelişimi biyolojik olarak tamamlanmış (18 yaş) ve göğüs bölgesinde daha erkeksi bir görünüm isteyen erkekler Pektoral İmplant Operasyonu için adaydırlar. Öte yandan Pektoral İmplant Operasyonu düşünen hastaların bilmesi gereken önemli noktalar vardır:

Göğüs kası, üst vücut bölgesinin tam ortasında ve en dikkat çekici yerinde bulunmakla birlikte, göğüs bölgesinin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Sadece göğüs kasının hacmi değil, çevre anatomik alanlardan ayırt edilmesine olanak sağlayacak sınırlarının keskin hatlara sahip olması da önemlidir.

Göğüs kasının kitlesi yeterli olmakla birlikte, sınırları belirgin olmaz ise estetik olarak istenilen görüntü alınamayacaktır. Bu bağlamda Pektoral İmplant Operasyonu için en uygun adaylar, boy ve kilo oranı normal, atletik erkekler olacaktır.

Vücut yağ oranı azaldıkça göğüs kasının sınırları daha iyi ortaya çıkacak ve operasyon yapılsın yapılmasın daha çekici bir göğüs bölgesi ortaya çıkacaktır. Unutulmaması gereken nokta, pektoral implantların sadece göğüs kasının hacmini arttırdığıdır. Kasın sınırlarını çevreleyen bölgelerde yağ dokusu fazla ise, göğüs kasının hatlarının görülmesini engelleyeceğinden Liposuction yönteminin prosedüre eklenmesi önemlidir.

Pektoral İmplant Operasyonu öncesi mutlaka değerlendirilmesi gereken bir başka konu da Jinekomasti sorununun (erkek tipi meme büyümesi) mevcut olup olmadığıdır. Jinekomasti de meme-yağ fazlalığı özellikle meme başının alt kısmında yerleştiğinden ( erkeklerde meme başının altında yerleşen her fazlalık göğüs bölgesinin daha kadınsı gözükmesine yol açar) öncelikle bu sorunun giderilmesi gerekir. Yine günümüzde hemen her Jinekomasti ameliyatına (ister cerrahi yöntem, ister memeye liposuction olsun) göğüs çevresinin definisyonunu arttırmak amacı ile liposuction uygulandığından, bir sonraki adımda yapılacak olan bir Pektoral İmplant Operasyonun estetik anlamda memnuniyeti daha çok artacaktır.

Pektoral İmplant Operasyonu Kimlere Uygulanır?

Pektoral İmplant Operasyonu en çok tamamen estetik sebeplerden dolayı uygulanmaktadır. Yoğun egzersiz programına rağmen göğüs kaslarında yeterli gelişmeyi elde edemeyen ya da basitçe egzersiz yapmak istemeyip daha şekilli göğüs bölgesi almak isteyen erkekler en sık karşılaşılan hasta grubudur (Şekil 1).

Şekil 1: Pektoral İmplant Operasyonu için en ideal adaylar, atletik, boy-kilo oranı uyumlu, egzersiz yapan ve buna rağmen göğüs kasında yeterli hacmi elde edemeyen genç erkeklerdir.


Bazı vücut tiplerinde kasın gerginlik ve şeklinin elde edilmesi başkalarında olduğu kadar kolay olmamaktadır. Benzer şekilde ağır bir vücut geliştirme programına ilaveten yoğun bir diyet ve aminoasit/vitamin takviyelerine rağmen bazı erkelerde kas kitlesini arttırmanın tek yolu olarak anabolik steroid ve testesteron gibi hormonların kullanılmasıdır. Bu hormonların kullanımının sağlık açısından ileride çıkardığı ciddi sorunlar nedeni ile estetik uğruna sağlığından vazgeçmek istemeyen vücut geliştiriciler (yoğun olarak üst vücut çalışmalarına rağmen) istedikleri görüntüyü elde edemedikleri takdirde Pektoral İmplant Operasyonuna başvurmaktadırlar. Bu kişiler zaten belli bir pektoral kas kitlesine sahip, vücut yağ oranları düşük ve dolayısı ile kas definisyonuna zaten sahip olduklarından, Pektoral İmplant Operasyonu ile göğüs kasının hacminin arttırılmasından estetik anlamda en iyi sonucun alındığı hasta grubudur. Pektoral İmplant Operasyonu sonrasında (belli bir süre geçtikten sonra) vücut geliştirme sırasında üst vücut çalıştırmaya devam edebilmeleri bu grup için uygulamanın özellikle popüler olmasına yol açmaktadır.
Bazı erkeklerde genetik olarak göğüsün üst kısmına nazaran alt kısmında dolgunluk olma eğilimi vardır ve bu kişiler sıkı egzersize rağmen kas kitlesinde artış olsa da şeklinde değişiklik elde edemeyebilirler. Bu durum göğüs bölgesinde orantısız bir görünüme neden olabilir. Pektoral İmplant Uygulaması ile göğüsün alt üst kutupları arasındaki bu orantısızlık giderilip daha çekici, daha erkeksi bir görünüm elde edilebilir.

Her ne kadar Pektoral İmplant Operasyonu çoğunlukla herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde saf estetik amaçla uygulanmakla birlikte, bazı doğumsal ve sonradan edinilmiş kusurların düzeltilmesi amacı ile de Pektoral İmplant Operasyonu uygulanabilmektedir.

