Dr. Hakan Gündoğan

Pectoral implant (Erkek Göğüs Kası Estetiği)

Pektoral implant (Erkek göğüs kası estetiği)

Pektoral implant operasyonu göğüs bölgesinde daha erkeksi hatlara sahip olmak isteyen  hastalarda uygulanan bir tekniktir.

Pektoral implant operasyonu kadınlara uygulanan silikon dolgulu jel implantlardan tamamen farklı yapıda ve kıvamda olan göğüs kası implantının (pektoral implant) genellikle koltuk altından yapılan bir kesi yardımı ile göğüs kası arkasına yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Sağlıklı yaşam kültürünün etkisi ve insanların vücut imajlarına gösterdikleri özen sadece kadınlarda değil erkeklerde de vücut şekillendirme ameliyatlarının giderek artmasına sebep olmuştur.

Her ne kadar kadınlarda olduğu kadar önem arz etmediği düşünülse de şekilli ve çıkıntılı göğüs kasları erkelerde sağlık, güç ve çekicilik ifade ettiğinden göğüs bölgesinin estetik görünümü ve dolayısıyla operasyonları giderek daha fazla erkek hastaya uygulanmaktadır.

Bazı erkeklerde genetik olarak göğüsün üst kısmına nazaran alt kısmında dolgunluk olma eğilimi vardır (ve bu kişiler sıkı egzersize rağmen kas kitlesinde artış olsa da göğüs bölgelerinde arzu ettikleri görüntüyü elde edemeyebilirler) ve bu durum göğüs bölgesinde oransız bir görünüme neden olabilir. Burada önemli olan nokta eğer hastada erkek tipi meme büyümesi (Jinekomasti) mevcut ise öncelikle bu durumun giderilmesidir.

Pektoral implant operasyonu ile bu orantısızlık giderilip göğüs bölgesinde daha erkeksi ve çekici bir görünüm elde edilebilir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte estetik & plastik cerrahi uygulamalarında endoskop kullanımı yaygınlaşmış olup pektoral implant ameliyatı sırasında kullanımı çok daha rafine bir operasyon gerçekleştirilmesini olanaklı kılmıştır. Pektoral implant operasyonu sırasında endoskop kullanımı hem hasta konforunu arttırmış hem de alınan sonuçların daha yüz güldürücü olmasını sağlamıştır.

Pektoral implant operasyonu Zamanlaması

Fiziksel gelişimini tamamlamış (18 yaş ve üzeri) herhangi bir sağlık problemi bulunmayan her hastaya Pektoral implant operasyonu uygulanabilir.

Öte yandan erkek tipi meme büyümesi (Jinekomasti) problemi olmayan ya da bu sorunu çözülmüş, boy-kilo oranı yerinde, atletik yapılı ve aktif spor yapmakta olan ve motive erkekler Pektoral implant operasyonu için en uygun adaylar uygun adaylar olarak kabul edilirler.

Pektoral implant operasyonu için Uygun Adaylar

Pektoral implant operasyonu isteği ile Dr. Hakan Gündoğan’a başvuran kişiler genellikle:

• Egzersiz yapmasına rağmen istediği göğüs görünümü elde edememiş,

• Egzersiz yaparak belli bir ilerleme sağlamış ancak kas hacmini arttırmak için anabolik steroid ya da testosteron gibi hormonal ilaçları kullanmak istemeyen,

• Göğüs Kasının doğumsal olarak gelişmediği ya da az geliştiği,

• Göğüs Kasının travma ya da aşırı egzersiz sonrası hasar görüp şeklinin bozulduğu,

• Doğumsal ya da travma sonrası sinir hasarına bağlı olarak göğüs kası giderek hacmini kaybetmiş (pektoral kas atrofisi),

• Doğuştan pektoral kas yokluğu (Poland Sendromu),

• Egzersiz yapmadan kaslı göğüs bölgesi arzu eden genç erkeklerdir.

Pektoral implant operasyonu en sık olarak, yoğun egzersiz yapmalarına rağmen göğüs kaslarında yeterli gelişmeyi elde edemeyen (bazı vücut tiplerinde göğüs kasında kitle artışı ve şeklinin elde edilmesi başkalarında olduğu kadar kolay olmamaktadır) ya da basitçe egzersiz yapmasına rağmen istediği görüntüyü alamayan erkek hastalarda uygulanmaktadır.

Göğüs kasının yoğun egzersiz yapılmasına rağmen geliştirilememesi sık görülen bir durumdur. Uzun yıllardır vücut geliştirme çalışıp yeterli göğüs kası elde edemeyen erkeklerin en sonunda bu işleme başvurmaları sanıldığı kadar nadir değildir. Yine göğüs kası elde etmek için başvurulan yöntemlerden biride anabolik steroid ve testosteron kullanımıdır. Sağlık için ciddi tehlike arz eden bu ilaçları kullanmak istemeyen hastalar için Pektoral implant operasyonu uygun bir seçenektir.

Pektoral implant operasyonu uygulanabilen bir başka hasta grubu ise doğuştan Pektoral kasın (Göğüs Kası) kısmi ya da tam olarak gelişmemesi sebebi ile ortaya çıkan ve “Poland Sendromu” olarak isimlendirilen deformiteye sahip hastalardır. 

Poland Sendromuna bağlı olarak göğüs kasının tek taraflı olarak gelişmediği kişilerde Pektoral implant operasyonu uygulaması ile normal bir göğüs bölgesi görüntüsü alınabilmektedir.

