Dr. Hakan Gündoğan

Karın Germe

Karın Germe (Abdominoplasti)

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu özenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde estetik cerrahi operasyonları arasında hastaları en mutlu eden ameliyatlardan birisidir.

Sarkmış olan karın derisi ve gerginliğini kaybetmiş karın kasları bu operasyonla daha gergin ve sıkı hale getirilir, göbek deliği daha küçük ve güzel gözükecek şekilde yeniden şekillendirilir.

 Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu özellikle göbek deliğinin aşağısında aşırı miktarda deri sarkıklığı olan kişilerde ve estetik faydasına ilaveten hijyen problemlerini de ortadan kaldırabilir.

Vücudu ile daha barışık hale gelen hastaların kendilerine güvenlerinin, sportif aktivitelere katılımlarının artması ve yine kilo yönetimlerine dikkat etmeleri sonucu daha sağlıklı bir hayat sürmeleri sık görülen bir durumdur. Benzer şekilde hastaların operasyon sonrasında cinsel yaşamları da genellikle olumlu etkilenmektedir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu mutlaka hastane ortamında yapılması gereken çok ciddi bir ameliyattır. 

Ancak uygun şartlar altında ve usta ellerde yapıldığında güvenli bir ameliyat olarak kabul edilir.

Muayenehane şartlarında bu operasyonun yapılması çok risklidir! Operasyon sonrası hasta mutlaka hastanede gözetim altında tutulmalı ve yakından takip edilmelidir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sadece hasta güvenliği ve sağlığı riske edilmeden uygun ve tecrübeli bir Plastik Cerrah tarafından uygulanmalıdır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu Nasıl Yapılır?

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun amacı estetik bir karın ve bel bölgesi almak ve göbek deliğinin daha estetik şekilde yeniden yapılmasıdır. Bu amaçla sıklıkla daha estetik ve uyumlu bir görüntü almak için bel bölgesinden yağ alma işlemi operasyon sürecine eklenmektedir. Tüm vücut liposuction işlemi karın germe ile aynı anda yapılmamalıdır!

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonuna Hazırlık:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu öncesi gerekli kan testleri ve diğer tahlilleri tamamlanan hasta anestezi doktoru tarafından değerlendirilir ve ameliyata engel bir durumu olmadığına kanaat getirildikten sonra ameliyathaneye indirilir. Hasta daha odasında iken yapılan sakinleştiriciler ile rahatlatılıp, ameliyathaneye yolculuk ya da hazırlık kısmını hatırlamaması sağlanır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu ve Anestezi:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu en uygun genel anestezi altında yapılır. Sanılanın aksine genel anestezi usta ellerde uygulandığında, operasyon süresince solunum yolları tüp ile kontrol altına alınabildiğinden en güvenli anestezi yöntemidir. Hasta operasyon süresince uyuduğundan herhangi bir ağrı duyması söz konusu olmayacaktır. 

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu yaklaşık 4 saat kadar sürer. Çok büyük karınların gerilmesi ya da belden yağ alma işleminin operasyona eklenmesi gibi durumlarda operasyon süresi doğal olarak uzayacaktır. Uygun şartlarda operasyonun uzaması hasta sağlığı için risk teşkil etmemektedir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu öncesi hazırlık:

Tüm estetik cerrahi operasyonları arasında hastanın operasyona hazırlığının belki de en önemli olduğu ameliyat Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu dur. Hastanın genel sağlığının mutlaka operasyona uygun olma gerekliliğinin yanı sıra yanı sıra özellikle bacakta pıhtı oluşma riski açısından ayrıca değerlendirilmeleri gerekir. Ameliyat öncesi uygun ilaç tedavisine ilaveten operasyon sırasında da pıhtı önleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Olanakları daha iyi olan hastanelerde genellikle bu sistemler bulunduğu için daha güvenli bir operasyon süreci sağlamaktadır. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu estetik amaç ile yapılmakla birlikte hastanın sağlığı ve güvenliği hiçbir şekilde riske edilmemelidir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu öncesi çizimler:

Hemen her estetik operasyonda olduğu gibi Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu öncesi çizimlerin özenli yapılması gerekir. Özellikle operasyondan sonra vücutta bırakılacak izin bikini hattının altında kalacak şekilde planlanması çok önemlidir. Dr. Hakan Gündoğan operasyon öncesi fotoğrafların çekilmesi ve çizimlerin tamamlanması işlemini operasyondan bir gün önce kliniğinde yapmaktadır. Bu sayede çizimler daha konforlu bir ortamda ve özenli bir şekilde tamamlanabilmektedir. Genellikle hastanın operasyon sonrası giymesini planladığı bikiniyi getirmesi istenir. Geride bırakılması planlanan iz bu bikini hattının altında gizlenecektir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında yağ emme (Liposuction) yapılabilir mi?

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu adaylarının bir çoğunda aynı zamanda belde kalınlaşma da mevcuttur. Daha uyumlu bir karın bölgesi ve kadınsı figür almak amacı ile bel bölesine liposuction işlemi sıklıkla prosedüre eklenir.

Öte yanda Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında fazla yağ alınmasının riskli olduğu hatırlanmalıdır. 

Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak bel bölgesine yapılan liposuction haricinde Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında vücudun diğer bölgelerinden yağ alma işlemi yapmamaktadır! 

Liposuction işlemi ayrı bir seans olarak Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası en az 3 ay sonra planlanmaktadır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonuna Başlamadan önce Bel Bölgesine VASER Liposuction uygulanması:

Hastaya uygun pozisyon verilip kanamayı azaltıcı liposuction sıvısı enjekte edildikten sonra bel bölgesine liposuction işlemi tamamlanır.

Dr. Hakan Gündoğan özellikle bel bölgesindeki yağ dokusunun karakteri dolayısı ile (bu bölgede daha sert ve alınması zor yağ dokusu mevcuttur) VASER liposuction yöntemini kullanmaktadır. Yağı eritebilen bu teknolojiler sayesinde bel bölgesinde daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu Süreci:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu  başlangıç aşamasında (gerekliyse bel liposuction tamamladıktan sonra) kesi yapılacak bikini altı bölgesine ve göbek çevresine kanamayı azaltıcı ilaçlar enjekte edilir. Bu işlem hem yara kenarından olabilecek kan sızıntılarını engellerken hem de kanamasız alanda Plastik Cerrahın daha konforlu çalışmasına faydalı olacaktır. Enjekte edilen ilacın etkisi yaklaşık 10 dakika sonra başlayacağından bu süre zarfında diğer hazırlıklar tamamlanır.

Bikini hattı altında kesinin yapılması:

Operasyon öncesinde bikini hattının altında kalacak şekilde çizimi yapılan alana kesi yapılması ile Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu başlamış olacaktır. Operasyonun sonrasında hastanın taşıyacağı tek iz bu olacağından güzel ve kaliteli bir iz elde etmek amacı ile bu aşamaya azami özen gösterilmektedir. Özellikle alt deri bölgesinde deri altında yeterli derialtı dokusu ve deri altı fasyası bırakılacak şekilde verevine kesi yapılması uzun dönemde izin kalitesini arttıracaktır.

Karın derisinin kaldırılması:

Bikini hattının altında karın derisi kesisi yapıldıktan sonra karın kaslarının zarları üzerinden karın derisinin kaldırılmasına başlanır. Bu aşamada “elektrokoter” tekniği denen ve kan damarlarının daha kanama oluşmadan dağlanmasını sağlayan işlem sayesinde kanamasız bir şekilde karın derisinin kaldırılması mümkün olmaktadır.

Kanamasız operasyon süreci kan ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi ameliyat sonrası şişlik ve morluğu da azaltmaktadır.

