Dr. Hakan Gündoğan

Karın Germe Operasyonu Nasıl Yapılır?

Karın Germe Operasyonu özenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde estetik cerrahi operasyonları arasında hastaları en mutlu eden ameliyatlardan birisidir.


Sarkmış olan karın bölgesi ve gerginliğini kaybetmiş karın kasları bu operasyonla daha gergin ve sıkı hale getirilebilir ve estetik sonuçlara ilaveten hijyen problemlerini de ortadan kaldırabilir.


Vücudu ile daha barışık hale gelen hastaların kendilerine güvenlerinin, sportif aktivitelere katılımlarının artması ve yine kilo yönetimlerine dikkat etmeleri sonucu daha sağlıklı bir hayat sürmeleri sık görülen bir durumdur. Benzer şekilde hastaların operasyon sonrasında cinsel yaşamları da genellikle olumlu etkilenmektedir.


Karın Germe Operasyonu mutlaka hastane ortamında yapılması gereken çok ciddi bir ameliyattır.


Ancak uygun şartlar altında ve usta ellerde yapıldığında güvenli bir ameliyat olarak kabul edilir.


Muayenehane şartlarında bu operasyonun yapılması çok risklidir! Operasyon sonrası hasta mutlaka hastanede gözetim altında tutulmalı ve yakından takip edilmelidir.


Karın Germe Operasyonu sadece hasta güvenliği ve sağlığı riske edilmeden uygun ve tecrübeli bir Plastik Cerrah tarafından uygulanmalıdır.


GENEL HATLARI İLE KARIN GERME OPERASYONU:

Karın Germe Operasyonu nun amacı estetik bir karın ve bel bölgesi almak, göbek deliğinin daha estetik şekilde yeniden yapılmasıdır. Bu amaçla sıklıkla daha estetik ve uyumlu bir görüntü almak için bel bölgesinden yağ alma işlemi operasyon sürecine eklenmektedir. Tüm vücut liposuction işlemi karın germe ile aynı anda yapılmamalıdır!


KARIN GERME OPERASYONUNA HAZIRLIK:

Karın Germe Operasyonu öncesi gerekli kan testleri ve diğer tahlilleri tamamlanan hasta anestezi doktoru tarafından değerlendirilir ve ameliyata engel bir durumu olmadığına kanaat getirildikten sonra ameliyathaneye indirilir. Hasta daha odasında iken yapılan sakinleştiriciler ile rahatlatılıp, ameliyathaneye yolculuk ya da hazırlık kısmını hatırlamaması sağlanır.


KARIN GERME OPERASYONU VE ANESTEZİ:

Karın Germe Operasyonu en uygun genel anestezi altında yapılır. Sanılanın aksine genel anestezi usta ellerde uygulandığında, operasyon süresince solunum yolları tüp ile kontrol altına alınabildiğinden en güvenli anestezi yöntemidir. Hasta operasyon süresince uyuduğundan herhangi bir ağrı duyması söz konusu olmayacaktır.


KARIN GERME OPERASYONU NE KADAR SÜRER?

Karın Germe Operasyonu yaklaşık 4 saat kadar sürer. Çok büyük karınların gerilmesi ya da belden yağ alma işleminin operasyona eklenmesi gibi durumlarda operasyon süresi doğal olarak uzayacaktır. Uygun şartlarda operasyonun uzaması hasta sağlığı için risk teşkil etmemektedir.

KARIN GERME OPERASYONU ÖNCESİ HAZIRLIK:

Tüm estetik cerrahi operasyonları arasında hastanın operasyona hazırlığının belki de en önemli olduğu ameliyat Karın Germe Operasyonu dur. Hastanın genel sağlığının mutlaka operasyona uygun olma gerkliliğinin yanı sıra yanısıra özellikle bacakta pıhtı oluşma riski açısından ayrıca değerlendirilmeleri gerekir. Ameliyat öncesi uygun ilaç tedavisine ilaveten operasyon sırasında da pıhtı önleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Olanakları daha iyi olan hastanelerde genellikle bu sistemler bulunduğu için daha güvenli bir operasyon süreci sağlamaktadır. Karın Germe Operasyonu estetik amaç ile yapılmakla birlikte hastanın sağlığı ve güvenliği hiçbir şekilde riske edilmemelidir.