Pektoral implant operasyonu geçiren Poland Sendromu hastaları vücut imajlarının düzelmesine bağlı olarak kendilerini daha iyi hissederler. Uzun zamandır kendilerini rahatsız eden bir sorunun giderilmesinden dolayı özellikle genç erkeklerin psikolojilerine de olumlu etkide bulunmaktadır.

Boyun bölgesinden köken alan ve hem göğüs bölgesinin hem de kol ve el bölgesinin kas hareketlerini sağlayan sinirlerin travma ya da doğumsal olarak hasara uğraması sonrasında göğüs kasının küçüldüğü (atrofi) durumlarda Pektoral implant operasyonu ile kas hacminin artması sağlanarak hastanın üst vücut bölgesinin normal gözükmesi sağlanabilmektedir.

Aşırı egzersiz nedeniyle Göğüs Kasının hasar görmesi sonucu ortaya çıkan şekil bozukluğu (özellikle pektoral kasın omuzun altına yapıştığı yerdeki çöküklük) yine Pektoral implant operasyonu  ile tedavi edilebilmektedir.

Dr. Hakan Gündoğan ile Pektoral implant operasyonu Öncesi Değerlendirme Süreciniz:

Pektoral implant operasyonu düşünen bir kişinin yapacağı ilk şey önce konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmak ve daha sonra bir Plastik Cerraha danışmaktır.

Plastik Cerrahınız olarak Dr. Hakan Gündoğan’ı tercih ettiğiniz takdirde sizi yaklaşık 1 saatlik görüşme beklemektedir. Özellikle Pektoral implant operasyonu gibi son derece teknik, çok az plastik cerrah tarafından uygulanan ve ilk ameliyatın en büyük şans olduğu bir ameliyat öncesi Dr. Hakan Gündoğan size Pektoral implant operasyonu ile ilgili tüm detayları izah edebilmek için yeterli zaman ayıracaktır.

Dr. Hakan Gündoğan ilk görüşmeniz sırasında önce genel sağlık durumunuz (herhangi bir hastalık mevcudiyeti, ameliyata engel bir durum, mevcut alerjiler, kullanılan ilaçlar vs.) hakkında hikâyenizi aldıktan sonra Pektoral implant operasyonu ameliyatınıza özel geçmişinizi (aşırı kilo alma ya da verme, anabolik steroid ya da testosteron hormonu kullanıp kullanmadığınız, aile biyelerinde -özellikle erkeklerde- meme kanseri olup olmadığı gibi) detaylı bir şekilde sorgulayacaktır.

Dr. Hakan Gündoğan tarafından göğüs ve vücut  resimleriniz çekildikten sonra (her iki göğüs arasında mevcut olan çok küçük asimetriler bazen sadece fotoğraflarda gözlemlenebilir ve mutlaka ameliyat öncesi hastalara gösterilmelidir) karşılıklı olarak mevcut durumunuz birlikte değerlendirilecektir.

İlk görüşme sonrasında Pektoral İmplant Operasyonunuzun Dr. Hakan Gündoğan tarafından yapılmasını arzu ederseniz kendisi sizinle ikinci bir görüşme daha yapılacak ve operasyona aklınızda soru kalmayacak şekilde, bilgilenmiş olarak girmeniz sağlanmış olacaktır.

Meme Muayenesi:

Dr. Hakan Gündoğan muayenenizin ilk aşamasında öncelikle ele gelen herhangi bir kitle, kist olup olmadığını tespit amacıyla meme dokusu muayenesi yapacaktır. 

Her ne kadar meme kanserinin erkeklerde çok nadir görülse de çok ölümcül olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden özellikle ailenin erkek bireylerinde görülmüş olan bir meme kanseri öyküsü mevcut ise Dr. Hakan Gündoğan ameliyat öncesi bir basit bir “Meme ve Koltukaltı Ultrasonu” ya da  “mamografi” (meme röntgeni) çektirmenizi ve ameliyat sırasında (eğer Jinekomasti sorunu varsa ve tedavisi yapılacak ise) çıkartılacak meme dokusunun patolojik tetkikinin yapılmasını önermektedir.

Ele gelen şüpheli bir kitle varlığında ise Meme Kanseri konusunda tecrübeli bir Genel Cerrahi uzmanından konsültasyon istenecektir.

Pektoral implant operasyonu için başvuran erkeklerde sık rastlanan bir durum meme dokusundaki artış (Jinekomasti) şikayetidir ve bu durum ameliyat öncesi dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Jinekomasti sorunu olan bir erkek hastaya bu sorun giderilmeden yapılacak bir Pektoral implant operasyonu beklentiyi karşılamayacaktır.

Jinekomasti sorunu mevcut olup Pektoral implant operasyonu isteyen erkek hastalarda Dr. Hakan Gündoğan’ın yaklaşımı mutlaka Jinekomasti nedeni olan meme-yağ dokusu fazlalığının alınması (uygun vakalarda liposuction- yağ alma-yağ emme, ya da cerrahi olarak çıkarmak) ve daha sonrasında (hemen her zaman aynı ameliyat sırasında) pektoral implant yerleştirilmesi şeklindedir.

Meme Ölçümleri:

Dr. Hakan Gündoğan tarafından yapılan ilk ölçümde konup göğüs başlarının bulunduğu noktalar ve simetrik olup olmadıkları yapılan ölçümler ile ortaya konacaktır.