Pektoral İmplant Operasyonunun yapıldığı bir diğer hasta grubu ise doğuştan Pektoral Kas’ın (Göğüs Kası) kısmi ya da tam olarak gelişmemesi sebebi ile ortaya çıkan ve “Poland Sendromu” olarak isimlendirilen deformiteye sahip hastalardır (şekil 2-4). En sık görülen formunda genellikle Pektoralis Kasının yokluğuna bağlı olarak aynı taraf göğüs bölgesinde çöküklük görülür ancak fonksiyonel kayıp yoktur. Daha ileri vakalarda ise Pektoralis Minör Kasının ya da kaburgaların yokluğu ve hatta elde deformiteler görülebilir. Bu kişilerde Pektoral İmplant Uygulaması vücut imajlarının düzelmesine bağlı olarak psikolojilerine olumlu etkide bulunmaktadır.

Şekil 2: Poland Sendromu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen doğumsal bir deformitedir. Ana bulgusu Büyük Göğüs Kasının (Pektoralis) yokluğudur. Aynı taraf da göğüs bölgesinde deformite ortaya çıkar. Daha ağır formlarında Pektorali minör kasının yoluğu, kaburgaların gelişmemesi, koltuk altında kıllanma olmaması ve el deformiteleri birlikte görülebilir.


Şekil 3: Sağ taraf Pektoral Kasın Yokluğu ile birlikte Poland Sendromu

Şekil 4: Anatomik Deformitenin Vücut İmajına yansıması


Poland deformitesi kadar ağır olmasa da bazı kişilerde göğüs kafesinin ve göğüs kemiğinin deformiteleri (doğuştan ya da sonraya çıkmış olabilir) Pektoral İmplant Operasyonu ile çöküklüğün giderilmesine uygun kişilerde kozmetik amaçlı olarak bu işlem uygulanabilir. Aşırı egzersiz nedeniyle Göğüs Kasının hasar görmesi sonucu ortaya çıkan şekil bozukluğu özellikle göğüs kasının üst kol kasına yapıştığı yerden kopması sonucu koltuk altından kasa uzanan bölgede büyük bir çöküklük sonucu ortaya çıkar. Bu hastalar öncelikle ortopedik açıdan değerlendirilir ve uygun hastalarda yine Pektoral İmplant uygulanabilir

Pektoral İmplant Nasıl Bir Malzemedir?

Pektoral İmplant denilince çoğu hastanın aklına kadınlarda meme büyütme amacıyla kullanılan ve kadın memesi kıvamındaki meme protezleri gelmektedir ancak bu doğru değildir.

Günümüzde kullanılan Pektoral İmplantlar kadınlarda kullanılanlardan biraz daha sert kıvamda “koheziv silikon” maddesi kullanılarak, erkek göğüs kası anatomisine uygun şekilde imal edilmektedir. İmplantın yüzeyinin pürtüklü olması kayma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Pektoral İmplantlar göğüs kası hacmini arttırırken, sınırlarının definisyonunu da tanımlayacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Kadınlarda kullanılan meme implantlarından farklı olarak şekli daha kare ve koltuk altına doğru uzanımı arttırılmış haldedir. Yine implantın alt kutbunda daha kıvrımlı ve yan köşeleri daha kalındır. İmplantın kalınlığı üst kutba doğru giderek azalır. Tüm bu değişiklikler İmplantın Göğüs Kasına benzemesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Dr. Hakan Gündoğan, erkek göğüs kasını en doğal şekilde büyütebilen ve bahsedilen konturlara sahip FDA onayına sahip “Anatomik Pektoral İmplantları” pratiğinde tercih etmektedir. Paslanmaz çelikten sonra vücut için en zararsız malzeme olan “silikon”un vücut için sağlık anlamında bir zararı olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır, dolayısı ile Göğüs Kası Estetiği düşünen hastaların Pektoral İmplantın kendisi hakkında kaygılanmalarına gerek yoktur.

Pektoral İmplant Nereden Hangi Lokalizasyona Konmalıdır?

Her ne kadar Göğüs Kası İmplantı meme başı, meme altı çizgisi ya da meme yakınında bulunan eski bir iz kullanılarak koyulabilse de gerek estetik gerekse ameliyat güvenliği açısından en kullanışlı yöntem Koltuk Altı yaklaşımıdır (şekil 5).

Kadınların aksine erkeklerin göğüs bölgesi her zaman çıplak olarak gözlemlenebildiğinden genelde meme üzerinde iz varlığı kadınlara kıyasla erkeklerde kabul edilebilir bir durum değildir. Koltuk altında, kollar kaldırıldığında bile neredeyse fark edilmeyen bu iz, yine erkeklerde koltuk altında az miktar kıl bulunmasının sosyal olarak kabul edilir olması sebebi ile erkek hastalar tarafından rahatlıkla tolere edilebilmektedir.

Şekil 5: Göğüs bölgesi üzerinde iz bırakmadığından ve kolay kamufle edilebilen bir alan olduğundan (tüm vücut bölgeleri arasında en iyi iz kalitesinin elde edildiği alanlardan biridir) Pektoral İmplant koltuk altından yerleştirilmektedir.


Şekil 6: Pektoral İmplant en güvenli ve doğal görünüm için Pektoralis kasının altına yerleştirilir.