KARIN GERME OPERASYONU ÖNCESİ ÇİZİMLER:

Hemen her estetik operasyonda olduğu gibi Karın Germe Operasyonu öncesi çizimlerin özenli yapılması gerekir. Özellikle operasyondan sonra vücutta bırakılacak izin bikini hattının altında kalacak şekilde planlanması çok önemlidir. Dr. Hakan Gündoğan operasyon öncesi fotoğrafların çekilmesi ve çizimlerin tamamlanması işlemini operasyondan bir gün önce kliniğinde yapmaktadır. Bu sayede çizimler daha konforlu bir ortamda ve özenli bir şekilde tamamlanabilmektedir. Genellikle hastanın operasyon sonrası giymesini planladığı bikiniyi getirmesi istenir. Geride bırakılması planlanan iz bu bikini hattının altında gizlenecektir.


 


KARIN GERME SIRASINDA YAĞ EMME (LIPOSUCTION) YAPILABILIR MI?

Karın Germe Operasyonu adaylarının bir çoğunda aynı zamanda belde kalınlaşma da mevcuttur. Daha uyumlu bir karın bölgesi ve kadınsı figür almak amacı ile bel bölesine liposuction işlemi sıklıkla prosedüre eklenir.


Öte yanda Karın Germe Operasyonu sırasında fazla yağ alınmasının riskli olduğu hatırlanmalıdır.


Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak bel bölgesine yapılan liposuction haricinde Karın Germe Operasyonu sırasında vücudun diğer bölgelerinden yağ alma işlemi yapmamaktadır!


Liposuction işlemi ayrı bir seans olarak Karın Germe Operasyonu sonrası en az 3 ay sonra planlanmaktadır.


KARIN GERME OPERASYONUNA BAŞLAMADAN ÖNCE BEL LİPOSUCTION İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI:

Hastaya uygun pozisyon verilip kanamayı azaltıcı liposuction sıvısı enjekte edildikten sonra bel bölgesine liposuction işlemi tamamlanır.


Dr. Hakan Gündoğan özellikle bel bölgesindeki yağ dokusunun karakteri dolayısı ile (bu bölgede daha sert ve alınması zor yağ dokusu mevcuttur) LASER liposuction ya da VASER liposuction yöntemlerini kullanmaktadır. Yağı eritebilen bu teknolojiler sayesinde bel bölgesinde daha iyi sonuçlar alınmaktadır.


KARIN GERME OPERASYONUNA BAŞLANGIÇ:

Karın Germe Operasyonu  başlangıç aşamasında (gerekliyse bel liposuction tamamladıktan sonra) kesi yapılacak bikini altı bölgesine ve göbek çevresine kanamayı azaltıcı ilaçlar enjekte edilir. Bu işlem hem yara kenarından olabilecek kan sızıntılarını engellerken hem de kanamasız alanda Plastik Cerrahın daha konforlu çalışmasına faydalı olacaktır. Enjekte edilen ilacın etkisi yaklaşık 10 dakika sonra başlayacağından bu süre zarfında diğer hazırlıklar tamamlanır.


 


BİKİNİ HATTI ALTINDA KESİNİN YAPILMASI:

Operasyon öncesinde bikini hattının altında kalacak şekilde çizimi yapılan alana kesi yapılması ile Karın Germe Operasyonu başlamış olacaktır. Operasyonun sonrasında hastanın taşıyacağı tek iz bu olacağından güzel ve kaliteli bir iz elde etmek amacı ile bu aşamaya azami özen gösterilmektedir. Özellikle alt deri bölgesinde deri altında yeterli derialtı dokusu ve deri altı fasiyası bırakılacak şekilde verevine kesi yapılması uzun dönemde izin kalitesini arttıracaktır.


