Dr. Hakan Gündoğan

Jinekomasti ( Erkek Meme Küçültme )

Erkeklerde Meme Küçültme (Jinekomasti) 

Uzun yıllardır sadece memenin renkli kısmının alt yarısında iz bırakılarak yapılan Jinekomasti Operasyonu sayısı özellikle VAZER Liposculpture tekniğinin ortaya çıkması ve Koltuk Altından Endoskopik Yöntemin kullanılmasıyla beraber son yıllarda giderek artmıştır.

Erkeklerde meme büyüme sorunu nadiren altta yatan başka hastalık ya da kronik ilaç kullanımı sonrası gelişse de, özellikle genç yaşlarda başlayan tipi hemen her zaman kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Ergenlik döneminde genç kızlarda olduğu gibi erkeklerde de göğüs bölgesinde hormonal nedenlerle büyüme, dolgunluk ve hassasiyet olması doğaldır.

Ergenlik döneminde görülen bu durum genellikle geçicidir ancak büyümüş meme dokusu kalıcı hale gelirse ‘Jinekomasti’ olarak adlandırılır ve ciddi sıkıntı kaynağı olabilir.

Erkek tipi meme büyümesi (Jinekomasti) özellikle genç erkeklerin fiziksel aktivitelerini, giyim kuşamlarını etkilemeye başlayabilir ve bol kıyafetler giymek, denize girmekten kaçınmak, sportif aktivitelere katılımdan çekinmek gibi sosyal bir problemlere yol açabilir.

Jinekomasti çoğunlukla altta yatan herhangi bir hastalığa bağlı ortaya çıkmaz ancak  nadiren hormonal, tümoral nedenler veya kullanılan ilaçlara bağlı olarak, tek veya çift taraflı olarak görülebilir.

Altta yatan bir hastalığa bağlı olarak gelişen erkek meme büyümesi durumunda ayırıcı tanı için ayrıntılı bir öykü, görüntüleme teknikleri (ultrason, MR gibi) ve hormon analizleri gerekebilir. Tanı konduktan sonra o hastalığa yönelik uygulanan tedavi sonrası meme dokusunda küçülme görülebilir. Memelerin hala büyük kalması durumunda ise ilgili hekimin izni doğrultusunda gerekli cerrahi tedavi ile sorun giderilebilir.

Klasik Jinekomasti ergenlik döneminde başlayıp devam ederken, diğer nedenlerle oluşan Jinekomasti ise daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilir ve tek taraflı görülme oranı daha yüksektir.

Jinekomasti operasyonu Zamanlaması:

Fiziksel gelişimini tamamlamış (18 yaş ve üzeri) herhangi bir sağlık problemi bulunmayan her erkek hastaya Jinekomasti operasyonu uygulanabilir.


Jinekomasti operasyonu için Uygun Adaylar:

Jinekomasti operasyonu isteği ile Dr. Hakan Gündoğan’a başvuran kişiler genellikle:

• Ergenlik çağında başlayan meme büyümesi mevcut olan ve bu görüntüden rahatsız olan genç erkekler

• Egzersiz yapmasına rağmen uzun zamandır mevcut olan memedeki fazlalıktan kurtulmak isteyen erkekler,

• Egzersiz yapmasına rağmen göğüs bölgesinde kas artışı sağlamakla beraber Jinekomasti sebebi ile istediği göğüs görüntüsü alamayan  genç erkeklerdir.

Jinekomasti operasyonu en sık olarak, ergenlik çağından beri bu sorundan mustarip olan genç erkeklerde ve uzun yıllardır mevcut olmasına rağmen son zamanlarda kilo alımına bağlı olarak rahatsız olmaya başlayan orta yaşlı erkeklerde yapılmaktadır.

Jinekomasti operasyonu geçiren erkekler vücut imajlarının düzelmesine bağlı olarak kendilerini daha iyi hissederler. Uzun zamandır kendilerini rahatsız eden bir sorunun giderilmesinden dolayı özellikle genç erkeklerin psikolojilerine olumlu etkide bulunmaktadır.

Dr. Hakan Gündoğan ile Jinekomasti operasyonu Öncesi Değerlendirme Süreciniz:

Jinekomasti operasyonu düşünen bir kişinin yapacağı ilk şey önce konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmak ve daha sonra bir Plastik Cerraha danışmaktır.