Koltuk altı yaklaşımının bir başka avantajı da koltuk altında bırakılan izin hemen hiçbir zaman (aynı gözkapağında olduğu gibi) hipertofik skar ya da keloid oluşumu gibi anormal yara iyileşme riski taşımaması ve bu durumlara yatkınlığı olan kişilerde rahatlıkla kullanılabilmesine olanak sağlamasıdır.

Pektoral İmplantların göğüs kası üzerine ya da göğüs kası zarı altına konduğunda sorun çıkarma ihtimallerinin yüksek olması sebebi ile (implantın köşelerinin ince deri altında belli olması, ameliyat sonrası serum toplanma ihtimali gibi) implantın hemen her zaman göğüs kası altına konulması önerilmektedir (şekil 6).

PEKTORAL İMPLANT OPERASYONU (KOLTUK ALTINDAN – ENDOSKOPİK) NASIL YAPILIR?

Her ne kadar Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant yönteminin avantajı kalacak izin göğüs bölgesinden uzakta ve kolay gizlenebilen saklanabilen bir lokalizasyonda bırakılması gibi gözükmekle birlikte daha özellikli durumlar mevcuttur. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken konu ise Pektoral İmplant operasyonunun “Endoskopik – Endoskop Yardımcılı” olarak gerçekleştirilmesidir (şekil 7).

Koltuk Altından Pektoral İmplant Tekniği az sayıda plastik cerrah tarafından uzun yıllardır klasik olarak endoskop kullanılmadan uygulanmaktadır. Tıp alanında endoskop kullanımının yaygınlaşması Pektoral İmplant ameliyatında da kullanılmasını sağlamış ve daha titiz ve rafine bir ameliyat süreci ve aynı zamanda hastalara için daha konforlu bir ameliyat sonrası dönem sağlamıştır.

Şekil 7: Aynen Kadınlarda Koltuk Altından Meme Büyütme Tekniğindeki gibi Pektoral İmplantın Konacağı Kas Altı Cebinin endoskop kullanılarak hazırlanması kanamasız, çevre dokulara ve sinirlere hasar vermeden ilerleyen bir rafine bir ameliyat sağladığından hem alınan estetik sonucun daha iyi olmasına hem de daha konforlu bir ameliyat sonrası sürecin geçirilmesine yardımcı olur.


1970’lerin başında Endoskop kullanılmadan yapılan teknik de basit bir kaç cerrahi alet yardımıyla ve cerrahi yöntem olarak günümüzde kabul görmeyen “kaba ve körlemesine” manipülasyonlar ile operasyon gerçekleştirilmek de idi (halen bu yöntemi kullanan birçok cerrah mevcuttur). Bu yöntem göğüs çevresinde iz bırakmamakla birlikte özellikle kontrolsüz bir şekilde pektoral kasa müdahale edilmesi sebebiyle kasın kasar görmesine ve en önemlisi pektoral kasın alt ucunun göğüs duvarına yapıştığı yerden ayrılması riski taşımaktadır. Pektoral İmplantın meme başının altına kaçması istenenin tam aksine göğüs bölgesinin kadınsılaşmasına yol açıp ameliyat sonucunu olumsuz etkilemektedir.

Pektoral İmplant uygulaması sırasında tecrübeli bir plastik cerrah tarafından endoskop kullanılması, göğüs kasının daha kolay manipüle edilmesine ve dolayısı ile kanama olmadan operasyonun gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Bu sayede estetik açıdan ameliyatın başarı ihtimali artarken hasta konforu açısından da operasyon sonrasında kanama, enfeksiyon, anormal ağrı, kolları kaldırma da güçlük, hissiyat kaybı gibi hastayı rahatsız eden durumların da önüne geçilmiş olunacaktır.

Dr. Hakan Gündoğan’ın kişisel görüşü, Pektoral İmplant Operasyonu uygulanacağı zaman klasik koltuk altı tekniği yerine etkinliği, güvenilirliği, ameliyat sonrası konforun daha rahat ve estetik sonuçlarının memnun edici olduğu kanıtlanan Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Tekniği kullanılması gerektiği yönündedir.

Bu aşamadan itibaren sizlere Koltuk Altından Endoskopik Olarak Pektoral İmplant Operasyonunun nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılacaktır:

Konulacak İmplantın Büyüklüğünün Belirlenmesi:

Her ameliyatta olduğu gibi Pektoral İmplant Operasyonu da kişiye özel planlanmalı ve uygun boyuttaki implant daha ameliyattan önce belirlenmelidir.

Hastanın omuz genişliği, göğüs çapı gibi ölçüler alındıktan sonra asıl ilgi alanı olan göğüs bölgesinin ölçümleri yapıldıktan sonra, hastanın beklentileri de göz önünde bulundurularak konulması planlanan implantın boyutları belirlenir. Kişinin mevcut göğüs kası ölçümleri yapılırken özellikle önemli olan noktalar şunlardır:

  1. Köprücük kemiğinin hemen altında göğüs kasının üst kısmının genişliği
  2. Göğüs kasının hemen meme başı altında yer alan alt kutbunun genişliği
  3. Göğüs kasının tam ortasında, köprücük kemiğinin orta noktası ile göğüs kasının alt kenarının orta noktası arasındaki mesafe ve
  4. Koltuk altı göğüs birleşim noktası ile göğüs kemiğinin iç kenarı arasındaki mesafe.