Göbek deliğinin serbestleştirilmesi:

Karın derisi kasların üzerinden göbek deliğine kadar kaldırıldıktan sonra göbek deliğinin serbestleştirilmesine geçilir. Göbek deliği karının tam ortasında en önemli estetik ünite olduğundan bu aşamada göbek deliğinin dolaşımının bozulmamasına çok özen gösterilmelidir.

Göbek deliği genellikle mevcut sınırlarının hemen iç kısmından çepeçevre kesilir ve karın kasları arasından çıktığı noktaya değin kesi derinleştirilir.

Karın derisinden çepeçevre kesilen göbek deliği, karın kaslarınının arasından köken aldığı noktaya kadar serbestleştirilir. Burada önemli olan nokta kan akımı zayıflayan göbek deliğinin operasyondan sonra kaybedilmesini önlemektir. Göbek deliğinin kanlanmasını devam ettirmek için genellikle karın kasları üzerinden piramit şeklinde serbestleştirilir. Özellikle göbek deliğinde daha önceden kesi yapılmış kişilerde (örneğin laparoskopik karın içi ya da jinekolojik operasyonlar) bu aşama çok önemlidir.

Göbek deliği sınırlarından kesilip karın kaslarına kadar piramide şeklinde serbestleştirildikten sonra bikini hattındaki kesinin orta noktasından (a) göbek deliğinin karın derisinden serbestleştirildiği noktanın alt kısmına (b) kadar olan nokta arasındaki deri dikey olarak kesilip Plastik Cerrahın operasyonu daha rahat sürdürmesi amaçlanır. Bazı durumlarda bu kesi yapılmadan tüm karın derisinin kaburga hattına kadar kaldırılması gerekebilir.

Göbek üzeri karın derisinin kaldırılması:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun bu aşamasında serbestleştirilmiş göbek deliği yerinde bırakılarak üst karın derisinin karın kasları üzerinden kaldırılmasına başlanır. Bu bölgede karın derisi daha ince ve kan damarlarından zengin olduğundan elektrokoter tekniğinin kullanılması tercih edilir. Özellikle karın orta hattı en yapışık bölge olduğundan bu bölgenin serbestleştirilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında hemen her zaman karın derisinin yanlarda kaburgaların alt kenarlarına, ortada ise göğüs kemiğinin alt ucuna kadar kaldırılması gerekmektedir. Burada en önemli nokta kan dolaşımı azalan karın derisinin kan akımının mümkün olduğunca korunmasıdır. Karının yeni kan dolaşımı artık özellikle göğüs yan bölgesinden gelen kan damarları ile sağlandığı için bu bölgelere ve karın orta hattına yoğun bir liposuction yapılması karın kanlanmasını daha da bozacaktır. Gerilmiş karın derisinin kaybı hiç istenmeyen kozmetik problemlere yol açabileceğinden bu bölgelere liposuction yapılması gerekiyor ise en az 3 ay sonra yapılmalıdır. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında en önemli husus hastanın sağlığını riske atmamak ve daha sonra da gerilmiş karın derisinde kayıp yaşamamaktır. Birazcık daha gergin bir karın uğruna karın derisinin kan dolaşımı riske edilmemelidir!

Karın kaslarının orta hatta birbirlerine yaklaştırılıp dikilmesi (iç korse):

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun bu aşamasında karın kasları üzerinden meme altına kadar kaldırıldıktan sonra karın kaslarının orta hatta birbirlerine yaklaştırılması (iç korse) işlemine başlanır.