Plastik Cerrahınız olarak Dr. Hakan Gündoğan’ı tercih ettiğiniz takdirde sizi yaklaşık 1 saatlik görüşme beklemektedir. Özellikle Jinekomasti operasyonu gibi son derece teknik ve ilk ameliyatın en büyük şans olduğu bir ameliyat öncesi Dr. Hakan Gündoğan size Jinekomasti operasyonu ile ilgili tüm detayları izah edebilmek için yeterli zaman ayıracaktır.

Dr. Hakan Gündoğan ilk görüşmeniz sırasında önce genel sağlık durumunuz (herhangi bir hastalık mevcudiyeti, ameliyata engel bir durum, mevcut alerjiler, kullanılan ilaçlar vs.) hakkında hikâyenizi aldıktan sonra Jinekomasti operasyonu ameliyatınıza özel geçmişinizi (aşırı kilo alma ya da verme, anabolik steroid ya da testosteron hormonu kullanıp kullanmadığınız, aile biyelerinde -özellikle erkeklerde- meme kanseri olup olmadığı gibi) detaylı bir şekilde sorgulayacaktır.

Dr. Hakan Gündoğan tarafından göğüs ve vücut  resimleriniz çekildikten sonra (her iki göğüs arasında mevcut olan çok küçük asimetriler bazen sadece fotoğraflarda gözlemlenebilir ve mutlaka ameliyat öncesi hastalara gösterilmelidir) karşılıklı olarak mevcut durumunuz birlikte değerlendirilecektir.

İlk görüşme sonrasında Jinekomasti Operasyonunuzun Dr. Hakan Gündoğan tarafından yapılmasını arzu ederseniz kendisi sizinle ikinci bir görüşme daha yapılacak ve operasyona aklınızda soru kalmayacak şekilde, bilgilenmiş olarak girmeniz sağlanmış olacaktır.

Meme Muayenesi:

Dr. Hakan Gündoğan muayenenizin ilk aşamasında öncelikle ele gelen herhangi bir kitle, kist olup olmadığını tespit amacıyla meme dokusu muayenesi yapacaktır. 

Her ne kadar meme kanserinin erkeklerde çok nadir görülse de çok ölümcül olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden özellikle ailenin erkek bireylerinde görülmüş olan bir meme kanseri öyküsü mevcut ise Dr. Hakan Gündoğan ameliyat öncesi bir basit bir “Meme ve Koltukaltı Ultrasonu” ya da  “mamografi” (meme röntgeni) çektirmenizi ve ameliyat sırasında (liposuction tekniği uygulanacak olsa bile) çıkartılacak meme dokusunun patolojik tetkikinin yapılmasını önermektedir.

Ele gelen şüpheli bir kitle varlığında ise Meme Kanseri konusunda tecrübeli bir Genel Cerrahi uzmanından konsültasyon istenecektir.

Meme Ölçümleri:

Dr. Hakan Gündoğan tarafından yapılan ilk ölçümde göğüs başlarının bulunduğu noktalar belirlenecek ve simetrik olup olmadıkları yapılan ölçümler ile ortaya konacaktır.

Yine her iki göğüsün ölçümleri ayrı ayrı yapılıp, omuz, bel, kalça çevresi genişliği gibi vücudunuzun diğer bölgeleri de incelenecek ve kayda geçirilecektir.

Bu ölçümlere ilaveten göğüs çapı, göğüs başından alt çizgisine olan mesafe, göğüs derisinin esneme payı, göğüs başının çapı gibi ölçümler tamamlandıktan sonra göğüs başlarının köprücük kemiği ve göğüs kemiğinin başlangıç noktasına olan uzaklıkları belirlenecektir. Tüm bu ölçümler aynı zamanda iki göğüs arasındaki farklılıkları da ortaya çıkaracaktır.

Fotoğraf Çekimi ve  Ekran Üzerinden Bilgilendirme:

Dr. Hakan Gündoğan hasta sakınca görmediği sürece resimlerinin çekilip üzerlerinde beraber değerlendirme yapılması taraftarıdır. 

Dr. Hakan Gündoğan tarafından fotoğraf stüdyosunda göğüs ve vücut resimleriniz çekildikten sonra bilgisayar ekranından hasta ile birlikte görsel değerlendirme yapılacaktır.