Bu ölçümler yapıldıktan sonra kullanılması planlanan pektoral implantın boyutları ortaya çıkacaktır.

Dr. Hakan Gündoğan bu ölçümlere ilaveten 3 Boyutlu Bilgisayar Görüntüleme sistemi kullanarak sadece implantın yaklaşık büyüklüğü değil, aynı zamanda Pektoral İmplant konduktan sonra ortaya çıkacak sonucu yaklaşık olarak hastanın ameliyat öncesinde görebilmesini sağlamaktadır.

Pektoral İmplant Ameliyatı Nerede Yapılmalıdır?


Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonunu gerçekleştiren az sayıda plastik cerrah mevcuttur ve genellikle kadınlarda endoskop yardımcılı koltuk altından meme büyütme operasyonu konusunda deneyimli kişilerdir. Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonunu gerçekleştiren plastik cerrahlar genellikle kendilerinin ameliyat sürecine alışkın, operasyon detaylarına hâkim anestezi doktoru, ameliyat hemşiresi ve yardımcı personeli olan, kendilerini rahat hissettikleri daha büyük olanaklara sahip hastaneleri tercih etmektedirler. Olanakları geniş hastanelerde genellikle endoskop sistemleri zaten mevcuttur ve personel de endoskopik işlemler konusunda tecrübelidir. Sadece plastik cerrahın değil tüm personelin bilinçli ve eşgüdüm içinde çalışması ameliyat zamanını kısaltırken hastaya da ameliyat sırasında ve sonrasında (özellikle ağrı kontrolü anlamında) optimal konfor sunulmasını kolaylaştırmaktadır.

Ameliyat Öncesi Çizimler:

Her göğüs ameliyatında olduğu gibi Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu planlanırken yapılacak çizimler mutlaka ameliyat öncesi, hasta ayakta iken ve göğüs kası hem rahat hem de kasılıyken yapılır. Dr. Hakan Gündoğan bu çizimleri genellikle ameliyattan bir gün önce kliniğinde yapmaktadır. Böylece ameliyat sabahı hasta zaten ameliyat gerginliği yaşarken ek bir stres yaşamayıp, çizimler daha rahat bir atmosferde ve daha itinalı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Hasta plastik cerrahın karşısında ayakta dururken göğüs kasının alt sınırı belirlenir. Daha sonra göğüs kası kasılarak yan kenarının belirlenmesi gerçekleştirilir. Göğüs kasının göğüs kemiğine yapıştığı iç kenarı tespit edildikten sonra göğüs kasının köprücük kemiğine yapışma yeri tespit edilip son olarak koltuk altında izin bırakılacağı alanın belirlenmesine geçilir.

Şekil 8: Operasyon öncesinde konulacak Pektoral İmplantın cebinin sınırları belirlenir ve koltuk altının en yüksek yerinde ve koltuk altı sınırlarını aşmayacak uzunlukta yapılacak kesinin yeri işaretlenir.


Koltuk altında yapılacak kesi ideal olarak hasta ellerini beline koyduğunda karşıdan kesinlikle gözükmeyecek şekilde, koltuk altının en yüksek ve çukurda kalacak noktasına yerleştirilir. Yine kalacak izin vücudun ön ve arkasından gözükecek şekilde koltuk altı sınırlarını aşmaması gerekmektedir (şekil 8).

Kesinin uzunluğu genellikle 4 ila 5 cm arasında değişir. Önemli olan kesinin uzunluğundan ziyade kalacak izin kalitesidir. Dört santimden kısa yapılan kesiler hem ameliyat enstrümanlarının yerleştirilmesi hem de pektoral implantın konulması sırasında zorluk yaratır. Kesi kısa tutulduğunda yara kenarlarında oluşabilecek hasar, kalan izin kalitesini (özellikle koyu bir renk almasına bağlı olarak) kötü yönde etkileyecektir.

Anestezi:

Ameliyat öncesi testlerin tamamlanıp, Anestezi Uzmanı tarafından ameliyat olmasında sakınca olmadığına karar verilen hasta ameliyathaneye alınır ve ameliyat süreci başlar. Koltuk Altından Pektoral İmplant Ameliyatı ideal olarak Genel Anestezi altında yapılır. Genel Anestezi, hastaların korkularının aksine uygun şartlar ve uygun ellerde uygulandığında, tüm ameliyat süresince solunum yolları tüp ile güvence altına alındığından en güvenli ve konforlu yöntemdir. Koltuk Altından Pektoral İmplant Ameliyatı sırasında genel anestezi altındayken kas gevşetici ilaçlar daha güvenli bir şekilde kullanılabildiği için göğüs kası daha kolay manipüle ve kontrol edilebilmek de dolayısı ile kas manipülasyonuna bağlı ağrı, şişlik daha az olmaktadır.

Cerrahi Aletler ve Endoskop Sistemi:

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonunda kullanılan cerrahi aletler ve endoskopik sistemler hemen tamamen bu ameliyata özeldir ve diğer endoskopik ameliyatlardan büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenden dolayı ameliyatın gidişatına alışkın personel ve ameliyat hemşiresi ile çalışmak daha avantajlıdır.

Koltuk Altı Kesisinin Yapılması:

Çizimler tamamlanıp, genel anestezi altında uyutulmuş hastaya gerekli pozisyon verilip endoskopik sistemler test edilip hazırlandıktan sonra artık ameliyata başlama zamanı gelmiştir.