Göğüs kemiğinin alt ucundan en aşağıda yapılmış olan kesinin hemen üzerindeki noktaya kadar özel dikişler yardımı ile ve genellikle iki kat olacak şekilde karın kasları orta hatta birbirlerine dikilir. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun en önemli aşamalarından biridir ve uygulanmadığı takdirde karın derisi gergin görünmekle birlikte karın bombe şekilde çıkıntı yapacaktır. İç korse olarak da isimlendirilen bu işlemin etkisi karın kaslarınızı kasarak içeri çektiğinizde düzleşen karın şeklinin alınmasına benzemektedir. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası hastaların orta hatta hafif bir rahatsızlık hissetmelerinin sebebi genellikle bu iç korse işlemidir ancak 3 hafta sonra gerginlik azalacaktır.

Özellikle doğum yapmış ve hamileliği sırasında fazla kilo almış kadınlarda rahimin karın orta kısmına uyguladığı baskı sonucu karın kasları birbirlerinde  uzaklaşır. Doğum sonrası deri elastik liflerden zengin olduğundan eski haline dönmesi daha olası iken kasların arasındaki orta hat dokusunda bu lifler olmadığından genellikle deformite düzelmez. Zayıflamış orta hat ve karın kasları iç organların ittirmelerine karşı koyamadıkları için dışarı doğru bombeleşirler.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında uygulanan iç korse yöntemi ile karın kasları sıkılaştırılıp, orta hatta birbirlerine yaklaştırıldığında, karın adeta içeriden gerilmiş ve sıkılaştırılmış hale gelmektedir. Bu tekniğin uygulandığı hastalar, üzerlerindeki deri de gerildiği için dümdüz bir karın sahibi olmakta, hatta eğildikleri zaman bile karında sarkıklık görülmemektedir. Çok şişman kişilerde bu işlem uygulandığında (Dr. Hakan Gündoğan aşırı şişman kişilerde bu operasyonu uygulamamaktadır) solunum sıkıntısına yol açabilir.

Göbek deliğinin yeni yerinin belirlenmesi:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun bu aşamasında ameliyat masası 45 derece kaldırılarak üst karın derisi aşağıya doğru gerdirilerek bikini hattının orta noktasına geçici dikişler ile tutturulur. Karın derisi altından parmak ile hissedilerek ya da özel aletler yardımı ile göbek deliğinin gerilen yeni karın derisi üzerindeki iz düşümü bulunur. Göbek deliği genellikle operasyon öncesi aynı yerden çıkartılır ancak göbek deliğinin mobilizasyonunun izin verdiği ölçüde ve hastanın operasyon öncesi isteği de göz önünde bulundurularak, eski lokalizasyonuna göre 1 cm kadar aşağı ya da yukarı alınabilir. Önemli olan nokta göbeğin mobilizasyon sınırlarına saygıda bulunmaktır. Şartlar çok zorlandığında göbek deliğinin dolaşımı bozulabileceğinden, göbek deliğinin yeni yerinin belirlenmesi aşaması çok önemlidir ve göbek deliği kaybının mutlaka önüne geçilmelidir.

Yeni göbek deliğinin oluşturulması:

Yeni göbek deliğinin oluşturulması aşamasının başlangıcında, gerilmiş olan karın derisi üzerinde göbek deliğinin yeniden çıkartılacağı alan belirlendikten sonra küçük bir kesi yapılır. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu öncesinde hastaların çoğunda genişlemiş ve büyük bir göbek deliği mevcut olduğundan çoğu hasta daha küçük ve estetik bir göbek deliği arzu etmektedirler. Bu yüzden yeni göbek deliği oluşturulurken  bu kesinin mümkün olduğunca küçük açılması planlanır.

