Dr. Hakan Gündoğan

Meme Büyütme

Meme Büyütme

Meme Büyütme tüm estetik cerrahi girişimleri arasında hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlardan biridir.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık yapılan estetik operasyonlardan biri olan ve meme İmplantları kullanılarak Plastik Cerrahlar tarafından yapılan Meme Büyütme Operasyonu memelerin şeklinin düzeltilip büyütülmesinin en popüler yoludur. Bu yöntem kullanılarak yapılan bir operasyon kadınların vücutları ile daha orantılı memelere sahip olmasına ve kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar.


Meme Büyütme tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak (ameliyat ve anestezi güvenliğinin artması, meme implant teknolojisinde ilerleme, operasyon sonrası sürecin daha rahat olması gibi) günümüzde ülkemiz ve tüm dünyada en sık uygulanan estetik cerrahi operasyonlarından biri haline gelmiştir. 


Dünya da en çok Meme Büyütme Operasyonu yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Bu ülkede sadece etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış FDA onaylı meme implantlarının (silikon ya da serum fizyolojik dolgulu) kullanımına izin verilmek de olup vücuda konulan tüm meme implantlarının kayıt altına alınma zorunluluğu vardır. Bu nedenle ile Meme Büyütme Operasyonu hakkında en sağlıklı istatistikler bu ülkeden alınmak da ancak dünyada ki genel trendlerin de aynı eğilimde olduğu bilinmektedir.

Amerikan Estetik Cerrahi Derneği’nin (ASAPS) istatistiklerine göre (Bu ülkede silikon meme implantlarının 2006 yılında tekrar kullanımlarına izin verildiğini hatırlamak da fayda vardır):

Meme Büyütme Operasyon sayısı 1997 de 100,00 iken bu sayı 2007 yılında 350,00 ne ulaşmıştır.

Meme Büyütme Operasyon sayısı 2000-2007 yılları arasında %97 oranında artış göstermiştir.

Meme Büyütme Operasyon sayısında 1997-2011 yılları arasında ise %213 oranın da bir artış görülmüştür!

2007 yılından itibaren her sene Amerika da en sık yapılan estetik ameliyat Meme Büyütme olmuştur (daha önce liposuction hep bir numara idi).

Dünya genelinde ise yaklaşık 6 milyon kadının meme implantı taşıdığı düşünülmektedir.

Meme Büyütme Operasyonu Zamanlaması

Kadın memesinin gelişiminin tamamlandığı 18 yaşından itibaren Meme Büyütme Operasyonu uygulanabilir. Kişinin sağlık durumu elverdiği ve ameliyat olmasına sakınca olmadığı sürece isteyen her kadın için bir Meme Büyütme Operasyonu Planlanabilir.

Dr. Hakan Gündoğan Meme Büyütme Operasyonunu, meme gelişiminin tamamlandığı 18 yaşından itibaren kişinin sağlık durumu elverdiği sürece uygulamaktadır.

Hamile kadınlarda doğal olarak operasyon uygulanmaz ve ideal zamanlama emzirme kesildikten en erken 6 ay sonra yapılmasıdır. Bu süre zarfında gebelik ve emzirme sürecinde büyümüş olan memeler normal hallerine dönmüş olacak ve süt bezleri içinde birikim kalmamış olacaktır. Benzer şekilde hamilelik ve süt verme sürecinin memeler üzerindeki etkileri de (hacim artması ya da azalması, içlerinin boşalması, sarkma gelişmesi vs.) artık oturmuş olacak ve operasyonun planlanması (örneğin bir dikleştirme işleminin operasyona eklenmesi gibi ek girişimlerin gerekip gerekmediği gibi) daha sağlıklı yapılacaktır.

Meme Büyütme hakkında yanlış olan bir önyargı da genellikle gençlerde uygulanan bir yöntem olduğudur. Halbuki Meme Büyütme genellikle 30’lu yaşlardan itibaren yapılmaktadır ve genç popülasyon ameliyat sayısının sadece %7 sini oluşturmaktadır. 

Meme Büyütme Operasyonu ve Uygun Adaylar

Meme Büyütme tipik olarak az gelişmiş ya da doğum sonrası hacmini kaybetmiş memelerin büyütülmesi için uygulanmakla birlikte motivasyon kişiden kişiye değişebilmektedir. 

Kimi kadınlar memelerinin küçük olmalarından şikâyet ederken kimileri ise memelerinin şeklinden memnun iken sadece daha dolgun olmalarını arzu etmektedirler.

Hamilelik ve süt verme sonrası memelerin küçülüp sertliklerinin kaybolması ya da ciddi miktarda kilo kaybı sonrası memelerin hacim kaybedip şeklinin bozulması Meme Büyütme için başvuran birçok kadının ortak şikâyetidir.

Giysilerin alt kısmının vücuda uygun olup üst tarafın uymaması, bikini ya da sportif üst giysileri giyerken kadınların kendilerini rahat hissetmemeleri de Meme Büyütme isteğine yol açabilmektedir.

Memeler arasında az ya da çok ama mutlaka mevcuttur ancak bir memenin diğerinden ciddi miktarda küçük olması durumunda da Meme Büyütme bu sorunun çözümü için başvurulan yöntemlerden biridir. 

Bu genel şartlara ilaveten Meme Büyütme Operasyonu sonrasında kendisini daha iyi hissedeceği ve kendine güveninin artacağı konusunda motive olan ve gerçekçi beklentiye sahip kadınların operasyon sonrası memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

Meme Büyütme Operasyonu söz konusu olduğunda hastanın kendine ve plastik cerrahına karşı dürüst olmasında fayda vardır! Yapılan sadece memelerin büyütülmesi işlemidir (beyin ameliyatı değil!). Eğer beklentileriniz mantıksız ya da ikincil beklentilere sahipseniz, ameliyat sonucu ne kadar başarılı olsa da sizi memnun etmeyebilir!