Göğüslerin estetik açıdan değerlendirilmesine ilaveten daha ameliyat öncesi mevcut olan asimetrilerin hasta tarafından görülmesi önemlidir (çoğu zaman fotoğraflar ile kanıtlana kadar hastalar asimetrilerin farkında değillerdir).

Jinekomasti operasyonu düşünen hastalar çoğu zaman görmedikleri, farkında olmadıkları asimetrileri ve deformiteleri genellikle ilk defa bu aşamada fark ederler.

Sonraki aşamada daha önceden Jinekomasti operasyonu olmuş (ve kendilerinden izin alınmış) hastaların öncesi ve sonrası resimleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır zira Jinekomasti operasyonu  düşünen hastaların kendilerini operasyondan sonra nasıl bir sonuç beklemeleri gerektiği konusunda bu görsel sunum çok yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda özellikle hastaları Jinekomasti operasyonu  öncesi kaygılandıran koltuk altında ya da meme başında kalacak olan izlerin ileride nasıl gözükeceği (izlerin iyileşme aşamaları ve geçirdikleri evrim dahil) gösterilip bu konuda gerçekçi bir fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.

Jinekomasti Operasyonu Öncesi İkinci Görüşme:

Dr. Hakan Gündoğan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin sonunda yeterince bilgilendirildiğine inanılan hasta Jinekomasti operasyonu kararı vermiş olsa dahi ikinci bir görüşmeye davet edilir. Bu ikinci görüşmede Jinekomasti operasyonu hakkında kaygısı olan 1. derece yakınların istedikleri takdirde hazır bulunmaları önerilir.

Aile bireyleri (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) haricindeki kişilerin (arkadaş, erkek/kız  arkadaş, nişanlı vs.) Jinekomasti operasyonu  isteyen bir kişinin karar verme aşamasında sürece dâhil olması Dr. Hakan Gündoğan tarafından mümkün olduğunca istenmemektedir.

Her ne kadar Jinekomasti operasyonu  hasta memnuniyeti yüksek olan bir işlem olsa da sonuç olarak ciddi bir ameliyattır ve bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Dr. Hakan Gündoğan’ın elinde nadir olarak görülmelerine rağmen özellikle cerrahi yöntem ile yapılan Jinekomasti operasyonu  sonrası hematom (doku içine kanama) ya da enfeksiyon gelişebilir ve bu durumların olası yüzdeleri kendi tecrübesine bağlı olarak  Dr. Hakan Gündoğan  tarafından size açıklanacaktır.

Gerçekleştirilen ikinci görüşmesinin son aşamasında hastalar Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından kabul edilip ameliyatın hangi hastanede yapılacağı, operasyona nasıl hazırlanılacağı, nasıl giyinilmesi gibi diğer detaylar kendisine bildirilecektir.

Planlanan operasyon tipi, hastanenin seçimi gibi değişkenlere bağlı olacak toplam operasyon ücreti yine bu aşamada Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından size bildirilecektir.

Jinekomasti operasyonu Öncesi Çizimler:

Dr. Hakan Gündoğan Jinekomasti operasyonu  öncesi çizimleri genellikle ameliyattan bir gün kliniğinde önce yapmaktadır. Böylece ameliyat sabahı hasta zaten ameliyat gerginliği yaşarken ek bir stres yaratılmamakta ve çizimler daha rahat bir atmosferde ve daha itinalı tamamlanabilmektedir.

Jinekomasti operasyonu  planlanırken çizimler mutlaka hasta ayakta iken yapılır. 

Jinekomasti operasyonu Vaser Liposculpture tekniği ile gerçekleştirilecek ise her ne kadar 2 milimlik iz bırakılacak olsa da, bu giriş yeri izlerinin en gözükmeyen yerlere konması arzu edilir.

Dr. Hakan Gündoğan Vaser Liposculpture noktalarını genellikle görünmeyen yerlere (koltuk altı ya da meme tomurcuğunun ortasına, ya da göğüs bölgesi yakınında eğer mevcut bir iz varsa tam üzerine koymaktadır.