Yeni göbek deliği oluşturulurken önemli bir noktada, hafif bir çöküklük yaratılmasının daha estetik bir sonuç vermesinden dolayı göbek deliğinin alt ucunun karın orta hattı ve yanındaki kaslara sabitlenmesidir. Bu işlem yapılmadığı takdirde göbek deliği gerilmiş karın derisi üzerinde adete bir “düğme” gibi duracaktır. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu nun bu aşaması meşakkatli ve uzun olmasına rağmen üşenilmeden her hastada itina ile uygulanmalıdır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında yeni göbek deliği yapılırken alt kısmı tabana tespit edilip boyu kısaltılan göbek deliği gerilmiş karın derisinde açılan delikten dışarı alınır. Bu aşamada göbek deliğinin oryantasyonunun doğru olması çok önemlidir. Göbek deliği farkına varılmadan döndürüldüğü takdirde kan dolaşımı bozulacak ve göbek deliğinin kaybı riski artacaktır. Göbek deliğinin kanlanmasının sağlanması ameliyatın her aşamasında önemlidir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında yeniden şekillendirilecek göbek deliğinin genellikle fazlalık derisi (daha küçük ve estetik bir göbek deliği elde etmek amacı ile) çıkartılır. Sıklıkla ilk aşamada yuvarlak olarak kesilen göbek deliği, uygun şekilde fazlalıkları atıldıktan sonra kalp şeklinde yeniden biçimlendirilir. Yuvarlak yapılan yeni göbek deliğinin sonrasında küçülmeye ve neredeyse kaybolmaya eğilimi olduğundan tavsiye edilmemektedir.

Kalp şeklinde yeniden biçimlendirilen göbek deliği alt kısmından karın duvarına sabitlendikten sonra yeni lokalizasyonunda deri seviyesinde dikilir. Bu aşamada önemli olan nokta her ne kadar daha uğraştırıcı olsa da göbek deliğinin gizli dikiş tekniği ile dikilmesidir. Alınması gereken dikişler kullanıldığında, bu dikişler en erken 10 gün sonra alınabileceğinden, göbek deliği etrafında dikiş izleri kalmakta ve dışarıdan görünme ihtimali yüksek olduğundan hastaları rahatsız etmektedir.

Fazlalık karın derisinin çıkartılması:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında önce göbek deliğinin yeni yerinden çıkarılıp sabitlenmesinin avantajı alt karın derisinde ki gerginliği alıp daha fazla deri çıkartılabilmesine, dolayısı ile daha gergin bir karınla sonuçlanmasına olanak vermesidir.

Karın derisi aşağıya doğru gerdirilip orta noktası belirlendikten sonra aşama aşama çıkartılacak deri miktarı belirlenir. Genellikle üst karın derisinin karşılık geleceği alttaki kesi bölgesi belirlenirken, her iki yanda kalan kısmın tam ortasından deri çıkartılmadan dikine kesi yapılıp en uygun yer bulunup dikişler ile sabitlenir. Önemli olan gerilmiş karın derisinin kan dolaşımına özen göstermektir.

Anahtar dikişler konup artık fazlalık deri miktarı belirlendikten sonra fazlalık derinin çıkartılması aşamasına gelinir. Geri dönüşü olmayan bu aşama da gerektiğinden fazlalık deri çıkartılması çok büyük sorunlara sebep olabilir. Gergin bir karın elde etmeye çalışırken oluşabilecek deri kaybı estetik sonucu olumsuz anlamda etkileyecektir. Aynı şekilde aşırı gerilmiş deri dikiş hattında gerginliğe yol açacağından, kalan izin kalitesi de olumsuz yönde etkilenecektir. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun bu aşamasında Plastik Cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Karında yeterli gerginlik sağlanırken, dikiş hattında minimal gerginlik altında karının kapatılması esastır.