KARIN DERİSİNİN KALDIRILMASI:

Bikini hattının altında karın derisi kesisi yapıldıkan sonra karın kaslarının zarları üzerinden karın derisinin kaldırılmasına başlanır. Bu aşamada “elektrokoter” tekniği denen ve kan damarlarının daha kanama oluşmadan dağlanmasını sağlayan işlem sayesinde kanamasız bir şekilde karın derisinin kaldırılması mümkün olmaktadır.


Kanamasız operasyon süreci kan ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi ameliyat sonrası şişlik ve morluğu da azaltmaktadır.


GÖBEK DELİĞİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 1:

Karın derisi kasların üzerinden göbek deliğine kadar kaldırıldıktan sonra göbek deliğinin serbestleştirilmesine geçilir. Göbek deliği karının tam ortasında en önemli estetik ünite olduğundan bu aşamada göbek deliğinin dolaşımının bozulmamasına çok özen gösterilmelidir.


Göbek deliği genellikle mevcut sınırlarının hemen iç kısmından çepeçevre kesilir ve karın kasları arasından çıktığı noktaya değin kesi derinleştirilir.


GÖBEK DELİĞİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 2:

Karın derisinden çepeçevre kesilen göbek deliği, karın kaslarınının arasından köken aldığı noktaya kadar serbestleştirilir. Burada önemli olan nokta kan akımı zayıflayan göbek deliğinin operasyondan sonra kaybedilmesini önlemektir. Göbek deliğinin kanlanmasını devam ettirmek için genellikle karın kasları üzerinden piramid şeklinde serbestleştirilir. Özellikle göbek deliğinde daha önceden kesi yapılmış kişilerde (örneğin laparoskopik karın içi ya da jinekolojik operasyonlar) bu aşama çok önemlidir.


GÖBEK DELİĞİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 3:

Göbek deliği sınırlarından kesilip karın kaslarına kadar piramid şeklinde serbestleştirildikten sonra bikini hattındaki kesinin orta noktasından (a) göbek deliğinin karın derisinden serbestleştirildiği noktanın alt kısmına (b) kadar olan nokta arasındaki deri dikey olarak kesilip Plastik Cerrahın operasyonu daha rahat sürdürmesi amaçlanır. Bazı durumlarda bu kesi yapılmadan tüm karın derisinin kaburga hattına kadar kaldırılması gerekebilir.


GÖBEK ÜZERİ DERİSİNİN KALDIRILMASI 1:

Karın Germe Operasyonu nun bu aşamasında serbestleştirilmiş göbek deliği yerinde bırakılarak üst karın derisinin karın kasları üzerinden kaldırılmasına başlanır. Bu bölgede karın derisi daha ince ve kan damarlarından zengin olduğundan elektrokoter tekniğinin kullanılması tercih edilir. Özellikle karın orta hattı en yapışık bölge olduğundan bu bölgenin serbestleştirilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.


GÖBEK ÜZERİ DERİSİNİN KALDIRILMASI 2:

Karın Germe Operasyonu sırasında hemen her zaman karın derisinin yanlarda kaburgaların alt kenarlarına, ortada ise göğüs kemğinin alt ucuna kadar kaldırılması gerekmektedir. Burada en önemli nokta kan dolaşımı azalan karın derisinin kan akımının mümkün olduğunca korunmasıdır. Karının yeni kan dolaşımı artık özellikle göğüs yan bölgesinden gelen kan damarları ile sağlandığı için bu bölgelere ve karın orta hattına yoğun bir liposuction yapılması karın kanlanmasını daha da bozacaktır. Gerilmiş karın derisinin kaybı hiç istenmeyen kozmetik problemlere yol açabileceğinden bu bölgelere liposuction yapılması gerekiyor ise en az 3 ay sonra yapılmalıdır. Karın Germe Operasyonu sırasında en önemli husus hastanın sağlığını riske atmamak ve daha sonra da gerilmiş karın derisinde kayıp yaşamamakdır. Birazcık daha gergin bir karın uğruna karın derisinin kan dolaşımı riske edilmemelidir!