Her ne kadar Meme Büyütme Operasyonu genellikle eğitimli, ortalama zekânın üzerinde, kültürlü kadınlarda uygulandığından sonuçlar hem fiziksel hem ruhsal açıdan tatmin edici olsa da Meme Büyütme Operasyonu örneğin daha iyi bir iş garantisi, daha hızlı bir seks hayatı, yeni bir defile teklifi alma, mevcut işi koruma garantisi vermeyebilir (işe de yarayabilir! Ancak sadece ameliyattan sonra ne olacağı belli olacaktır. Aynı şekilde Meme Büyütme Operasyonu aile içi sorunları da genellikle çözmez (örneğin gözü dışarıda kocayı eve bağlama anlamında başarısı düşüktür!).

Bu uç örnekleri bir tarafa bırakırsak, aklı başında, motive olmuş ve beklentileri mantıklı olan hastalarda bir Meme Büyütme Operasyonu uygulandığında:

Daha dolgun ve büyük, belli ölçüde sarkıklığın giderildiği memelere sahip olunması

Vücut hatlarının daha orantılı hale gelmesi

Kıyafet seçiminin daha özgür yapılabilmesi sayesinde kişinin daha öz güvenli ve vücudu ile barışık hale gelme ihtimali yüksektir.

Meme Büyütme Operasyonu en sık hangi durumlarda uygulanır:

Meme Büyütme Operasyonu tipik olarak az gelişmiş ya da doğum sonrası hacmini kaybetmiş memelerin büyütülmesi için başvuran kadınlarda uygulanmakla birlikte herkes kadının motivasyonu farklı olabilmektedir. Meme Büyütme Operasyonu en sık:

Gelişimsel olarak memelerin küçük kaldığı

Hamilelik, doğum ve emzirme süreci sonrasında memelerin eski hacim ve dolgunluğunu kaybettiği ve

Memelerin şekil ve büyüklük açısından birbirinden rahatsız edici derecede farklı olduğu durumlarda uygulanmaktadır.

Bazı kadınlar sadece memelerinin küçük olmalarından şikâyet ederken kimileri ise memelerinin şeklinden ve büyüklüğünden memnun olmakla birlikte sadece daha dolgun olmalarını arzu etmektedirler.

Doğum yaptıktan ve süt verme sonlandıktan sonra memelerin küçülüp eski hacimlerinin kaybolması bu operasyon için başvuran birçok kadının ortak şikâyetidir.

Aşırı miktarda ve çok kısa süre içinde kilo alıp verme sorunu yaşayan kadınlar memelerde sarkma ve içlerinin boşalması gibi nedenlerle, eski meme formlarına tekrar ulaşmak amacı ile bir meme büyütme operasyonu düşünebilirler.

Giysilerin alt kısmının vücuda uygun olup üst tarafın uymaması, bikini ya da sportif üst giysileri giyerken kadınların kendilerini rahat hissetmemeleri de kadınların bir meme büyütme operasyonu istemelerine neden olabilmektedir

Memeler arasında az miktarda asimetri hemen her zaman görülmekle birlikte bir memenin diğerinden ciddi şekilde farklı olması durumunda (tek taraflı ya da çift taraflı) bir meme büyütme operasyonu akla gelebilir.

MEME BÜYÜTME OPERASYONU ÖNCESİ DEĞERLENDİRME:

Meme Büyütme Operasyonu düşünen bir kadının bilmesi gereken en önemli detayın bu operasyonun sanıldığı kadar basit olmayıp, ameliyat öncesi meme implantının hangi boyutta ve hangi lokalizasyona konacağı, en uygun izin nerede bırakılacağından hasta için en güvenli operasyon tipinin hangisi olacağına kadar detaylı bir süreç olduğunun bilinmesi önemlidir. Benzer şekilde (herhangi bir sağlık problemi yaratmamakla birlikte) vücuda yabancı bir madde (meme implantı) konulacağını ve bunun sorumluluğunun taşınacağı da akıl da tutulmalıdır.

Yapılan her Meme Büyütme Operasyonu nun beklentiyi karşılamaması ve hatta sorunların ortaya çıkması olasıdır. Tabi ki meme sertleşmesi (kapsül kontraktürü) gibi engellenmesi kimde ortaya çıkacağı öngörülmesi mümkün olmayan durumlar mevcuttur ancak operasyonun daha planlama aşamasından, ameliyat sonrası döneme kadar itinalı bir şekilde ele alınması sorun ortaya çıkma ihtimalini azaltır.

Meme Büyütme Operasyonu öncesinde meme anatomisindeki olumsuz durumlar (memelerin aşırı sarkık olması, meme altı çizgisinin çok yukarıda ya da çok dar olması gibi) ya da ameliyat planlanırken yapılan hatalar (implantın uygun lokalizasyona yerleştirilmemesi, haddinden büyük ya da küçük implant seçimi vs)  ameliyat sonucunu kötü yönde etkileyebilir. Bu yüzden Meme Büyütme Operasyonu ciddi bir tecrübe ve artistik bakış açısı gerektiren bir ameliyat olup usta Plastik Cerrahların ellinde yapılması zorunludur.

DR. HAKAN GÜNDOĞAN İLE MEME BÜYÜTME KONSÜLTASYON SÜRECİNİZ:

Meme Büyütme Operasyonu düşünen bir kadının yapacağı ilk şey önce konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmak ve daha sonra bir Plastik Cerraha danışmaktır.