Bikini hattı altındaki izin kapatılması:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun son aşaması karın derisinin dikilmesi işlemidir. Bu aşamada bazı kadınlarda görülen Venüs tepesinde ki aşırı yağlanma bölgesine küçük bir liposuction işlemi yapılabilir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sırasında oldukça büyük bir deri alanı kaldırıldığından, her ne kadar operasyon kanamasız yapılsa da ameliyattan sonra karın derisi altında sızıntı ve serum toplanma ihtimali yüksektir. Bu sebepten dolayı, bu serum ve sızıntıları dışarı almak amacı ile karın derisi altına “dren” denen küçük hortumların konulması gerekebilir. Tahmin edildiğinden daha az rahatsızlık veren bu drenler operasyondan yaklaşık 3 gün sonra alınmaktadır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun belki de en uzun kısmı dikiş aşamasıdır! Operasyonun her aşaması ayrı derecede önemli olmakla birlikte, sonuç da hastanın vücudu üzerinde hayat boyu taşıyacağı iz bu olacağından dikiş aşamasına azami dikkat gösterilmelidir. Alınacak izin kalitesini önemseyen Plastik Cerrahlar hiç üşenmeden deri altı fasyası, deri altı dokusu ve deri olmak üzere karını 3 kat olacak şekilde kapatmaktadırlar. Alınacak izin kalitesi aynı zamanda dikiş hattındaki gerginliğin azaltılmasına bağlı olduğundan bu aşama önemlidir. Son deri katının alınmasına gerek olmayan dikişler ile estetik olarak kapatılması dikiş izlerini engellediğinden çok önemlidir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu cerrahi anlamda son dikişin konulmasını takiben tamamlanmış olur ancak dren kenarlarının kapatılması, dikiş hattı üzerine antiseptik solüsyonlar sürülüp üzerlerinin steril cerrahi gazlar ile örtülmesi süreçleri zaman alıcı işlerdir. Plastik Cerrah, hemşiresi ile birlikte bu işlemleri tamamlarken Anestezi Doktoru hastayı uyandırmaya başlar. Usta ellerde hasta adeta uzun ve huzurlu bir uykudan uyanmış gibi kalkmaktadır.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası erken dönem:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu tamamlanıp hasta anesteziden uyandıktan sonra karın üzerine özel ameliyat korsesi uygulanır. Bu korse gerilmiş karın derisinin dolaşımını engellemeyecek ve sadece  karında hafif bir baskı yapacak şekilde uygulanmalıdır. Operasyon sonrasında şişliklerin azalmasına yardımcı olan bu korse uygulaması 1 ila 3 hafta devam edecektir. Özellikle drenler alındıktan sonraki 3 gün boyunca kullanılması önerilmektedir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonunun tamamlanmasını müteakip hasta dizlerinin altına yastık konmuş ve sırtı yükseltilmiş şekilde (karındaki gerginliği azaltmak amacıyla) yatağına alınır.

Ameliyathanenin derlenme kısmında kısa bir süre gözlem altında tutulan hasta daha sonra odasına alınır. Tüm Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu geçiren hastaların ilk geceyi hastane de geçirmeleri gerekmektedir. Bacaklarda pıhtı oluşumunun engellenmesi amacı ile hasta ertesi sabah mutlaka yürütülür. Oda içinde bir kaç adım atılması bile çok önemlidir.

Hastane personelinin estetik ameliyatlara alışkın olması ve karın germe hastalarına nasıl yaklaşacakları konusunda deneyimli olmaları, operasyon sonrasında hasta konforunu arttırmaktadır. Dr. Hakan Gündoğan genellikle Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası 3. Günde hastalarını taburcu etmektedir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası geç dönem:

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonrası ilk 10 gün hafif rahatsızlık hissetmek normaldir ancak daha sonrasında hastalar normal hayatlarına hızlı bir şekilde dönmektedirler. Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonu sonucu hemen alındığından ve geride bırakılan iz de bikini hattının altında kaldığından, operasyondan 10 gün sonra hastaların deniz tatillerine başlamaları olasıdır. İzler zaman içinde giderek solacak ve artık hastayı rahatsız etmez hale gelecektir. Dren yoksa ertesi gün (özel pansuman sayesinde) var ise drenler çıkarıldıktan 24 saat sonra hasta duş alabilecektir.

Karın Germe (Abdominoplasti) Operasyonundan 6 hafta sonra karın egzersizleri dahil tüm kısıtlamalar ortadan kalkacaktır.