KARIN KASLARININ ORTA HATTA BİRBİRLERİNE YAKLAŞTIRILMASI (İÇ KORSE) 1:

Karın Germe Operasyonu nun bu aşamasında karın kasları üzerinden meme altına kadar kaldırıldıktan sonra karın kaslarının orta hatta birbirlerine yaklaştırılması (iç korse) işlemine başlanır.


Göğüs kemiğinin alt ucundan en aşağıda pubisin hemen üzerindeki noktaya kadar özel dikişler yardımı ile ve genellikle iki kat olacak şekilde karın kasları orta hatta birbirlerine dikilir. Karın Germe Operasyonu nun en öenmli aşamalarından biridir ve uygulanmadığı takdirde karın derisi gergin görünmekle birlikte karın bombe şekilde çıkıntı yapacaktır. İç korse olarak da isimlendirilen bu işlemin etkisi karın kaslarınızı kasarak içeri çektiğinizde düzleşen karın şeklinin alınmasına benzemektedir. Karın Germe Operasyonu sonrası hastaların orta hatta hafif bir rahatsızlık hissetmelerinin sebebi genellikle bu iç korse işlemidir ancak 3 hafta sonra gerginlik azalacaktır.


KARIN KASLARININ ORTA HATTA BİRBİRLERİNE YAKLAŞTIRILMASI (İÇ KORSE) 2:

Özellikle doğum yapmış ve hamileliği sırasında fazka kilo almış kadınlarda rahimin karın orta kısmına uyguladığı baskı sonucu karın kasları birbirlerinde  uzaklaşır. Doğum sonrası deri elastik liflerden zengin olduğundan eski haline dönmesi daha olası iken kasların arasındaki orta hat dokusunda bu lifler olmadığından genellikle deformite düzelmez. Zayıflamış orta hat ve karın kasları iç organların ittirmelerine karşı koyamadıkları için dışarı doğru bombeleşirler.


KARIN KASLARININ ORTA HATTA BİRBİRLERİNE YAKLAŞTIRILMASI (İÇ KORSE) 3:

Karın Germe Operasyonu sırasında uygulanan iç korse yöntemi ile karın kasları sıkılaştırılıp, orta hatta birbirlerine yaklaştırıldığında, karın adeta içeriden gerilmiş ve sıkılaştırılmış hale gelmektedir. Bu tekniğin uygulandığı hastalar, üzerlerindeki deri de gerildiği için dümdüz bir karın sahibi olmakda, hatta eğildikleri zaman bile karında sarkıklık görülmemektedir. Çok şişman kişilerde bu işlem uygulandığında (Dr. Hakan Gündoğan aşırı şişman kişilerde bu operasyonu uygulamamaktadır) solunum sıkıntısına yol açabilir.


GÖBEK DELİĞİNİN YENİ LOKALİZASYONUNUN BELİRLENMESİ:

Karın Germe Operasyonu nun bu aşamasında ameliyat masası 45 derece kaldırılarak üst karın derisi aşağıya doğru gerdirilerek bikini hattının orta noktasına geçici dikişler ile tutturulur. Karın derisi altından parmak ile hissedilerek ya da özel aletler yardımı ile göbek deliğinin gerilen yeni karın derisi üzerindeki iz düşümü bulunur. Göbek deliği genellikle operasyon öncesi aynı yerden çıkartılır ancak göbek deliğinin mobilizasyonunun izin verdiği ölçüde ve hastanın operasyon öncesi isteği de göz önünde bulundurularak, eski lokalizasyonuna göre 1 cm kadar aşağı ya da yukarı alınabilir. Önemli olan nokta göbeğin mobilizasyon sınırlarına saygıda bulunmaktır. Şartlar çok zorlandığında göbek deliğinin dolaşımı bozulabileceğinden, göbek deliğinin yeni yerinin belirlenmesi aşaması çok önemlidir ve göbek deliği kaybının mutlaka önüne geçilmelidir.