Yine her iki göğüsün ölçümleri ayrı ayrı yapılıp, omuz, bel, kalça çevresi genişliği gibi vücudunuzun diğer bölgeleri de incelenecek ve kayda geçirilecektir.

Tüm bu ölçümler istediğiniz elde edilmesi arzu edilen göğüs büyüklüğünü ve kullanılacak pektoral implantın boyutlarını belirlemekte Dr. Hakan Gündoğan’ a yardımcı olacaktır.

Arzu edilen göğüs büyüklüğünü ve ne kadar küçültme yapılması gerektiğini bulmak amacı ile göğüs çapı, göğüs başından alt çizgisine olan mesafe, göğüs derisinin esneme payı, göğüs başının çapı gibi ölçümler tamamlandıktan sonra göğüs başlarının köprücük kemiği ve göğüs kemiğinin başlangıç noktasına olan uzaklıkları belirlenecektir. Tüm bu ölçümler aynı zamanda iki göğüs arasındaki farklılıkları da ortaya çıkaracaktır.

Fotoğraf Çekimi ve  Ekran Üzerinden Bilgilendirme:

Dr. Hakan Gündoğan hasta sakınca görmediği sürece hastaların resimlerinin çekilip üzerlerinde beraber değerlendirme yapılması taraftarıdır. 

Dr. Hakan Gündoğan tarafından fotoğraf stüdyosunda göğüs ve vücut resimleriniz çekildikten sonra bilgisayar ekranından hasta ile birlikte görsel değerlendirme yapılacaktır.

Göğüslerin estetik açıdan değerlendirilmesine ilaveten daha ameliyat öncesi mevcut olan asimetrilerin hasta tarafından görülmesi önemlidir (çoğu zaman fotoğraflar ile kanıtlana kadar hastalar asimetrilerin farkında değillerdir).

Pektoral implant operasyonu düşünen hastalar çoğu zaman görmedikleri, farkında olmadıkları asimetrileri ve deformiteleri genellikle ilk defa bu aşamada fark ederler.

Sonraki aşamada daha önceden Pektoral implant operasyonu olmuş (ve kendilerinden izin alınmış) hastaların öncesi ve sonrası resimleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır zira Pektoral implant operasyonu  düşünen hastaların kendilerini operasyondan sonra nasıl bir sonuç beklemeleri gerektiği konusunda bu görsel sunum çok yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda özellikle hastaları Pektoral implant operasyonu  öncesi kaygılandıran koltuk altında kalacak olan izlerin nasıl gözükeceği (izlerin iyileşme aşamaları ve geçirdikleri evrim dahil) gösterilip bu konuda gerçekçi bir fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.

Bu sunum sayesinde Pektoral implant operasyonu sonrası alınması planlanan göğüs şekli ve  büyüklüğünün hem hasta hem de Dr. Hakan Gündoğan tarafından algılanması daha kolay olmaktadır.

Pektoral İmplant Operasyonu Öncesi İkinci Görüşme:

Dr. Hakan Gündoğan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin sonunda yeterince bilgilendirildiğine inanılan hasta Pektoral implant operasyonu kararı vermiş olsa dahi ikinci bir görüşmeye davet edilir. Bu ikinci görüşmede Pektoral implant operasyonu hakkında kaygısı olan 1. derece yakınların istedikleri takdirde hazır bulunmaları önerilir.

Aile bireyleri (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) haricindeki kişilerin (arkadaş, erkek/kız  arkadaş, nişanlı vs.) Pektoral implant operasyonu  isteyen bir kişinin karar verme aşamasında sürece dâhil olması Dr. Hakan Gündoğan tarafından mümkün olduğunca istenmemektedir.

Her ne kadar Pektoral implant operasyonu  hasta memnuniyeti yüksek olan bir işlem olsa da sonuç olarak ciddi bir ameliyattır ve bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Dr. Hakan Gündoğan’ın elinde nadir olarak görülmelerine rağmen Pektoral implant operasyonu  sonrası hematom (doku içine kanama) ya da enfeksiyon gelişebilir ve bu durumların olası yüzdeleri kendi tecrübesine bağlı olarak  Dr. Hakan Gündoğan  tarafından size açıklanacaktır.

Gerçekleştirilen ikinci görüşmesinin son aşamasında hastalar Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından kabul edilip ameliyatın hangi hastanede yapılacağı, operasyona nasıl hazırlanılacağı, nasıl giyinilmesi gibi diğer detaylar kendisine bildirilecektir.

Planlanan operasyon tipi, hastanenin seçimi gibi değişkenlere bağlı olacak toplam operasyon ücreti yine bu aşamada Dr. Hakan Gündoğan’ın koordinatörü tarafından size bildirilecektir.

Pektoral implant operasyonu Öncesi Çizimler:

Dr. Hakan Gündoğan Pektoral implant operasyonu  öncesi çizimleri genellikle ameliyattan bir gün kliniğinde önce yapmaktadır. Böylece ameliyat sabahı hasta zaten ameliyat gerginliği yaşarken ek bir stres yaratılmamakta ve çizimler daha rahat bir atmosferde ve daha itinalı tamamlanabilmektedir.

Pektoral implant operasyonu  planlanırken çizimler mutlaka hasta ayakta iken yapılır. 