Plastik Cerrahınız olarak Dr. Hakan Gündoğan’ı tercih ettiğiniz takdirde sizi yaklaşık 1 saatlik görüşme beklemektedir. Özellikle Meme Büyütme gibi ilk ameliyatın en büyük şans olduğu ameliyatlar öncesi Dr. Hakan Gündoğan size tüm detayları izah edebilmek için yeterli zaman ayıracaktır. İlk görüşme sonrasında operasyonunuzun Dr. Hakan Gündoğan tarafından yapılmasını arzu ederseniz ikinci bir görüşme daha yapılacak ve operasyona aklınızda soru kalmayacak şekilde, bilgilenmiş olarak girmeniz sağlanmış olacaktır:

Dr. Hakan Gündoğan ilk görüşmeniz sırasında önce genel sağlık durumunuz (herhangi bir hastalık mevcudiyeti, ameliyata engel bir durum, mevcut alerjiler, kullanılan ilaçlar vs) hakkında hikâyenizi aldıktan sonra meme ameliyatına özel geçmişinizi (boy, kilo, hamilelik, çocuk sayısı, ne zaman doğum yaptığınız, ne kadar süre ile bebeğinizi emzirdiğiniz, yakın zamanda bir hamilelik planlayıp planlamadığınız, aşırı kilo alma ya da verme öykünüz, aile biyelerinde meme ya da yumurtalık kanseri olup olmadığı gibi) detaylı bir şekilde sorgulayacaktır.

Dr. Hakan Gündoğan tarafından meme ve vücut  resimleriniz çekildikten sonra (memeler arasında mevcut olan çok küçük asimetriler bazen sadece fotoğraflarda gözlemlenebilir ve mutlaka ameliyat öncesi hastalara gösterilmelidir) karşılıklı olarak mevcut durumunuz birlikte değerlendirilecektir.

Meme Muayenesi:

Dr. Hakan Gündoğan muayenenizin ilk aşamasında öncelikle ele gelen herhangi bir kitle, kist olup olmadığını tespit amacıyla meme dokusu muayenesi yapacaktır. Ele gelen herhangi bir şüpheli kitle olmasa da Dr. Hakan Gündoğan ameliyat öncesi 40 yaşın altındaki tüm hastalardan Meme Ultrasonografisi, 40 yaş üzerinde ise Mamografi tetkiki yapılmasını istemektedir. Ele gelen şüpheli bir kitle varlığında ise Meme Kanseri konusunda tecrübeli bir Genel Cerrahi uzmanından konsültasyon istenecektir.

Meme Ölçümleri:

Dr. Hakan Gündoğan meme dokusunun muayenesinden sonra Meme Büyütme Operasyonu sonucunun uzun vadede başarısını belirleyen en önemli faktör olan ve meme implantının nereye konacağını belirlemek amacı ile doku kalınlığı ölçümleri yapılacaktır.

Memelerin doku kalitesi ve deri kalınlığı (meme implantının üzerini örtecek olan dokunun kalınlığı ölçümü gibi) belirlendikten sonra meme dokusu içinde kitle var olup olmadığı muayene ile ortaya konup meme başlarının bulunduğu noktalar ve simetrik olup olmadıkları yapılan ölçümler ile ortaya konacaktır. Aynı zamanda her memenin ölçümleri ayrı ayrı yapılıp, omuz, bel, kalça çevresi genişliği gibi vücudunuzun diğer bölgeleri de incelenecek ve kayda geçirilecektir. Tüm bu ölçümler istediğiniz meme büyüklüğünü ve konulması planlanan meme implantı boyutunu belirlemekte Dr. Hakan Gündoğan’ a yardımcı olacaktır.

Memenin doğal sınırlarına uygun implant büyüklüğünü bulmak amacı ile meme çapı, meme başından alt çizgisine olan mesafe, memenin esneme payı, meme başının çapı gibi ölçümler tamamlandıktan sonra meme başlarının köprücük kemiği ve göğüs kemiğinin başlangıç noktasına olan uzaklıkları belirlenecektir. Tüm bu ölçümler aynı zamanda iki meme arasındaki farklılıkları da ortaya çıkaracaktır.

Meme İmplantının Konacağı Lokalizasyonun (Kas altı, Dual Plan, Kas üzeri, Fasya altı) Belirlenmesi:

Dr. Hakan Gündoğan için bir Meme Büyütme Operasyonu nun uzun vadede başarısını belirleyen en önemli faktör Meme İmplantının en uygun yere konmasıdır (kas üzeri, fasya altı, kas altı ya da dual plan). Bu yüzden ilk olarak uygun lokalizasyon konusu detaylı bir şekilde sizinle birlikte irdelenecektir. Önceden ölçümleri yapılmış olan memenin doku kalınlığı bu kararın verilmesinde en önemli kriter olacaktır.

Meme İmplantının Nereden Konacağının (Meme altı, Koltuk altı, Meme başı, Göbek Deliği) Belirlenmesi:

Meme İmplantının nereye konacağı belirlendikten sonra, implantın nereden konacağı (meme altı, meme başı ya da koltuk altı, göbek deliği) dolayısı ile nerede iz bırakılacağı planlanacaktır. Tabi ki o izi taşıyacak olan hastanın kendisi olduğu için izin nerede kalmasını istediği önemlidir. Ancak bazı meme tiplerinde ve bazı meme implantı büyüklüklerinde bir kesi tipi diğerine göre avantajlı olabilir. Bu durumda Dr. Hakan Gündoğan size izin nerede bırakılmasının daha güvenli ve garantili bir ameliyat süreci sağlayabileceği konusunda bilgilendirecektir.

Dr. Hakan Gündoğan dünyada henüz tam olarak kabul görmemiş ve ameliyat teknikleri rafine edilemediğinden “Göbek Deliğinden Meme Büyütme” operasyonu haricinde (en azından şu an için, zira bu konudaki gelişmeleri takip etmektedir) diğer 3 meme büyütme tekniğini de (koltuk altından endoskopik, meme başından ve meme altı çizgisinden) uygulamaktadır.