Eğer cerrahi yöntem olarak kalacak izin koltuk altında bırakılması planlandı ise bu iz ideal olarak hasta ellerini beline koyduğunda karşıdan kesinlikle gözükmeyecek şekilde, koltuk altının en yüksek ve çukurda kalacak noktasına yerleştirilir. Koltuk altında kalacak olan bu izin vücudun ön ve arkasından gözükmeyecek şekilde koltuk altı sınırları aşılmadan planlanması gerekmektedir

Meme başından girilerek yapılacak bir Jinekomasti operasyonu planlandı ise izin tam meme başının renkli kısmı ile beyaz kısmının birleşim yerinde ve sadece yarım ay şeklinde, yanlarda kenarlara ilerlemeden yapılması gerekmektedir.

Jinekomasti operasyonu  sırasında geride bırakılacak izin lokalizasyonu belirlendikten sonra her göğüs ameliyatında standart olarak yapılması gereken çizimlere geçilir.

Hastanın göğüs kemiğinin tam orta noktası işaretlenip, her iki tarafta orta hattan 1 cm mesafe bırakılacak şekilde göğüs kasının iç sınırları belirlenir. Daha sonra göğüsün alt kıvrımı ve yan sınırlarının çizimleri tamamlanır. Son olarak Jinekomasti sebebi olan asıl meme dokusu fazlalığı işaretlenir. Erkek göğsünde meme başı altında yer alan her fazlalık kadınsı görünüme neden olacağından bu bölgenin özellikle ele alınması çok önemlidir.

Asıl ameliyat bölgesi belirlendikten sonra özellikle koltuk altı ve yanlara (fazlalık var ise) Vaser Liposculpture yapılacak ise uygun çizimler eklenir.

Jinekomasti operasyonu süreci:

Jinekomasti, erkek memesinde yağ ve meme dokusunun artmasına bağlı oluşmakta ve buna bağlı olarak 3 tip Jinekomasti görülmektedir: 

• Sadece yağ dokusunun artmasına bağlı meme büyümesi (genellikle obez erkeklerde ve ergenlik sonrasında görülen tip).

• Sadece meme dokusunun artmasına bağlı meme büyümesi (genellikle genç ve atletik erkeklerde görülen tip)

• Yağ ve meme dokusunun birlikte artmış olduğu meme büyümesi (en sık görülen ve ergenlikten itibaren mevcut olup ileri yaşlarda kilo alımı ile birlikte rahatsızlık vermeye başlayan tip).

Jinekomasti tedavisi büyüyen meme dokusunun tipine göre değişmektedir.

Cerrahi Jinekomasti Tedavisi:

Özellikle atletik gençlerde görülen ve sadece meme başının altında sert bir kabarıklık olarak beliren tipinde (liposuction yöntemi ile bu sert meme dokusunu parçalayıp emmek mümkün değildir) meme dokusunun cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

Klasik cerrahi yönteminde meme başının etrafını çevreleyen kahverengi derinin normal renkteki deri ile birleştiği noktada yarım ay şeklinde bir kesi yapılarak büyümüş meme dokusu cerrahi olarak çıkartılır.

Meme başında kalan iz ilk başlarda biraz belirgin ve rahatsız edici olsa da zamanla solar ve dikkat çekmez hale gelir.

Vücudun görünen bir kısmında iz istemeyen kişilerde koltukaltından endoskop yardımcılı teknik ile yine meme dokusunu çıkarmak mümkün olmaktadır. Bu sayede iz kolay gizlenebilen ve doğası itibari ile iyileştikten sonra neredeyse fark edilmeyen bir lokalizasyon da kaldığından, özellikle görünen vücut kısımlarında iz kalmasını istemeyen kişilerde tecrübeli ve koltuk altından girişimlere alışkın plastik cerrahların ellerinde yüz güldürücü sonuçları olan bir yöntemdir.

Vaser Liposculpture ile Jinekomasti Tedavisi:

Jinekomastinin en sık rastlanan çeşidi ise “yağ dokusundan zengin tip” olarak kabul edilen ve sadece liposuction ile tedavi edilebilen durumdur. Tekniğin başarısı aslında jinekomastiye sebep olan meme dokusunun yağ dokusu miktarına oranına bağlıdır.

Meme ne kadar yağdan zengin ise liposuction yönteminden fayda görme ihtimali o kadar artmaktadır. Bazı durumlarda özellikle meme başının hemen altında kalan ve liposuction ile alınamayan inatçı meme dokusu daha küçük bir kesik yardımı ile (meme başı ya da koltuk altından) kolayca alınabilmektedir.