Pektoral implant operasyonu  sırasında koltuk altında yapılacak kesi ideal olarak hasta ellerini beline koyduğunda karşıdan kesinlikle gözükmeyecek şekilde, koltuk altının en yüksek ve çukurda kalacak noktasına yerleştirilir. 

Pektoral implant operasyonu  sonrasında kalacak olan bu izin vücudun ön ve arkasından gözükmeyecek şekilde koltuk altı sınırları aşılmadan planlanması gerekmektedir. 

Pektoral implant operasyonu  sırasında yapılan kesinin uzunluğu genellikle 3 ila 5 cm arasında değişir. Önemli olan kesinin uzunluğundan daha çok kalacak izin kalitesidir. Üç santimden kısa yapılan kesilerde hem ameliyat enstrümanlarının hem de göğüs kası implantının konulması sırasında yara kenarlarında oluşan hasar kalan izin kalitesi (özellikle koyu bir renk almasına bağlı olarak) iyi olmamaktadır.

Pektoral implant operasyonu  sırasında koltuk altında bırakılacak izin lokalizasyonu belirlendikten sonra her göğüs ameliyatında standart olarak yapılması gereken çizimlere geçilir.

Hastanın göğüs kemiğinin tam orta noktası işaretlenip, her iki tarafta orta hattan 1 cm mesafe bırakılacak şekilde göğüs kasının iç sınırları belirlenir. Daha sonra göğüsün alt kıvrımı ve yan sınırlarının çizimleri tamamlanır. Erkek göğsünde meme başı altında yer alan her fazlalık kadınsı görünüme neden olacağından pektoral implantın doğru pozisyona yerleştirilmesi çok önemlidir.

Konulacak pektoral implantın boyutlarına uygun çizimler işaretlenip son bir kez daha kontrol edilir ve hastanın ertesi sabah ameliyat öncesi duş alması (ve bu çizimlerin duş sırasında çıkmayacakları konusunda aydınlatılır) önerilip gerekirse hastanın kaygılarını gidermek amacı ile gerekli konuların tekrar üzerinden geçilir.

Pektoral implant operasyonu Süreci:

Pektoral implant operasyonu  çok ciddiye alınması gereken bir ameliyattır ve kesinlikle tecrübeli bir plastik cerrah tarafından hastane ortamında ve steril ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.

Ameliyatın adı ya da büyüklüğü ne olursa olsun bütün ameliyatlar ciddi bir hijyenik ortam gerektirir ve bu nedenle mutlaka ameliyathane ortamında yapılmaları zorunludur.

Pektoral implant operasyonu  sırasında vücuda yabancı bir cisim (pektoral implant/göğüs kası implantı) konulduğundan operasyonun yapıldığı ortamın hijyenik şartları ayrıca önem taşımaktadır zira göğüs implantının enfekte olduğu (mikrop kaptığı) durumda hemen hiç bir zaman antibiyotik vs. uygulanmasına rağmen implantının kurtarılması mümkün değildir  ve çıkartılması gerekecektir. Tekrar aynı bölgeye göğüs kası implantı konabilmesi içinse en az aradan 1 yıl geçmesi beklenecektir.

Muayenehane şartlarında Pektoral implant operasyonu  kesinlikle YAPILMAMALIDIR!

Pektoral implant operasyonu  gerçekleştiren plastik cerrahlar genellikle kendisinin ameliyat sürecine alışkın, operasyon detaylarına hâkim anestezist, ameliyat hemşiresi ve yardımcı personeli olan kendilerini rahat hissettikleri daha büyük olanaklara sahip hastaneleri tercih etmektedirler.

Sadece plastik cerrahın değil tüm personelin bilinçli ve eşgüdüm içinde çalışması ameliyat zamanını kısaltırken hastaya da ameliyat sırasında ve sonrasında optimal konfor sunulmasını kolaylaştırmaktadır.

Pektoral implant operasyonu  Nasıl Yapılır?

Pektoral implant operasyonu  öncesi testlerin tamamlanıp, anestezi doktoru tarafından ameliyat olmasında sakınca olmadığına karar verilen hasta ameliyathaneye alınır ve Pektoral implant operasyonu  süreci başlamış olur.

Anestezi:

Pektoral implant operasyonu  ideal olarak genel anestezi altında yapılır.

Genel anestezi, hastaların korkularının aksine uygun şartlar ve ehil ellerde uygulandığında, tüm ameliyat süresince solunum yolları tüp ile güvence altına alındığından son derece güvenli ve konforlu bir tekniktir.

Özellikle erkek göğüs kası gibi kuvvetli bir organ altında çalışılırken kas gevşeticilerin önemi daha da artmaktadır ve genel anestezi altında bu kas gevşetici ilaçlar çok daha güvenle kullanılırlar.

Pektoral implant operasyonu  sırasında genel anestezi altında kas gevşetici ilaçlar daha güvenli bir şekilde kullanılıp hipotansif anestezi tekniği uygulanabildiği için ameliyat sırasında kanama neredeyse olmamakta ve dolayısı ile operasyon sonrasında ağrı, şişlik ve morluk daha az olmaktadır. Ayrıca göğüs kası daha kolay manipüle ve kontrol edilebilmekte dolayısı ile kas hasarına bağlı ameliyat sonrasında ağrı, şişlik daha az olmaktadır

Cerrahi Aletler ve Endoskop Sistemi:

Pektoral implant operasyonu  sırasında kullanılan cerrahi aletler ve endoskopik sistemler hemen tamamen bu ameliyata özeldir ve diğer endoskopik ameliyatlardan büyük farklılıklar gösterir.