Konacak Meme İmplantının Büyüklüğünün Planlanması:

Dr. Hakan Gündoğan  muayenenizi yaptıktan sonra sizin beklentileriniz ve dokularınızın elverdiği ölçülerde en uygun meme büyüklüğünüzü belirleyecek ve bu ölçüyü almaya yarayacak meme implantının tipini (silikon ya da serum fizyolojik içeren implant, yuvarlak – anatomik şekilli, düz – pürtüklü yüzeyli vs.) ve büyüklüğünün bulunmasın da yardımcı olacaktır.

Bu aşamada en önemli nokta yapılan ölçümlerin sonucunda vücut ölçülerine en uygun ve uzun vadede sorun çıkarma ihtimali düşük olan implant boyutunun planlanmasıdır. Bu aşama karmaşık gibi gözükse de Dr. Hakan Gündoğan karar vermenizde yardımcı olacaktır.

Meme Büyütme Operasyon öncesi planlamasının belki de en önemli aşamaları olan meme implantının nereden (meme altı çizgisi, meme başı, koltukaltı) ve nereye (kas üzeri, kas altı, dual plan- çift katmanlı) konulacağına karar verilecektir.

Eğer memelerde sadece implant konularak düzeltilemeyecek bir sarkıklık mevcut ise Dr. Hakan Gündoğan  aynı anda ya da seanslara bölünmüş bir Meme Dikleştirme Operasyonu size önerebilir.

Fotoğraf Çekimi ve 3 Boyutlu Bilgisayar Simülasyonu:

Dr. Hakan Gündoğan hasta sakınca görmediği sürece resimlerin çekilip üzerlerinde beraber değerlendirme yapılması taraftarıdır.  Kliniğin özel fotoğraf stüdyosunda meme resimleriniz çekildikten sonra bilgisayar ekranından görsel değerlendirme yapılacaktır. Memelerin estetik açıdan değerlendirilmesi yanın da daha ameliyat öncesi mevcut olan asimetrilerin hasta tarafından görülmesi önemlidir (çoğu zaman fotoğraflar ile kanıtlana kadar hastalar asimetrilerin farkında değillerdir).

Meme Büyütme Operasyonu Öncesi İkinci Görüşme:

Dr. Hakan Gündoğan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin sonunda yeterince bilgilendirildiğine inanılan hasta ameliyat kararı vermiş olsa dahi ikinci bir görüşmeye alınır. Bu görüşme de Meme Büyütme Operasyonu hakkında kaygısı olan 1. derece yakınların istedikleri takdirde hazır bulunmaları önerilir.

Aile bireyleri (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) haricindeki kişilerin (arkadaş, erkek arkadaş, nişanlı vs) Meme Büyütme Operasyonu isteyen bir kadının karar verme aşamasında sürece dâhil olması Dr. Hakan Gündoğan tarafından mümkün olduğunca istenmemektedir.

Her ne kadar Meme Büyütme hasta memnuniyeti yüksek olan bir işlem olsa da sonuç olarak ciddi bir ameliyattır ve bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Dr. Hakan Gündoğan’ın elinde nadir olarak görülmelerine rağmen ameliyat sonrası hematom (doku içine kanama) ya da enfeksiyon gelişebilir ve olası bu durumların olası yüzdeleri kendi tecrübesine bağlı olarak  Dr. Hakan Gündoğan  tarafından size açıklanacaktır.

Meme Büyütme operasyonu sonrası ileri dönemlerde ise “kapsül kontraktürü” denen ve meme implantının etrafını saran dokunun sertleşmesine bağlı olarak gelişen durum ortaya çıkabilir ve Dr. Hakan Gündoğan  hem bu konu hakkında hem de olasılığı konusunda sizi ayrıca bilgilendirecektir. 

İkinci görüşmesinin son aşamasında hasta Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından kabul edilip ameliyatın hangi hastanede yapılacağı, operasyona nasıl hazırlanılacağı, nasıl giyinilmesi gibi diğer detaylar kendisine bildirilecektir.

Planlanan operasyon tipi, hastanenin seçimi, kullanılacak meme implantı tipi gibi değişkenlere bağlı olacak toplam operasyon ücreti yine bu aşamada Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından size bildirilecektir. 

Meme Büyütme Operasyonu Nasıl Yapılır?

Meme Büyütme Operasyonu çok ciddiye alınması gereken bir ameliyattır ve kesinlikle tecrübeli bir plastik cerrah tarafından hastane ortamında ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.

Ameliyat öncesinde sigaranın bırakılması özellikle meme başından implant konacak hastalarda çok önemlidir.

Ameliyatın adı ya da büyüklüğü ne olursa olsun bütün ameliyatlar ciddi bir hijyenik ortam gerektirir ve bu nedenle mutlaka ameliyathane ortamında yapılmaları zorunludur.

Meme Büyütme Operasyonu sırasında vücuda yabancı bir cisim (meme implantı) konulduğundan operasyonun yapıldığı ortamın steril olması ayrıca önem taşımaktadır. Muayenehane şartlarında bu operasyonun yapılması özellikle enfeksiyon riski açısından (meme implantı mikrop kaptığında çıkarmaktan başka çare yoktur!) çok risklidir.

Ameliyatın adı ya da büyüklüğü ne olursa olsun bütün ameliyatlar ciddi bir hijyenik ortam gerektirir ve bu nedenle mutlaka ameliyathane ortamında yapılmaları zorunludur.

Meme Büyütme Operasyonu sırasında vücuda yabancı bir cisim (meme implantı) konulduğundan operasyonun yapıldığı ortamın hijyenik şartları ayrıca önem taşımaktadır zira meme implantının enfekte olduğu (mikrop kaptığı) durumda hemen hiç bir zaman antibiyotik vs uygulanmasına rağmen implantının kurtarılması mümkün olmamakta ve çıkartılması gerekecektir. Tekrar aynı bölgeye meme implantı konabilmesi içinse en az aradan 1 yıl geçmesi beklenecektir.