Şekil 9: Koltuk Altı Kesisi.

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu tekniğinde; koltuk altının en yüksek noktasında yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda (koltuk altında yapılacak kesi bölgesine önceden kanamayı azaltıcı ilaç yapıldıktan sonra) itinalı bir şekilde deri kesisi yapılır (şekil 9). Her ne kadar bir plastik cerrah için çok kolay bir işlem olsa da ameliyatın bu aşaması çok önemlidir.

Göğüs kası ve meme dokusunun (erkeklerde de çok az miktarda da olsa kadınlarda ki gibi meme dokusu mevcuttur) lenf damarlarının drenajı koltuk altındaki yağlı-gözeli dokuya doğru olmasından dolayı bu yapılara zarar vermeden, deri altından çok dikkatli bir şekilde ilerlenip pektoral kasa doğru ilerlenir. Bu şekilde itinalı bir cerrahi yaklaşım, koltuk altındaki lenf bezleri ve lenf damarlarına hasar vermeyeceği için ileride olası bir koltuk altında lenf bezi şişmesi engellenip, hastanın gereksiz yere stres yaşamasını önleyecektir (Şekil 10)

Şekil 10: Koltuk altı kesisinden pektoral kasa ulaşma aşamasında dikkatli bir şekilde deri altından ilerlenmesi lenf damarlarına ve düğümlerine hasar vermeyeceğinden ameliyat sonrası koltuk altında şişlik ve lenf düğümü büyümesi ihtimali azalır.

Meme İmplantın Konacağı Cebin Hazırlanması:

Koltuk Altında Yapılan Kesi sadece deri altı yağ dokusuna kadar derinleştirilip memenin lenf damarlarının zedelenmesinin önüne geçilir ve hemen deri altından ilerlenip pektoral kasın yan kenarına ulaşılır.

Koltuk altı kesisinden ilerlenerek pektoral kasa ulaşılmasını ve konulacak implantın geçmesine izin verecek büyüklükte tünel hazırlandıktan sonra pektoral kas zarı (fasya) elektrokoter yardımı ile kanama olmadan kesilip pektoral kasın arka tarafına doğru ilerlenmeye başlanır. Bu aşamada önemli bir nokta da pektoral kasa ulaşıldığında kasın zarının kasın uzun aksına paralel olarak açılmasıdır Şekil 11). Bu sayede operasyon sonrası “axillary banding” olarak tanımlanan koltuk altındaki deri köprüleşmesinin gelişiminin önlenmesi amaçlanır. Bu aşamada önemli bir başka nokta da pektoral kasın hemen üzerinden geçen damarların hasarının önüne geçmektir. Bu sayede hem gereksiz kanama hem de kanamanın yol açacağı reaksiyon sonrasında koltuk altı ve göğüsün yan tarafında şişlik, morluk ve ağrının önüne geçilmesi ve ameliyatın çok daha optimal şartlarda devam edilmesi sağlanır.

Şekil 11: Pektoral Kasa Ulaşılır

Pektoral İmplant Operasyonunda bu kısmına kadar olan kısım endoskop kullanılsın ya da kullanılmasın kadınlarda Koltuk Altından Meme Büyütme Ameliyat tekniğine benzer, ancak bu aşamadan sonra endoskopik yaklaşımın avantajları ortaya çıkmaya başlar.

Şekil 12: Pektoral Kasın Kenarına Ulaşıldığı Anda Endoskop Koltuk Altından İlerletilerek Operasyon Endoskop Yardımcılı Olarak Devam eder


Pektoral Kasın kenarına ulaşıldıktan sonra göğüs kası altında Pektoral İmplantın konacağı cebin hazırlanmasına geçilir. Pektoral kasın kenarına ulaşıldığı anda operasyonun “endoskopik” kısmı başlamış olur (şekil 12). Plastik cerrah karşısında bulunan televizyon ekranından (monitör) cerrahi alanı büyütülmüş olarak görür. Özel endoskopik aletler yardımı ile göğüs kasının altında bulunan küçük göğüs kası (pectoralis minör), kaburga kemik ve kıkırdakları ve kan damarları ile birlikte göğüs kasına giden sinirler korunur ve Pektoral İmplant konacak cebin kanamasız bir şekilde açılması sağlanır. Tüm bu özen ameliyat sonrasında hastaya daha az şişlik, morluk ve ağrı olarak geri dönecektir.

Endoskopik Tekniğin uygulanmadığı durumlarda ise ameliyatın bu aşamasından itibaren tamamen körlemesine (blind) ve kaba aletler yardımı ile (blunt) göğüs kası zorlanarak implant cebinin açılmasına çalışılır (şekil 13).

Şekil 13: Kaba Cerrahi Aletler ile İmplant Cebinin Zorlanarak Açılmaya çalışılması Ameliyat sonrası ağrının en önemli sebebidir.