Pektoral İmplant Operasyonu uygulayan plastik cerrahlar genellikle kendisinin ameliyat sürecine alışkın, operasyon detaylarına hakim anestezist, ameliyat hemşiresi ve yardımcı personeli olan kendilerini rahat hissettikleri daha zengin olanaklara sahip hastaneleri tercih etmektedirler.

Sadece plastik cerrahın değil tüm personelin bilinçli ve eşgüdüm içinde çalışması ameliyat zamanını kısaltırken hastaya da ameliyat sırasında ve sonrasında optimal konfor sunulmasını kolaylaştırmaktadır

1990’ların başında endoskopinin plastik cerrahlar tarafından da kullanılmaya başlanması  ile birlikte Pektoral İmplant Operasyonu surecinde de büyük ilerlemeler sağlanmıştır.

Endoskop, neredeyse bir kalem büyüklüğünde bir kamera olup, ameliyat sahasını büyüterek ekrana aktarılmasını ve plastik cerrahın ameliyathane de mevcut olan televizyon ekranından operasyonu yönetmesini sağlamaktadır. 

Yöntem endoskop yardımı ile küçük bir kesiden girerek genel cerrahların safra kesesini, kadın doğumcuların rahimi almalarına ya da ortopedistlerin menüsküs ameliyatı yapmaları ile benzerlik taşımaktadır.

Endoskop yardımı ile yapılan Pektoral implant operasyonu  kadınlarda çok popüler bir yöntem olan “koltuk altından endoskopik meme büyütme” tekniği ile büyük benzerlikler taşımaktadır ve bu yüzden en sık olarak meme büyütme konusunda zaten yeterli tecrübe ve donanıma sahip plastik cerrahlar tarafından uygulanmaktadır.

Endoskop yardımı ile tüm operasyon en ince ayrıntısına kadar (minik kan damarları ve göğüs kasının çalışmasını sağlayan sinirler dahil) ekrandan takip edilerek tamamen görerek yapılmakta ve kullanılan özel endoskopik aletler ve manipülasyonlar sayesinde önemli anatomik oluşumlara zarar vermeden, kanamasız, minimal doku travması yaratarak, göğüs kası implantının en uygun biçimde yerleştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Endoskopik yöntemle yapılan bu “temiz ve nazik” operasyon sayesinde erken dönemde hasta için minimal rahatsızlık, çok kısa sürede iş ve spor hayatına dönmek mümkün olmaktadır.

Endoskop kullanılarak yapılan bir Pektoral implant operasyonu sırasında göğüs kası implantının anatomiye uygun şekilde yerleştirilmiş olması sebebiyle de uzun vadede ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi, göğüs bölgesi üzerinde iz bırakmadan mümkün olmaktadır.

Özellikle son yıllarda endoskopik yöntemin sağladığı avantajlar ve sonuçların hastalar ve plastik cerrahlar tarafından takdir edilmesi koltuk altından yapılan Endoskopik Pektoral İmplant Operasyonuna olan ilgiyi arttırmıştır.

Dr. Hakan Gündoğan’ın kişisel görüşü, endoskop kullanılmadan yapılan ve hastaların uzun süre ağrı ve kollarını kullanamama şikayetine yol açan klasik koltuk altı tekniği yerine etkinliği, güvenilirliği ve estetik sonuçlarının çok daha iyi olduğu kanıtlanan Koltuk Altından Endoskopik Pektoral İmplant Tekniği kullanılması gerektiği yönündedir.

Pektoral implant operasyonu  Cerrahi Süreci:

Ameliyat bölgesinin dezenfekte edilmesinin ardından hastanın üzerine steril örtüler kaplanır ve ameliyat süreci başlar.

Koltuk Altı Kesisinin Yapılması:

Önceden planlanmış ve çizimleri yapılmış kesilerin yapılacağı bölgeye kanamayı azaltıcı ilaç yapıldıktan sonra itinalı bir şekilde deri kesisi yapılır.

Bu safha her ne kadar bir Plastik Cerrah için çok kolay olsa da operasyonun geride kalan tek emaresi bu iz olacağından, geride mümkün olduğunca belli olmayan bir iz kalitesi alınmaya çalışılır. Dolayısı ile deri kesisi yapılmasından kapatılmasına kadar her aşama da en kaliteli iz almak için özen gösterilir.

Koltuk altı kesisinden pektoral kasın kenarına ulaşmak her ne kadar bir bu tekniğe alışkın ve tecrübeli bir plastik cerrah için çok kolay olsa da ameliyatın bu aşaması çok önemlidir.

Koltuk altında yapılan kesi sadece deri altı yağ dokusuna kadar derinleştirilip (göğüsün lenf damarlarının drenajı koltuk altı yağlı-gözeli dokuya doğru olduğundan) bu yapılara zarar vermeden deri altından çok dikkatli bir şekilde ilerlenip pektoral kasa (göğüs kası) doğru ilerlenir ve pektoral kasın yan kenarına ulaşılır.

Bu aşamada önemli bir nokta da pektoral kasın hemen üzerinden geçen damarların hasarlanmamasına özen göstermektir. Bu sayede hem gereksiz kanama hem de kanamanın yol açacağı reaksiyon sonrasında koltuk altı ve göğüs yan tarafında şişlik, morluk ve ağrının önüne geçilmesi ve ameliyatın çok daha optimal şartlarda devam edilmesi sağlanır.