Muayenehane şartlarında Meme Büyütme Operasyonu kesinlikle YAPILMAMALIDIR!

Meme Büyütme Operasyonu Öncesi Çizimler:

Her türlü (büyütme, küçültme, dikleştirme, rekonstrüksiyon) meme ameliyatında olduğu gibi Meme Büyütme Operasyonu planlanırken, yapılacak çizimler mutlaka ameliyat öncesi, hasta ayakta iken yapılır. Dr. Hakan Gündoğan bu çizimleri genellikle ameliyattan bir gün önce yapmaktadır. Böylece ameliyat sabahı hasta zaten ameliyat gerginliği yaşarken ek bir stres yaratılmamak da ve çizimler daha rahat bir atmosferde ve daha itinalı tamamlanabilmektedir.

Meme Büyütme Operasyonu koltuk altından yapılması planlandı ise yapılacak kesi ideal olarak hasta ellerini beline koyduğunda karşıdan kesinlikle gözükmeyecek şekilde, koltuk altının en yüksek ve çukurda kalacak noktasına yerleştirilir. Yine kalacak izin vücudun ön ve arkasından gözükecek şekilde koltuk altı sınırlarını aşmaması gerekmektedir.

Meme Altı Kesisi kullanılacağı zaman ise mevcut meme altı kıvrımına saklanacak şekilde iz yerleştirilir. Kullanılacak meme implantının boyutuna bağlı olarak meme altı çizgisinin daha aşağıya yerleştirilmesi planladı ise kalacak iz mevcut meme kıvrımının daha aşağısında planlanır.

Meme başında ise iz en ideal olarak meme başının alt kutbunda (saat 3 ile 9 arasında) renkli kısım ile beyaz kısmının birleşim noktasına yerleştirilir. Dr. Hakan Gündoğan bu kesiyi kullanacağı zaman daha zorlu ve zaman alıcı olmasına rağmen mikro zig-zag tekniğini kullanmak da ve klasik düz yarımay şeklinde ize göre neredeyse hiç fark edilmeyecek bir iz kalitesi elde etmektedir (meme başının renkli kısmı ile beyaz deri birleşim noktasının mükemmel düz çizgi şeklinde değil, minik tırtıklı halde olduğu hatırlanmalıdır).

Meme Büyütme Operasyonu bitiminde bırakılacak izin uzunluğu nereden konacak olursa olsun, genellikle 3 ila 5 cm arasında değişir. Önemli olan kesinin uzunluğundan ziyade kalacak izin kalitesidir. Üç santimden kısa yapılan kesiler de hem ameliyat enstrümanlarının cerrahi alana sokulması hem de meme implantının yerleştirilmesi sırasında yara kenarlarında oluşan hasar kalan izin kalitesinin (özellikle koyu bir renk almasına bağlı olarak) kötü olma ihtimali artmaktadır Kötü kalmış bir ize kıyasla, birkaç mm daha uzun ancak kaliteli bir iz edilmesi daha mantıklıdır.

Geride bırakılacak izin lokalizasyonu belirlendikten sonra her meme büyütme ameliyatında standart olarak yapılması gereken çizimlere geçilir:

Hastanın göğüs kemiğinin tam orta noktası işaretlenip, her iki taraf da memelerin iç noktaları arasında uygun mesafe (meme implantının kas altına ya da Dual plana yerleştirilmesi planlandı ise 1,5 cm, kas üzeri ya da fasya altına konacak ise 2 cm) bırakılacak şekilde çizimler yapılır. Daha sonra memenin alt kıvrımı (eğer kıvrım aşağıya alınacaksa yeni kıvrım ile birlikte) ve yan sınırlarının ve üst sınırlarının çizimleri tamamlanır.

Anestezi

Meme Büyütme Operasyonu öncesi testlerin tamamlanıp, anestezi doktoru tarafından ameliyat olmasında sakınca olmadığına karar verilen hasta ameliyathaneye alınır başlar. Meme Büyütme Operasyonu ideal olarak genel anestezi altında yapılır.

Genel anestezi, hastaların korkularının aksine uygun şartlar ve ehil ellerde uygulandığında, tüm ameliyat süresince solunum yolları tüp ile güvence altına alındığından son derece güvenli ve konforlu bir tekniktir.

Meme Büyütme Operasyonu sırasında genel anestezi altında kas gevşetici ilaçlar daha güvenli bir şekilde kullanılıp hipotansif anestezi tekniği uygulanabildiği için ameliyat sırasında kanama neredeyse olmamak da ve dolayısı ile operasyon sonrasında ağrı, şişlik ve morluk daha az olmaktadır.

Cerrahi Aletler ve Endoskop Sistemi:

Meme Büyütme Operasyonunda kullanılan cerrahi aletler ve endoskopik sistemler hemen tamamen bu ameliyata özeldir ve diğer endoskopik ameliyatlardan büyük farklılıklar gösterir.

Bu operasyonu gerçekleştiren plastik cerrahlar genellikle kendisinin ameliyat sürecine alışkın, operasyon detaylarına hâkim anestezist, ameliyat hemşiresi ve yardımcı personeli olan kendilerini rahat hissettikleri daha büyük olanaklara sahip hastaneleri tercih etmektedirler. Sadece plastik cerrahın değil tüm personelin bilinçli ve eşgüdüm içinde çalışması ameliyat zamanını kısaltırken hastaya da ameliyat sırasında ve sonrasında optimal konfor sunulmasını kolaylaştırmaktadır.

Yine son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan Elektrokoter tekniği sayesinde neredeyse hiç kanama olmadan operasyonu tamamlamak mümkün olmaktadır.