YENİ GÖBEK DELİĞİNİN OLUŞTURULMASI 1:

Yeni göbek deliğinin oluşturulması aşamasının başlangıcında, gerilmiş olan karın derisi üzerinde göbek deliğinin yeniden çıkartılacağı alan belirlendikten sonra küçük bir kesi yapılır. Karın Germe Operasyonu öncesinde hastaların çoğunda genişlemiş ve büyük bir göbek deliği mevcut olduğundan çoğu hasta daha küçük ve estetik bir göbek deliği arzu etmektedirler. Bu yüzden yeni göbek deliği oluşturulurken  bu kesinin mümkün olduğunca küçük açılması planlanır.


YENİ GÖBEK DELİĞİNİN OLUŞTURULMASI 2:

Yeni göbek deliği oluşturulurken önemli bir noktada, hafif bir çöküklük yaratılmasının daha estetik bir sonuç vermesinden dolayı göbek deliğinin alt ucunun karın orta hattı ve yanındaki kaslara sabitlenmesidir. Bu işlem yapılmadığı takdirde göbek deliği gerilmiş karın derisi üzerinde adete bir “düğme” gibi duracaktır. Karın Germe Operasyonu nun bu aşaması meşakkatli ve uzun olmasına rağmen üşenilmeden her hastada itina ile uygulanmalıdır.


YENİ GÖBEK DELİĞİNİN OLUŞTURULMASI 3:

Karın Germe Operasyonu sırasında yeni göbek deliği yapılırken alt kısmı tabana tespit edilip boyu kısaltılan göbek deliği gerilmiş karın derisinde açılan delikten dışarı alınır. Bu aşamada göbek deliğinin oryantasyonunun doğru olması çok önemlidir. Göbek deliği farkına varılmadan döndürüldüğü takdirde kan dolaşımı bozulacak ve göbek deliğinin kaybı riski artacaktır. Göbek deliğinin kanlanmasının sağlanması ameliyatın her aşamasında önemlidir.

YENİ GÖBEK DELİĞİNİN OLUŞTURULMASI 4:

Karın Germe Operasyonu sırasında yeniden şekillendirilecek göbek deliğinin genellikle fazlalık derisi (daha küçük ve estetik bir göbek deliği elde etmek amacı ile) çıkartılır. Sıklıkla ilk aşamada yuvarlak olarak kesilen göbek deliği, uygun şekilde fazlalıkları atıldıktan sonra kalp şeklinde yeniden biçimlendirilir. Yuvarlak yapılan yeni göbek deliğinin sonrasında küçülmeye ve neredeyse kaybolmaya eğilimi olduğundan tavsiye edilmemektedir.


YENİ GÖBEK DELİĞİNİN OLUŞTURULMASI 5:

Kalp şeklinde yeniden biçimlendirilen göbek deliği alt kısmından karın duvarına sabitlendikten sonra yeni lokalizasyonunda deri seviyesinde dikilir. Bu aşamada önemli olan nokta her ne kadar daha uğraştırıcı olsa da göbek deliğinin gizli dikiş tekniği ile dikilmesidir. Alınması gereken dikişler kullanıldığında, bu dikişler en erken 10 gün sonra alınabileceğinden, göbek deliği etrafında dikiş izleri kalmakda ve dışarıdan görünme ihtimali yüksek olduğundan hastaları rahatsız etmektedir.


FAZLALIK KARIN DERİSİNİN ALINMASI 1:

Karın Germe Operasyonu sırasında önce göbek deliğinin yeni yerinden çıkarılıp sabitlenmesinin avantajı alt karın derisinde ki gerginliği alıp daha fazla deri çıkartılabilmesine, dolayısı ile daha gergin bir karınla sonuçlanmasına olanak vermesidir.


Karın derisi ağaşıya doğru gerdirilip orta noktası belirlendikten sonra aşama aşama çıkartılacak deri miktarı belirlenir. Genellikle üst karın derisinin karşılık geleceği alttaki kesi bölgesi belirlenirken, her iki yanda kalan kısmın tam ortasından deri çıkartılmadan dikine kesi yapılıp en uygun yer bulunup dikişler ile sabitlenir. Önemli olan gerilmiş karın derisinin kan dolaşımına özen göstermekdir.