Göğüs İmplantının Konacağı Cebin Hazırlanması:

Koltuk altından pektoral kasa ulaşılıp konulacak göğüs kası implantının geçmesine izin verecek büyüklükte tünel hazırlandıktan sonra pektoral kas zarı (fasya) elektrokoter yardımı ile kesilip pektoral kasın arka tarafına doğru ilerlenmeye başlanır.

Artık bu aşamada endoskop kullanımının sırası gelmiştir. Endoskop koltuk altından açılan tünelden cerrahi sahaya ilerletilir ve “prospective hemostasis” yani ‘kanama olmadan durdurmak” prensibine uygun olarak endoskop yardımı ile göğüs kası implantının yerleştirileceği cebin hazırlanır. 

Endoskop kullanımı ile ekranda büyütülmüş olarak izlenebilen cerrahi alandaki tüm minik kan damarlarının kanama oluşmadan koterize edilmesi (yakılması) ve temiz bir alan yaratılarak ameliyatın en optimum şartlarda devam etmesi sağlanır.

Endoskop kullanımının bir başka avantajı ise çıplak göz için küçük kabul edilen sinirlerin görülmesi ve daha önemlisi korunmasını kolaylaştırmasıdır.

Pektoral İmplantın konacağı cep pektoral kasın arkasında ilerlenerek pektoral kasın alt ucundaki yapışma yerine dek kaburgaların üzerinden endoskop yardımı ile ve elektrokoter tekniği ile kaldırılır.

Kadınlarda gerçekleştirilen kas altı göğüs implantı operasyonundan farklı olarak pektoral implant ameliyatı sırasında göğüs kasının alt ucu kesilmez. Bu sayede pektoral implantın meme başı seviyesinin altına inmesi ve göğüs bölgesinin kadınsı bir görünmesi önlenmiş olur.

Endoskopik Tekniğin uygulanmadığı durumda ise ameliyatın bu aşamasından itibaren tamamen körlemesine kaba aletler ile cebin zorlanarak açılması ve pektoral kasın kaldırılmasına çalışılır. Bu gelişigüzel manipülasyonların sonucunda kan damarlarının yırtılması, sinirlerin hasarlanması, kaburga kemik ve kıkırdaklarının zarlarında oluşan kanamalar ve ödem  sonucu ameliyat sonrasında anormal ağrı, şişlik, morluk, kanama, kolun iç tarafında ve göğüs kasında zayıflığa yol açabilecek sinir hasarı ortaya çıkabilir.

Pektoral kasın uygun şekilde maniple edilememesi nedeni ile göğüs kası implantının olması gereken yerden kayması sonucu göğüs şeklinde bozulmanın ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

Göğüs Kası İmplantının Koltuk Altından Yerleştirilmesi:

Göğüs Kası İmplant cebi hazırlandıktan sonra artık pektoral implantı yerleştirme aşamasına gelinir.

Göğüs Kası  İmplantı cebi bol miktarda antibiyotikli solüsyon ile yıkanır ve endoskop tekrar cerrahi alana ilerletilip son bir defa daha oluşturan cepte kanama kontrolü yapılıp cebin sınırlarının doğrulanması sağlanıp simetri kontrol edilir.

Kanamasız ve uygun şekilde açılmış cerrahi alana (göğüs kası implantı cebi) artık pektoral implantın yerleştirilmesi zamanı gelmiştir.

Bu aşamada önemli olan ameliyat öncesi dikkatli bir şekilde yapılan ölçümler neticesinde konacak göğüs kası implantının büyüklüğünün ve mümkünse sizer (deneme göğüs kası implantı) kullanılmadan planlanan pektoral implantın konmasıdır. Eğer konulacak göğüs kası  implantının büyüklüğü konusunda şüphe mevcut ise o zaman sizer kullanılması gerekebilir.

Pektoral implant operasyonu sırasında koltuk altındaki kesi ile göğüs kası implantının yerleştirileceği alan göreceli olarak uzun bir tünel gerektirir ve zor bir işlem olmasına rağmen uygun cerrahi ekipman ve teknik kullanıldığında her büyüklükte göğüs kası implantının yerleştirilmesi mümkündür .

Pektoral implant hemen her zaman en güvenli yer olan göğüs kasının arkasına yerleştirilir.

Pektoral implantlar  kadınlarda konulan meme implantlarından tamamen farklı şekil ve yoğunluktadır.  Pektoral implant genel olarak daha sert kıvamda ve göğüs kası anatomisini taklit edecek şekilde dizayn edilmiştir. Kadınlarda kullanılan içindeki silikon meme dokusunu taklit etmesi amacı ile son derece yumuşak iken Pektoral implantın içinde oldukça yoğun bir silikon mevcuttur ve hissedilmesi mümkün değildir.

Pektoral implant hemen her zaman koltuk altının en yüksek noktasında yaklaşık 3-4 cl’lik bir kesi yapılarak endoskop yardımı ile göğüs kası arkasına yerleştirilir.