Meme Altı, Koltuk Altı ya da Meme Başı Kesisinin yapılması:

Ameliyat bölgesinin dezenfekte edilmesinin ardından hastanın üzerine steril örtüler kaplanır ve ameliyat süreci başlar.

Meme Altı, Koltuk Altı ya da Meme Başı Kesisinin yapılacağı bölgeye kanamayı azaltıcı ilaç yapıldıktan sonra itinalı bir şekilde deri kesisi yapılır. Bu safha her ne kadar bir Plastik Cerrah için çok kolay olsa da operasyonun geride kalan tek emaresi bu iz olacağından, geride mümkün olduğunca belli olmayan bir iz kalitesi alınmaya çalışılır. Dolayısı ile deri kesisinin yapılmasından kapatılmasına kadar her aşama da en kaliteli iz almak için özen gösterilir.

Meme Altı Kesisi yapıldığında deri altı geçildikten sonra pektoral kasın alt sınırına ulaşılır ve bu aşamadan meme implantının konacağı lokalizasyona göre (kas üzeri, fasya altı, kas altı ya da dual plan) ilerlenip implant cebi için yer açılmaya başlanır.

Meme altı kesisinden girilip meme implantının kasın arkasına konması planlanan durumlarda (kısmi kas arkası ve dual plan) hemen kasın alt ucu kesilip kas arkasına devam edildiği için meme dokusuna hiç dokunulmamış olunur. Özellikle genç ve henüz doğum yapmamış kişilerde ya da aile de meme kanseri öyküsü olan kişilerde meme dokusuna hiç dokunulmadığı için en çok önerilen ve güvenli yöntem budur (implantın meme altından kas arkasına konması).

Meme başı kesisi kullanıldığı zaman ise genellikle meme dokusu dikine kat edilerek pektoral kasa ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta az da olsa meme dokusunun zarar görmesidir ve henüz doğum yapmamış kişilerde ve meme kanseri taramasında önceliği olan kadınlarda mümkün olduğunca tercih edilmemelidir.

Koltuk Altında Yapılan Kesi yapıldı ise, sadece deri altı yağ dokusuna kadar derinleştirilip memenin lenf damarlarının zedelenmesinin önüne geçilir ve hemen deri altından ilerlenip pektoral kasın yan kenarına ulaşılır.

Tüm kesi tiplerinde öncelikle pektoral kasa ulaşılır. Meme başı haricindeki kesiler de (meme altı ve koltuk altı) meme dokusuna dokunulmadan operasyon devam eder.

Meme İmplant Cebinin Hazırlanması:

Ameliyatın bu aşamaya kadar olan kısmı endoskop kullanılsın ya da kullanılmasın tüm Meme Büyütme Operasyon Teknikleri için aynıdır ancak kullanıldığı takdirde endoskopik yaklaşımın avantajları (özellikle koltuk altından girildiğinde) ortaya çıkmaya başlar.

Tecrübeli bir plastik cerrahın elinde her üç kesiden meme implantı tüm lokalizasyonlara konabilir. Ancak bazı kesiler bazı noktalara daha kolay erişim sağladığından genellikle diğerine tercih edilirler:

Meme başı kesisi tercih edildiğinde implant genellikle kas üzerine konur (bu kesiden kas ya da fasya arkası plana geçmek olarak teknik olarak zordur ve çok daha travmatik bir süreç gerektirir).

Koltuk altı kesisinden her lokalizasyona implant koymak mümkündür ancak en çok tecrübe edilmiş ve güvenli yöntem kas arkası ya da Dual plan olmaktadır.

Meme altı kesisi ise tüm meme büyütme tekniklerinde en kullanışlı yöntemdir. Buradan tüm lokalizasyonlara (kas üzeri, fasya altı, kas altı ve Dual plan) meme implantının konulması mümkündür.

Meme Büyütme Operasyonun da deri kesisi yapılıp pektoral kasa ulaşıldıktan sonra:

Kas üzeri lokalizasyon planlandı ise meme dokusu pektoral kas üzerinden kaldırılıp implant cebi hazırlanır.

Fasya altı lokalizasyonda ise pektoral kas fasiyası kaldırılıp pektoral kas ve kas fasiyası arasında implant cebi hazırlanır.

Kas altı tekniklerinde ise ya pektoral kasın alt ucu kesilerek (Dual plan) ya da kesilmeden kasın yan sınırından girilerek (kısmı kas altı) implant cebi pektoral kasın arka tarafında hazırlanır.

Meme İmplantının Yerleştirilmesi:

Kanamasız ve uygun şekilde açılmış cerrahi alana (implant cebi) artık meme implantının yerleştirilmesi aşaması gelmiştir. Burada önemli bir nokta ameliyat öncesi dikkatli bir şekilde yapılan ölçümler neticesinde konacak implantın büyüklüğünün ve tipinin önceden saptanmış olması ve mümkünse sizer (deneme implantı) kullanılmadan yerleştirilmesidir. Eğer konulacak implantın büyüklüğü konusunda şüphe mevcut ise o zaman sizer’lerin kullanılmasın da sakınca yoktur.

Vücuda yabancı bir malzemenin konulduğu her ameliyatta olduğu gibi Meme Büyütme Operasyonu sırasında konulacak meme implantının kalitesi çok önemlidir! Günümüzde herhangi bir cerrahi malzeme ve ilaç söz konusu olduğunda en güvenilir kurum Amerikan FDA (US Food and Drug Administration) dairesidir. FDA sadece birkaç marka meme implantının kullanımını onaylamıştır

Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak pratiğinde sadece FDA onaylı tıbbi malzeme (sadece meme implantı değil, botox, dolgu gibi vücuda enjekte edilen ya da yerleştirilen uygulamalarda da) uygulamak da olup şu an için Türkiye de mevcut olan meme implantlarını kullanmaktadır.