Vaser Liposculpture tekniği yağ dokusuna ilaveten bir miktar meme dokusunu da eritebilmesi sebebi ile Jinekomasti tedavisinde en etkili yöntem olarak dikkati çekmektedir.

Özellikle Hi Definition Vaser Liposculpture tekniği ile edinilen tecrübeler sayesinde Jinekomasti tedavisinde amaç artık sadece meme dokusundan kurtulmak değil daha erkeksi bir göğüs şekli almak olmuştur.

Vaser Liposculpture tekniği sayesinde sadece Jinekomasti değil, göğüs çevresinde özellikle koltuk altı ve yanlara doğru artmış olan yağ kitlesi de tedavi edilebildiğinden tüm göğüs çevresi estetiği aynı anda yapılabilmektedir. Benzer şekilde vücut Vaser Liposculpture işleminde yine göğüs bölgesi Jinekomasti sorunu olsun olmasın etkili bir şekilde şekillendirilebilmektedir.

Jinekomastinin tedavisi ile yetinmeyen ve daha hacimli ve erkeksi göğüs kası görünümü isteyen erkeklerde ise aynı anda koltuk altından endoskop yardımı ile göğüs kası implantı uygulaması da yapılabilmektedir.

Her ne kadar sadece 2-3 mm lik (göğüs duvarının önünde/memenin altında) iki adet küçük iz bırakılarak Liposuction uygulansa da özellikle bu izi bile istemeyen kişilerde aynı küçük izler sadece tam meme başında ve koltuk altında bırakılarak neredeyse hiç iz kalmadan Jinekomastinin tedavisini  gerçekleştirmek mümkündür.

Jinekomasti operasyonu Sonrası Erken Dönem:

Jinekomasti operasyonu sonrası hastanın üzerine konan tek pansuman kesisinden olacak sızıntıları emmek amacı ile izlerin üzerine konan özel bir cerrahi pansumandan ibarettir. Hasta dikişlerinin üzerini örten ve su geçirmeyen özel şeffaf pansuman sayesinde isterse ameliyattan 12 saat sonra duş alabilir.

Hastanın ve Dr. Hakan Gündoğan’ın tercihine bağlı olarak vücudun üst bölgesini saran korse kullanabilir ancak göğüs bölgesini çepeçevre saran bandaj yapılmasına gerek yoktur.

Genellikle erkek tipi giyim göz önüne alınarak, örneğin gömlek altında rahatlıkla kullanılabilecek tip de bu operasyona özel korseler kullanılır

Jinekomasti operasyonu Vaser Liposculpture tekniği ile yapıldı ise ameliyatın bitiminden 4 saat kadar sonra isteyen hastaların  (arabayı kendi kullanmamak ve gece yanında kendisine eşlik edecek bir kişi olması şartı ile) hastaneden taburcu olması sağlanır. Hastalar genellikle ilk akşamlarını dinlenerek geçirirler. Ancak operasyon cerrahi teknik ile gerçekleşti ise dren varlığı sebebi ile hastalar aynı geceyi genellikle hastanede geçirirler. Ertesi sabah dren alındıktan sonra iyileşme süreci hem cerrahi hem de Vaser Liposculpture teknikleri için aynıdır.

Operasyonun ertesi günü anestezinin etkisi tamamen ortadan kalktıktan sonra hastalar hızlı bir şekilde  normal hayatlarına dönerler.

Hastaların kollarını kullanmada sakıncaları yoktur, hatta erken mobilizasyonun iyileşmeye faydası olduğundan günlük aktivitelere dönmeleri özendirilir.

Göğüs bölgesinde bir baskı hissi ve çevresinde ve koltuk altına doğru hafif bir ağrı olması normal bir durumdur ve genellikle ağrı kesiciler ile rahatlatılır.

Usulüne uygun  yapılan bir  Jinekomasti operasyonu sonrası anormal ağrı olması beklenmemektedir. Bu durum özellikle cerrahi yöntem kullanıldığında ve tek taraflı ise bir hematom (kan birikmesi) şüphesi uyandırır ve hastanın Dr. Hakan Gündoğan’a bunu haber vermesi gerekir.