Koltuk altında kalan iz zaman içinde giderek solacak ve sadece karşıdan bakıldığında değil kollar kaldırıldığında bile, zaten mevcut olan kıvrıma saklandığı için dikkat çekmez hale gelecektir. Koltuk altı derisi hemen hiçbir zaman (aynı gözkapağında olduğu gibi) hipertorik skar ya da keloid formasyonu gibi anormal yara iyileşme sorunları geliştirmediğinden erkekler tarafından bile rahatlıkla tolere edilebilen bir iz elde edilir.

Pektoral implant operasyonu mutlaka koltuk altından yapılmalıdır. Erkeklerde göğüs bölgesinde görünen bir iz olması genellikle kabul görmez. Göğüs kasının yan kenarı, göğüs altı çizgisi ya da meme başından yapılacak kesiler görünür yerde iz bırakılacaklarından kesinlikle kullanılmamalıdır. Uygun ekipman ve tecrübeli bir plastik cerrahın elinde koltuk altından Pektoral implant koymak kolaydır ve göğüs üzerinde görünür bir iz bırakılmasına hiç bir zaman gerek yoktur.

Pektoral implant operasyonu sırasında yeterli uzunlukta kesi yapıldığında (ameliyat sonrasında kalan izin kalitesinin uzunluğundan çok daha önemli olduğu unutulmamalıdır!), konulacak göğüs kası implantının boyutlarına uygun cep açılıp  tüm cerrahi ekip eş güdüm içinde çalıştığında Pektoral implant kolayca göğüs kası arkasına yerleştirilir. Örneğin Pektoral implant yerleştirilirken  anestezi doktoru uygun ilaçlar ile pektoral kası gevşeterek göğüs kası implantının konulmasına yardımcı olur ve aynı şekilde cerrahi hemşire ya da asistan bu operasyona özel aletleri kullanıp uygun manipülasyonlar ile plastik cerrahın implantı yerleştirmesini kolaylaştırır. 

Göğüs kası implantı konulması özellikli bir durumdur ve sadece Koltuk Altından Endoskopik Göğüs Büyütme  Operasyonu konusunda deneyimli bir plastik cerrah tarafından uygulanmasında fayda vardır. 

Koltuk Altı Kesisinin Kapatılması:

Her iki göğüs kası implantı yerleştirilip simetrileri ve yerleşimleri kontrol edildikten sonra (uygun aletler mevcut ise göğüs kası implantı yerinde iken bile endoskop yardımı ile gerekli küçük manipülasyonlar yapılabilir) önce dikkatli bir şekilde pektoral kas zarı dikilir ve koltuk altında ki kesinin kapatılmasına geçilir (Bu aşamada ameliyat alanına dren denen içeride birikmesi muhtemele kan ve serumu vücut dışına alan küçük hortumlar yerleştirilebilir).

Dr. Hakan Gündoğan ameliyatın zaten kanamasız ve minimal travma ile yapılması ve vücut dışı ile ilişkili olan drenin göğüs kası implantını enfekte etme ihtimali nedeni Pektoral implant operasyonlarında dren kullanmamaktadır).

Dikiş aşaması kolay gibi gözükse de itina isteyen bir durumdur. Sonuçta yapılan ameliyatın görünür tek emaresi bu iz olacağından izin iyi gözükmesi için dikiş aşamasında azami itina gösterilmelidir. Yine hastanın koltuk altı tıraşını rahat yapabilmesi için özel bir teknik kullanılır ve dikiş alınmasını gerektirmeyecek şekilde içeriden özel eriyen dikişler kullanılarak kesinin kapatılması sağlanır.

Pektoral implant operasyonu hastanın üzerine konan tek pansuman koltuk altı kesisinden olacak sızıntıları emmek amacı ile sadece 12 saat tutulacak bir cerrahi pansumandan ibarettir. Hasta dikişlerinin üzerini örten özel şeffaf pansuman sayesinde isterse ameliyattan 12 saat sonra bu gazı çıkartıp duş alabilir. Hastanın ve Dr. Hakan Gündoğan’ın tercihine bağlı olarak vücudun üst bölgesini saran korse kullanabilir ancak göğüs bölgesini çepeçevre saran bandaj yapılmasına gerek yoktur.

Genellikle erkek tipi giyim göz önüne alınarak, örneğin gömlek altında rahatlıkla kullanılabilecek tip de bu operasyona özel korseler kullanılır.

Pektoral implant operasyonu Sonrası Erken Dönem:

Koltuk Altından Endoskopik Göğüs Kası Büyütme  Ameliyatının bitiminden 4 saat kadar sonra isteyen hastaların  (arabayı kendi kullanmamak ve gece yanında kendisine eşlik edecek bir kişi olması şartı ile) hastaneden taburcu olması sağlanır. Hastalar genellikle ilk akşamlarını dinlenerek geçirirler.

Operasyonun ertesi günü anestezinin etkisi ortadan kalktıktan sonra hastalar hızlı bir şekilde  normal hayatlarına dönerler.

Hastaların kollarını kullanmada sakıncaları yoktur, hatta erken mobilizasyonun iyileşmeye faydası olduğundan günlük aktivitelere dönmeleri özendirilir.

Göğüs bölgesinde bir baskı hissi ve çevresinde ve koltuk altına doğru hafif bir ağrı olması normal bir durumdur ve genellikle ağrı kesiciler ile rahatlatılır.

Usulüne uygun  yapılan bir  Pektoral implant operasyonu sonrası anormal ağrı olması beklenmemektedir. Bu durum özellikle tek taraflı ise bir hematom (kan birikmesi) şüphesi uyandırır ve hastanın Dr. Hakan Gündoğan’a bunu haber vermesi gerekir.