Meme İmplantının konacağı cep son kez kontrol edilip herhangi bir kanama, sızıntı olmadığından emin olunduktan sonra antibiyotikli solüsyonlar ile cep yıkandıktan sonra her kesi lokalizyonuna özel cerrahi ekipmanlar yardımı ile meme implantı açılan cebe yerleştirilir. Memelerin simetrisi ve implantların yerleşimi kontrol edildikten sonra memnun edici sonuç alındığından emin olunan andan itibaren artık kesilerin kapatılmasına sıra gelir.

Deri Kesisinin Kapatılması:

Her iki meme implantı yerleştirilip simetrileri ve yerleşimleri kontrol edildikten sonra (uygun aletler mevcut ise meme implantı yerinde iken bile endoskop yardımı ile gerekli küçük manipülasyonlar yapılabilir) önce derin dokular sonra deri dokusu alınmasına gerek olmayan ve kendiliğinden eriyen estetik dikişler ile kapatılır.

Meme Büyütme Operasyonu sırasında plastik cerrahın tercihine bağlı olarak meme altına dren denen, içeride birikmesi muhtemele kan ve serumu vücut dışına alan küçük hortumlar yerleştirilebilir. Dr. Hakan Gündoğan uyguladığı Meme Büyütme Operasyonunun zaten kanamasız ve minimal travma ile yapılması ve vücut dışı ile ilişkili olan drenin meme implantını enfekte ihtimali nedeni ile Meme Büyütme Operasyonu sırasında (meme implantının nereden ve nereye konulduğuna bakılmaksızın) dren kullanmamaktadır.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası hastanın üzerine konan tek pansumanö kesiden olabilecek sızıntıları emmek amacı ile uygulanan bir özel bir pansumandan ibarettir. Hasta dikişlerinin üzerini örten özel şeffaf pansuman sayesinde isterse ameliyattan 12 saat sonra duş alabilir.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası genellikle göğüs bölgesine hastayı rahatsız etmeyecek özel bir ameliyat sutyeni konulur. Bu sutyen haricinde tüm ameliyat aşamaları (özellikle cebin hazırlanması ve pektoral kasın alt ucunun kesilmesi) görülerek (endoskop ya da ışıklı ekartör yardımı ile) ve kontrol altında yapıldığından, meme implantlarını aşağıya doğru mekanik olarak ittirmeyi amaçlayan ve memenin üst kısmından itibaren gövdeyi saran korselerin kullanımına gerek olmamaktadır.

Meme Büyütme Operasyonu Sonrası Erken Dönem:

Meme Büyütme Operasyonu bitiminden 4 saat kadar sonra hastaların çoğunun (arabayı kendi kullanmamak ve gece yanında kendisine eşlik edecek bir kişi olması şartı ile) hastaneden taburcu olması sağlanır. Hastalar genellikle ilk akşamlarını dinlenerek geçirirler.

Operasyonun ertesi günü anestezinin etkisi ortadan kalktıktan sonra hastalar hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönerler ve sabah mutlaka ılık bir duş almaları tavsiye edilir.

Hastaların kollarını kullanmada sakıncaları yoktur, hatta erken hareketlenmenin iyileşmeye faydası olduğu bilindiğinden, ağır olmayan günlük aktivitelere dönmeleri özendirilir.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası memelerde bir baskı hissi ve çevresinde ve koltuk altına doğru hafif bir ağrı olması normal bir durumdur ve basit kesiciler ile (aspirin ve benzerleri hariç) rahatlatılır. Usulüne uygun, dikkatli, nazik yapılan bir Meme Büyütme Operasyonu sonrası anormal ağrı olması beklenmemektedir. Bu durum özellikle tek taraflı ise bir hematom (kan birikmesi) şüphesi uyandırır ve hastanın doktoruna bunu haber vermesi gerekir.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası, meme implantı kas üzerine konduğu zaman ağrı minimaldir ancak kas altı ve Dual Plan tekniklerinde (kas ödemi ve kaburga zarının reaksiyonuna bağlı) ortaya çıkan ağrı normaldir ancak ağrı kesici ilaçlar ile kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir

Meme Büyütme  Operasyonu sonrası ortaya çıkan ağrılar birinci veya ikinci günde hafifleyip ağrı kesici ihtiyacı gittikçe azalacak ve kas arkası ya da Dual Plan Teknikleri uygulanmış olsa bile en geç 10 gün sonra tamamen ortadan kaybolacaktır.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası iş ve normal aktivitenize ne zaman geri döneceğiniz ne kadar hızlı iyileştiğinize bağlıdır. Kas üzeri implant uygulanan kadınlar eğer kol gücü gerektirmeyen bir işte çalışıyorlar ise genellikle 4. Günden itibaren işlerine dönebilmektedirler. Meme İmplantının konulduğu lokalizasyona (Kas önü / arkası ya da Dual Plan)bakılmaksızın tüm hastaların 7 ila 10 gün içinde işlerine dönebilmeleri mümkün olmaktadır.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası (nereden ve nereye implant konulduğu fark etmez) hastaların hemen hepsi 7 ila 10 gün içinde işlerine dönmüş olacaktır (ağır kol gücü gerektirmeyen işlerde çalışan kadınlar için bu süre 3 güne kadar inmektedir).

Bu aşamada yapılan kontrolde iz üzerine yapıştırılan özel teypler alınır ve ameliyat sutyeninin takılıp takılmaması konusunda karar tamamen hastaya bırakılır. Hasta istediği takdirde kendi stil ve beğenisine uygun sutyeni kullanabilir.

Sadece bir uyarı olarak özel ameliyat sutyeni olmayan sutyen çeşitlerinin uzun süre kullanılması durumunda ödemli doku üzerinde kat kısımlarının iz yapabileceği ve bu durumun geçici olduğunu bilmelerinde fayda vardır. Alttan telli (underwired bra) sutyenlerin kullanımında (meme altı izi kullanılmış olsa bile) herhangi bir sakınca yoktur.