Jinekomasti operasyonu sonrası hastaların hemen hepsi 1 hafta sonra işlerine dönmüş olacaktır (ağır kol gücü gerektirmeyen işlerde çalışan erkekler ve Vaser Liposculpture tekniği uygulanmış hastalarda bu süre 3 güne kadar inmektedir). 

Birinci hafta kontrolünde iz üzerine yapıştırılan özel bantlar alınır ve ameliyat korsesinin takılıp takılmaması konusunda karar tamamen hastaya bırakılır. Hasta istediği takdirde kendi stil ve beğenisine uygun dar bir sporcu atleti kullanabilir.

Jinekomasti operasyonu Sonrası Geç Dönem:

Jinekomasti operasyonunu takip eden 3. haftadan itibaren hastalar sportif aktivitelere dönebilirler, ancak kol ve göğüs kası çalıştıran aerobik egzersizler için 6 hafta beklenmesi tavsiye edilir.

Jinekomasti operasyonundan sonraki  6. Haftadan itibaren ise sportif aktivitelere ait tüm kısıtlamalar kaldırılır.

Özellikle ameliyatın ilk üç ayında göğüs başında, göğüsün alt ve yan kısımlarında ve kolun üst iç taraflarında geçici duyu azalması görülebilir. Bu durum hemen her zaman geçicidir ve his ameliyatın 6. ayında tamamen normale dönecektir.

Jinekomasti operasyonu cerrahi yöntem ile yapıldı ise genellikle 3. Haftadan itibaren ameliyata bağlı ödemlerin geçmesine bağlı olarak göğüs şekli ortaya çıkmaya başlar ancak Vaser Liposuction uygulanan hastalarda memnuniyetin başlaması 6 haftayı bulabilir.

Jinekomasti operasyonu geçiren kişilerin herhangi bir yara iyileşme sorunu olmadığı sürece birinci haftadan sonra denize girmelerinde sakınca yoktur. Ancak göğüs çevresinde morarma oluştu ise bu durum tamamen ortadan kalkana kadar güneşlenmemeleri gerekmektedir. Güneş gören deri morluklarının geride leke bırakma ihtimali vardır ve gelişirse çözümü çok zordur.

Jinekomasti tedavisi cerrahi ya da Vaser Liposculpture yöntemi ile yapılmış olsun meme dokusu alındığından tekrar etmez. Ancak özellikle yağlı tipte Jinekomasti mevcut kişilerde aşırı kilo alımı sonrasında memelerde büyüme ihtimali olduğu unutulmamalıdır.

Jinekomasti operasyonu Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Jinekomasti Operasyonu fiyatını temel olarak:

1. Pektoral implant Operasyonunun Uygulanacağı Hastanenin Kalitesi ve Teknik Donanımı.

2. Jinekomasti operasyonunun nasıl yapılacağı (Cerrahi ya da Vaser Liposculpture yöntemi)

3. Jinekomasti Operasyonu Sırasında İleri Teknoloji Kullanımı (Vaser Liposculpture tekniği gibi)

4. Jinekomasti Operasyonunu Uygulayan Yapan Plastik Cerrahın emeğine biçtiği değer belirler.

Genel kural olarak her zaman bir cerrahi müdahale ne kadar teknik, uzun ve teknoloji kullanılarak yapılırsa o kadar fiyatı artmaktadır.

Jinekomasti operasyonu eğer koltuk altından endoskop kullanılarak ya da Vaser Liposculpture tekniği kullanılarak yapıldığında diğer yöntemlere göre daha pahalı olmaktadır.

Jinekomasti operasyonu sırasında endoskop kullanımı ve operasyonun daha uzun sürmesi ile hastane maliyeti daha yüksek olmaktadır.

Aynen Amerikalıların dediği “you get what you pay for” – “ancak ödediğinizin karşılığını alırsınız” gerçeği Meme Büyütme Operasyonu için de (sadece implant kalitesi değil tüm ameliyat ve sonrası süreç) geçerlidir.

Bir başka önemli nokta ise Koltuk altından endoskop yardımcılı Jinekomasti  operasyonu yapabilen  ya da Vaser Liposculpture tekniği uygulayabilen plastik cerrah sayısının çok az olması dolayısı ile operasyon maliyetinin artmasıdır.