Kaba aletlerle gelişigüzel yapılan manipülasyonlar neticesinde kan ve lenf damarlarının yırtılması, sinir hasarı, kaburga kemik ve kıkırdaklarının zarlarında kanama ve ödem gelişme ihtimali yüksektir. Bu kaba ameliyat teknikleri ne yazık ki operasyon sonrası özellikle erken dönemde anormal ağrı, şişlik, morluk, kanama, kolun iç tarafında ve meme başında his kaybına yol açabilmektedir. Uzun vadede ise pektoral kasın uygun şekilde manipüle edilememesi nedeni ile implantın planlanan yerde durmamasına bağlı olarak şekil bozukluklarının ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

Şekil 14: Pektoral İmplant Cebi Endoskopik Görünüm

Koltuk Altından Pektoral İmplant yerleştirilirken endoskop kullanımının bir başka avantajı ise göğüs kasının alt kısmının kaburgalara yapıştığı noktaların korunmasına olanak sağlamasıdır (şekil 14). Kadınlarda aynı şekilde uygulanan meme büyütme tekniğinden farklı olarak erkeklerde göğüs kasının kesinlikle alt kenarının korunması gerekmektedir. Bu sayede Pektoral İmplantın alt kenarının hemen meme başı ya da sadece birkaç santim aşağıda yer alması ve dolayısı ile erkek anatomisine uygun bir göğüs şekli almak mümkün olmaktadır. Aksine, eğer pektoral kasın alt ucu yanlışlıkla hasar görür ve pektoral implant meme başının altına inecek olursa o zaman meme tam tersine kadınsı bir görüntü alacaktır.

Pektoral İmplantın Göğüs Kası Altında Hazırlanan Cebe Yerleştirilmesi:

Pektoral İmplantı yerleştirmeden önce açılan cep endoskop yardımı ile tekrar gözlemlenip var ise küçük kanamalar yakıldıktan sonra açılan cebin sınırlarının doğrulanması sağlanır ve simetri kontrol edilir. Son olarak implant cebi antibiyotikli solüsyon ile yıkanır (şekil 15).

Şekil 15: İmplant Cebi Kontrol Edilir

Kanamasız ve uygun şekilde açılmış cerrahi alana (implant cebi) artık Pektoral İmplantın yerleştirilmesi aşamasına gelinmiştir. Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da konulacak Pektoral İmplantın büyüklüğünün ameliyattan önce planlanmış olması ve mümkün olduğunca deneme implantları kullanılmadan Pektoral İmplantın tek seferde yerleştirilmesidir.

Ameliyat sırasında deneme yanılma yoluyla uygun implant büyüklüğünü bulma çabası implant cebinin hasar görmesi, yara kenarı derisinin hasarlanması ve enfeksiyon gelişimi riskini arttırdığından kullanılmamalıdır.

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sırasında, koltuk altındaki kesi ile pektoral implantın yerleştirileceği alan göreceli olarak daha uzun bir tünel gerektirir ve zor bir işlem olmasına rağmen uygun cerrahi ekipman ve teknik kullanıldığında her büyüklükte pektoral implantı yerleştirmek teknik olarak mümkündür Burada önemli olan nokta konulacak implantın açılan cebe yerleştirilmesi sırasında zarar görmemesidir.

Şekil 16: İmplantın Koltuk Altından Yerleştirilmesi

Koltuk altı kesi bölgesinden yerleştirilen özel ekartörlerin yardımı ile plastik cerrah pektoral implantın oryantasyonunu belirledikten sonra açılan cebe implantı yerleştirir ve dışarıdan sınırların uygunluğu kontrol edilir. Aynı işlem karşı taraf içinde uyguladıktan sonra simetri kontrol edilir ve estetik olarak memnun edici sonuç elde edildiğinden emin olduktan sonra artık koltuk altı kesisinin kapatılıp ameliyatın sonlandırılmasına başlanır (şekil 17).

Şekil 17: Pektoral İmplantın Yerleşimi

Koltuk Altı Kesisinin Kapatılması:

Her iki tarafa pektoral implant yerleştirilip simetrileri ve yerleşimleri kontrol edildikten sonra (uygun aletler yardımı ile implant yerinde iken bile endoskop yardımı ile gerekli küçük manipülasyonlar yapılabilir) önce dikkatli bir şekilde göğüs kasının zarı dikilir ve koltuk altında ki kesinin kapatılmasına geçilir.

Dr. Hakan Gündoğan ameliyatın zaten kanamasız ve minimal travma ile yapılması ve vücut dışı ile ilişkili olan drenin pektoral implantı enfekte etme ihtimali nedeni ile Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonlarında dren kullanmamaktadır.

Şekil 18: Operasyonun Geride Kalan Tek Emaresi Koltuk Alında Bırakılan İz Olacağından Kesinin Kapatılması Aşaması da önemlidir


Koltuk altı kesisinin kapatılması kolay gibi gözükse de itina isteyen bir durumdur. Sonuç da ameliyatın görünür tek emaresi geride bırakılan bu iz olacağından, kalacak izin iyi gözükmesi için dikiş aşamasında azami itina gösterilmelidir. Yine hastanın koltuk altı traşını rahat yapabilmesi için özel bir teknik ve alınmasını gerektirmeyecek şekilde içeriden özel eriyen dikişler kullanılarak kesinin kapatılması sağlanır. Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası hastanın üzerine konan tek pansuman koltuk altı kesisinden olacak sızıntıları emmek amacı ile sadece 12 saat tutulacak bir cerrahi gaz’dan ibarettir. Hasta dikişlerinin üzerini örten özel şeffaf pansuman sayesinde isterse ameliyattan 12 saat sonra bu gazı çıkartıp duş alabilir. Hastanın ve plastik cerrahın tercihine bağlı olarak özel ameliyat korsesi kullanılabilir (Şekil19).


Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu Sonrası Erken Dönem:

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonunun bitiminden 4 saat kadar sonra hastaların çoğu (arabayı kendi kullanmamak ve gece yanında kendisine eşlik edecek bir kişi olması şartı ile) hastaneden taburcu olabilirler. Yine de erkek hastaların ağrı eşiklerinin düşük olması ve olası ağrının hastane koşullarında daha kuvvetli ağrı kesiciler ile çok daha kolay kontrol alınabilmesi sebebiyle Dr. Hakan Gündoğan bu operasyon sonrası hastaların aynı geceyi hastanede geçirmelerini önermektedir.

Operasyonun ertesi günü anestezinin etkisi tamamen ortadan kalktıktan sonra hastalar hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmeleri konusunda teşvik edilirler. Hastaların kollarını kullanmada sakıncaları yoktur, hatta erken hareketlenmenin kan dolaşımını hızlandırıp iyileşmeye faydası olduğundan günlük aktivitelere dönmeleri özendirilir.

Göğüs bölgesinde bir baskı hissi ve çevresinde ve koltuk altına doğru hafif bir şişlik ve az da olsa ağrı olması normal bir durumdur ve genellikle narkotik olmayan NSAİ tipi ağrı kesiciler ile rahatlatılır. Usulüne uygun olarak yapılan bir Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası anormal ağrı olması beklenmemektedir. Bu durum özellikle tek taraflı ise bir hematom (kan birikmesi) şüphesi uyandırır ve hastanın doktoruna bunu haber vermesi gerekir.

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası hastaların hemen hepsi 1 hafta sonra işlerine dönmüş olacaktır (ağır kol gücü gerektirmeyen işlerde çalışan erkekler için bu süre 3 güne kadar inmektedir).

Operasyonu takip eden 7. günde yapılan kontrolde koltuk altı kesisi üzerine yapıştırılan özel teypler alınır ve korsenin takılıp takılmaması konusunda karar tamamen hastaya bırakılır. Hasta istediği takdirde kendi stil ve beğenisine uygun sporcu tipi dar atletlerden kullanabilir.


Şekil 19: Operasyon sonrası özel ameliyat korseleri ilk hafta hastaları rahatsız etmediği sürece kullanılabilir.


Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu Sonrası Geç Dönem:

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonunu takip eden 3. Haftadan itibaren hastalar sportif aktivitelere dönebilirler, ancak kol ve göğüs kasına yönelik ağırlık kaldırma egzersizleri için 6 hafta beklenmesi tavsiye edilir. Operasyondan sonraki 6. Haftadan itibaren ise sportif aktivitelere ait tüm kısıtlamalar kaldırılır.

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası ilk 3 ay içinde implantların henüz tam yerleşmemiş olmalarına bağlı olarak daha yukarıda durmaları ve dolayısı ile göğüsün üst kutbunun fazla dolgun gözükmesi normaldir. Bu durum özellikle ameliyat öncesinde göğüs kası çalışmış erkeklerde daha sık görülmektedir. Göğüsün alt kutup derisinin zaman içinde genişleyip implantların yerleşmesine bağlı olarak 3. Aydan itibaren üst kutup dolgunluğu azalmaya başlayıp ve göğüsler daha doğal gözükmeye başlayacaktır. Bu süreç iyileşmenin tam anlamı ile tamamlandığı ilk 1 sene içinde devam edecektir.

KOLTUK ALTINDAN ENDOSKOPİK PEKTORAL İMPLANT OPERASYONU SONRASI GÖRÜLEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR:

Her Cerrahi Müdahale de olduğu gibi Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası da bir takım sorunlar görülebilir:

Kanama ve Enfeksiyon ihtimali her ameliyatta olduğu gibi bu teknik için de mümkündür ancak endoskopik teknik kullanılması ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimalini klasik tekniğe göre azaltmaktadır. Yine enfeksiyon gelişimini önlemek amacı ile uygun cerrahi yöntem ve antibiyotik seçimi ve operasyon yönetimi bu ihtimali azaltmaktadır. İmplantlar kasın arkasında yerleşmiş olduğundan enfeksiyon ihtimali düşüktür.

Pektoral İmplantın pozisyon problemleri endoskopik teknik kullanıldığında düşüktür. Pektoral İmplantın aşağı doğru kayması genellikle endoskop kullanılmadan körlemesine yapılan ve pektoral kasın uygun şekilde manipüle edilmediği durumlarda gelişen teknik nedenli bir sorundur ve Endoskopik Teknik Kullanımı Sayesinde bu sorun ortadan kalkmıştır.

Kapsül Kontraktürü (İmplantlı Göğüsün Setleşmesi) olarak isimlendirilen ve implantın etrafını saran zarın sertleşmesi sonucu ortaya çıkan durumun görülme ihtimali ise Pektoral İmplantın kadınlarda kullanılan meme protezlerine göre daha katı kıvamda olması sebebi ile çok düşüktür.

Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonu sonrası görülebilecek problemler genellikle koltuk altı anatomisine bağlı ortaya çıkmak da ve genellikle ameliyattan en geç 6 ay sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Erken dönemde koltuk altı traşı sırasında zorluk yaşanabilir, koltuk altında sert bir deri bandı gelişebilir ve yine geçici bir süre için koltuk altı lenf düğümlerinde büyüme gözükebilir.