Meme Büyütme Operasyonu Sonrası Geç Dönem:

Meme Büyütme Operasyonu sonrası iyileşme süreci temel olarak tüm kesi tipleri ve lokalizasyon (kas üzeri, fasya altı, kas arkası ya da Dual plan) ile yapılan operasyonlar için aynıdır:

Meme Büyütme Operasyonunu takip eden 3. Haftadan itibaren hastalar sportif aktivitelere dönebilirler, ancak kol ve göğüs kası çalıştıran aerobik egzersizler için 6 hafta beklenmesi tavsiye edilir.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası 6. Haftadan itibaren ise sportif aktivitelere ait tüm kısıtlamalar kaldırılır. Spor yaparken özellikle ilk 1 sene memelerin zıplamasını engelleyen tip de ve memeleri sıkıca saran sporcu sutyenlerinin kullanılması önerilmektedir.

Usulüne uygun yapılan bir Meme Büyütme Operasyonu sonrası hastaların memelere masaj yapmasına gerek yoktur.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası ilk 3 ay içinde meme implantlarının henüz tam yerleşmemiş olmalarına bağlı olarak (aslında alt deri kutbunun henüz esnenmemiş olası sebebiyle) daha yukarıda durmaları ve dolayısı ile memelerin üst kutbunun fazla dolgun gözükmesi normaldir. Bu durum özellikle ameliyat öncesinde hiç meme dokusu olmayan ve gergin deriye sahip hastalarda görülmektedir. Memenin alt kutup derisinin zaman içinde genişleyip, implantların yerleşmesine bağlı olarak 3. Aydan itibaren üst kutup dolgunluğu azalmaya başlayacak ve memeler daha doğal gözükmeye başlayacaktır. Bu süreç iyileşmenin tam anlamı ile tamamlandığı ilk 1 sene içinde devam edecek ve yine memeler gittikçe yumuşayacaktır.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası özellikle ameliyatın ilk üç ayında meme başında, memenin alt ve yan kısımlarında ve kolun üst iç taraflarında geçici duyu azalması görülebilir. Bu durum hemen her zaman geçicidir ve his kusuru ameliyatın 6. Ayında tamamen normale dönecektir.

Meme Büyütme Operasyonu sonrası nadiren bazı hastalarda tam tersine özellikle meme başlarında his artımı ya da kısa süreli elektrik çarpar tarzda kendini gösteren his kusurları görülebilir. Bu durum deriye duyusunu veren minik sinir liflerinin iyileşmesi aşamasında görülür ve zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkar.

Meme Büyütme Operasyonu Sonrası Görülebilecek Sorunlar:

Her Cerrahi Müdahale de olduğu gibi Meme Büyütme Operasyonu sonrasında da istenmediği halde bir takım sorunlar görülebilir:

Kanama ve Enfeksiyon ihtimali her ameliyatta olduğu gibi Meme Büyütme Operasyonu sonrasında da mümkündür. Ancak Endoskopik Teknik kullanılması ve Işıklı ekartörler yardımı ile tüm operasyon sürecinin kontrol altında tutulduğu bir ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimalini klasik tekniklere göre azaltmaktadır. Yine enfeksiyon gelişimini önlemek amacı ile uygun cerrahi yöntem ve antibiyotik seçimi ve operasyon yönetimi bu ihtimali azaltmaktadır.

Meme İmplantının Pozisyon Problemleri nadir de olsa ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkabilir. Genellikle meme derisinin çok esnek olduğu durumlarda ortaya çıkar. Meme İmplantının Yüksek Yerleşimi genellikle endoskop kullanılmadan körlemesine yapılan ve pektoral kasın uygun şekilde manipüle edilmediği durumlarda gelişen teknik nedenli bir sorundur ve Endoskopik Teknik Kullanımı Sayesinde bu sorun azalmıştır.

Meme İmplantının aşağı yerleşimi sorunu (implantın meme altı çizgisinin altına kaçması) yine teknik nedenli bir sorundur ve genellikle hafif sarkıklığı gidermek amacı ile meme altı çizgisinin daha aşağıya alınması sırasında ortaya çıkar. Düzeltilmesi zor ve genellikle ikinci bir kesiye ihtiyaç gösterdiğinden ameliyat sırasında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Kapsül Kontraktürü (İmplantlı Memenin Sertleşmesi), tüm meme büyütme tekniklerinde görülme ihtimali olan bir durumdur ve hafif formları tedaviye ihtiyaç duymazken özellikle aşırı sertleşme sonrası kapsülün tamamının çıkartılması ve implant cebinin değiştirilmesi gereken durumlarda ikinci bir operasyon gerekebilir.

Meme Büyütme Operasyonu Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Meme Büyütme Operasyonu fiyatını temel olarak:

1.     Kullanılan Meme İmplantının Kalitesi

2.     Kullanılan Meme İmplantının Tipi (Silikon, serum fizyolojik, yuvarlak, anatomik vs)

3.     Meme Büyütme Operasyonunun Uygulanacağı Hastanenin Kalitesi ve Teknik Donanımı

4.     Meme Büyütme Operasyonu Sırasında İleri Teknoloji Kullanımı (Endoskopik Sistemler ve Özellikli Cerrahi Enstrümanların Kullanımı).

5.     Meme Büyütme Operasyonunu Uygulayan Yapan Plastik Cerrahın emeğine biçtiği değer belirler.

Kullanılan Meme İmplantının kalitesi arttıkça doğal olarak fiyatı da artacaktır. Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak sadece Amerika da kullanımına izin verilen (FDA onaylı) ve Türkiye de mevcut olan markaları ya da güvenilir meme implantlarını kullanmaktadır.