FAZLALIK KARIN DERİSİNİN ALINMASI 2:

Anahtar dikişler konup artık fazlalık deri miktarı belirlendikten sonra fazlalık derinin çıkartılması aşamasına gelinir. Geri dönüşü olmayan bu aşama da gerektiğinden fazlalık deri çıkartılması çok büyük sorunlara sebep olabilir. Gergin bir karın elde etmeye çalışırken oluşabilecek deri kaybı estetik sonucu olumsuz anlamda etkileyecektir. Aynı şekilde aşırı gerilmiş deri dikiş hattında gerginliğe yol açacağından, kalan izin kalitesi de olumsuz yönde etkilenecektir. Karın Germe Operasyonu nun bu aşamasında Plastik Cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Karında yeterli gerginlik sağlanırken, dikiş hattında minimal gerginlik altında karının kapatılması esastır.

BİKİNİ HATTI ALTINDAKİ KESİNİN KAPATILMASI 1:

Karın Germe Operasyonu nun son aşaması karın derisinin dikilmesi işlemidir. Bu aşamada bazı kadınlarda görülen venüs tepesinde ki aşırı yağlanma bölgesine küçük bir liposuction işlemi yapılabilir.


Karın Germe Operasyonu sırasında oldukça büyük bir deri alanı kaldırıldığından, her ne kadar operasyon kanamasız yapılsa da ameliyattan sonra karın derisi altında sızıntı ve serum toplanma ihtimali yüksektir. Bu sebepten dolayı, bu serum ve sızıntıları dışarı almak amacı ile karın derisi altına “dren” denen küçük hortumların konulması gerekebilir. Tahmin edildiğinden daha az rahatsızlık veren bu drenler operasyondan yaklaşık 3 gün sonra alınmaktadır.


BİKİNİ HATTI ALTINDAKİ KESİNİN KAPATILMASI 2:

Karın Germe Operasyonu nun belki de en uzun kısmı dikiş aşamasıdır! Operasyonun her aşaması ayrı derecede önemli olmakla birlikte, sonuç da hastanın vücudu üzerinde hayat boyu taşıyacağı iz bu olacağından dikiş aşamasına azami dikkat gösterilmelidir. Alınacak izin kalitesini önemseyen Plastik Cerrahlar hiç üşenmeden deri altı fasyası, deri altı dokusu ve deri olmak üzere karını 3 kat olacak şekilde kapatmaktadırlar. Alınacak izin kalitesi aynı zamanda dikiş hattındaki gerginliğin azaltılmasına bağlı olduğundan bu aşama önemlidir. Son deri katının alınmasına gerek olmayan dikişler ile estetik olarak kapatılması dikiş izlerini engellediğinden çok önemlidir.


KARIN PANSUMANININ TAMAMLANMASI:

Karın Germe Operasyonu cerrahi anlamda son dikişin konulmasını takiben tamamlanmış olur ancak dren kenarlarının kapatılması, dikiş hattı üzerine antiseptik solüsyonlar sürülüp üzerlerinin steril cerrahi gazlar ile örtülmesi süreçleri zaman alıcı işlerdir. Plastik Cerrah, hemşiresi ile birlikte bu işlemleri tamamlarken Anestezi Doktoru hastayı uyandırmaya başlar. Usta ellerde hasta adeta uzun ve huzurlu bir uykudan uyanmış gibi kalkmaktadır.


KARIN KORSESİNİN UYGULANMASI:

Karın Germe Operasyonu nun tamamlanıp hastanın anesteziden uyandırılmasından sonra karın üzerine özel ameliyat korsesi uygulanır. Bu korse gerilmiş karın derisinin dolaşımını engellemeyecek ve sadece  karında hafif bir baskı yapacak şekilde uygulanmalıdır. Operasyon sonrasında şişliklerin azalmasına yardımcı olan bu korse uygulaması 1 ila 3 hafta devam edecektir. Özellikle drenler alındıktan sonraki 3 gün boyunca kullanılması önerilmektedir.