Özellikle ameliyatın ilk üç ayında meme başında, göğüsün alt ve yan kısımlarında ve kolun üst iç taraflarında geçici duyu azalması görülebilir. Bu durum hemen her zaman geçicidir ve his kusuru ameliyatın 6. Ayında tamamen normale dönecektir.

Pektoral İmplant Operasyonun Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Pektoral İmplant Operasyonunun fiyatını temel olarak:

  1. Kullanılan Pektoral İmplantın Kalitesi
  2. Kullanılan Pektoral İmplant Sayısı (Tek ya da çift taraflı) ve
  3. Pektoral İmplant Operasyonun Uygulanacağı Hastanenin Kalitesi ve Teknik Donanımı
  4. Pektoral İmplant Operasyonu Sırasında İleri Teknoloji Kullanımı (Endoskopik Sistemler ve Özellikli Cerrahi Enstrümanların Kullanımı) ve
  5. Pektoral İmplant Operasyonunu Uygulayan Yapan Plastik Cerrahın emeğine biçtiği değer belirler.

Kullanılan Pektoral İmplantın kalitesi arttıkça doğal olarak fiyatı da artacaktır. Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak sadece Amerika da kullanımına izin verilen (FDA onaylı) ve Türkiye de mevcut olan Anatomik Pektoral İmplantları kullanmaktadır. Bu ürünler hasta güvenliği açısından en kaliteli Pektoral İmplant malzemeleridir.

Kadınlarda kullanılan silikon meme protezlerinden farklı olarak Pektoral İmplantlar daha sert kıvamda ve göğüs kasının şeklini taklit edecek şekilde imal edilmiş olup daha pahalıdırlar.

Doğal olarak her malzemenin daha az kaliteli halinin üretildiği dünyada Pektoral İmplantların da çok daha kalitesiz malzemeden (maliyeti düşürmek amacıyla tıbbi silikon yerine sanayi tipi silikon kullanılması gibi) üretilmiş markaların mevcut olması sürpriz değildir (burada isim verilmeyecektir). Özellikle Çin ya da Uzak Doğu malı Pektoral İmplantlarda ne yazık ki sanayi tipi silikon kullanımı yaygındır ve operasyon sonrasından ciddi problemler yarattığı bilinmektedir. Aynen Amerikalıların dediği “you get what you pay for” – “ancak ödediğinizin karşılığını alırsınız” gerçeği Pektoral İmplant Operasyonu için de (sadece implant kalitesi değil tüm ameliyat ve sonrası süreç) geçerlidir.

Kullanılan Pektoral İmplant zaten pahalı bir malzeme olduğundan tek taraflı kullanım da (örneğin göğüs kasının doğuştan yokluğu – Poland Sendromu) maliyet düşerken, klasik çift taraflı uygulandığında maliyet artacaktır.

Pektoral İmplant Operasyonu özellikli bir ameliyattır ve kaliteli bir ekipman ve teknik donanım gerektirir. Bu özelliklere sahip hastaneler genellikle adı bilinen büyük kurumlardır ve dolayısı ile hastane maliyeti daha yüksek tutacağından bu durumda toplam operasyon fiyatına yansıyacaktır.

Pektoral İmplant Operasyonu sırasında teknolojinin kullanımı hem daha rafine bir ameliyat süreci hem de ameliyat sonrası hasta konforu açısından önemlidir. Endoskop Kullanılarak yapılan bir ameliyat hemen hiç kanamasız ve çevre dokulara hasar vermeden gerçekleştirilebildiği için operasyon sonuçlarının daha başarılı olmasına ve sorun çıkma ihtimalinin düşmesini sağlamak da yine ameliyat sonrası dönemin hastalar için daha ağrısız bir şekilde geçmesine olanak tanımaktadır. Her zaman olduğu gibi ileri teknoloji kullanımı operasyon maliyeti biraz daha kabartmaktadır.

Pektoral İmplant Operasyonunu uygulayan az sayıda Plastik Cerrah mevcuttur. Yine bu işlemi Endoskopik Olarak gerçekleştirebilen Plastik Cerrah sayısı ise daha da azdır. Bu operasyonu gerçekleştirdiğini iddia eden Plastik Cerrahlar dışında branş hekimleri bulunmakla birlikte (ne yazık ki) bu kişilere itibar edilmemelidir.

Tüm tıp branşları arasında Estetik ve Plastik Cerrahi ihtisası girilmesi en zor (TUS sınavında genellikle ilk 50 doktor içinde yer almak gerekmektedir) ve süresi Beyin Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi ile birlikte en uzun (Yaklaşık 6,5 – 7 yıl) üç ihtisastan biridir. Plastik Cerrahlar arasında ise Pektoral İmplant Uygulamasını gerçekleştiren kişi sayısı çok azdır ve genellikle kadınlarda koltuk altından meme protezi yerleştirme konusunda tecrübeli, endoskop kullanma konusunda kendini geliştirmiş kişilerdir. Dolayısı ile bu operasyonu (özellikle endoskopik olarak) uygulayan Plastik Cerrahların emeklerine biçtikleri bedel daha yüksek olmaktadır.

Yapılması planlanan Pektoral İmplant Operasyonu hasta ile birlikte ayrıntılı bir şekilde planlandıktan sonra Dr. Hakan Gündoğan’ın hasta koordinatörü tarafından size fiyat bilgisi verilecektir.