Pektoral implant operasyonu sonrası hastaların hemen hepsi 1 hafta sonra işlerine dönmüş olacaktır (ağır kol gücü gerektirmeyen işlerde çalışan erkekler için bu süre 3 güne kadar inmektedir). 

Birinci hafta kontrolünde iz üzerine yapıştırılan özel bantlar alınır ve ameliyat korsesinin takılıp takılmaması konusunda karar tamamen hastaya bırakılır. Hasta istediği takdirde kendi stil ve beğenisine uygun dar bir sporcu atleti kullanabilir.

Pektoral implant operasyonu Sonrası Geç Dönem:

Pektoral implant operasyonunu takip eden 3. haftadan itibaren hastalar sportif aktivitelere dönebilirler, ancak kol ve göğüs kası çalıştıran aerobik egzersizler için 6 hafta beklenmesi tavsiye edilir.

Pektoral implant operasyonundan sonraki  6. Haftadan itibaren ise sportif aktivitelere ait tüm kısıtlamalar kaldırılır.

Pektoral implant operasyonu sonrası ilk 3 ay içinde göğüs kası implantlarının henüz tam yerleşmemiş olmalarına bağlı olarak daha yukarıda durmaları ve dolayısı ile göğüslerin üst kutbunun fazla dolgun gözükmesi normaldir.

Göğüsün orta kutup derisinin zaman içinde genişleyip, göğüs kası implantlarının yerleşmesine bağlı olarak 3. aydan itibaren üst kutup dolgunluğu azalmaya başlayacak ve göğüs kasları daha doğal gözükmeye başlayacaktır. Bu süreç iyileşmenin tam anlamı ile tamamlandığı ilk 1 sene süresince devam edecektir.

Özellikle ameliyatın ilk üç ayında göğüs başında, göğüsün alt ve yan kısımlarında ve kolun üst iç taraflarında geçici duyu azalması görülebilir. Bu durum hemen her zaman geçicidir ve his ameliyatın 6. ayında tamamen normale dönecektir.

Pektoral implant operasyonu sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar:

Her cerrahi müdahale de olduğu gibi Pektoral implant operasyonu sonrasında da bir takım sorunlar görülebilir:

Kanama ve enfeksiyon ihtimali her ameliyatta olduğu gibi Pektoral implant operasyonu sonrasında da mümkün olmakla birlikte sanılanın aksine endoskopik teknik kullanılması ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimalini klasik tekniğe göre azalttığından görülmesi çok nadirdir. Yine enfeksiyon gelişimini önlemek amacı ile uygun cerrahi yöntem ve antibiyotik seçimi ve operasyon yönetimi bu ihtimali azaltmaktadır.

Göğüs kası implantının pozisyon problemleri, her göğüs ameliyatında olduğu gibi  Pektoral implant operasyonu sonrası da görülebilir. Göğüs Kası İmplantının aşağı yerleşimi genellikle endoskop kullanılmadan körlemesine yapılan ve pektoral kasın uygun şekilde maniple edilmediği durumlarda gelişen teknik nedenli bir sorundur ve endoskopik teknik kullanımı sayesinde bu sorun ortadan kalkmıştır.

Kapsül Kontraktürü (implantlı göğüsün sertleşmesi), genellikle kadınlarda meme büyütme operasyonu sonrası gelişen bir durumdur. Kadınlarda kullanılan meme İmplantları yumuşak kıvamda olduğundan implantı saran zar serleştiğinde (kapsül kontraktürü) meme şeklinde bozulma ortaya çıkabilir. Ancak erkeklerde kullanılan pektoral kas İmplantları katı silikondan yapıldığı için implantı zarın sertleşmesi durumunda bile göğüslerin şeklini bozması çok nadirdir. Çok nadir olmakla birlikte eğer göğüs kasının şeklini bozan bir kapsül mevcut ise genellikle eski koltuk altı kesisi kullanılarak endoskop yardımı ile kapsülün rahatlatılması gerekebilir.

Pektoral implant operasyonuna özel sorunlar ise genellikle koltuk altı anatomisine bağlı ortaya çıkmakta ve sıklıkla ameliyattan 6 ay sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Erken dönemde koltuk altı tıraşı sırasında zorluk yaşanabilir, koltuk altında sert bir deri bandı gelişebilir ve yine geçici bir süre için koltuk altı lenf düğümlerinde büyüme gözükebilir. Kolun iç kısmında his kusuru geçici olmakla birlikte ortaya çıkabilir. Bu durumlar her zaman geçicidir.

Pektoral İmplant kas arkasına konulduğundan (kadınlarda olduğu gibi) “kapsül kontraktürü” denilen ve implantın etrafını saran dokunun sertleşmesi ihtimali düşüktür ancak  Pektoral implantın etrafında sıvı birikimi oluşup küçük bir delikten dışarı alınması gerekebilir.

Pektoral implant operasyonunun hasta için en zorlu kısmı erkek hastalarda herhangi bir operasyon sonrası sık görülen ağrı şikâyetidir. Erkeklerin kadınlara nazaran ağrıya daha az dirençli oldukları bilinen bir gerçektir ve ilk hafta içinde giderek azalan bir ağrı hissetmeleri doğaldır. 

Pektoral implant operasyonundan 6 hafta sonra ağır vücut geliştirme programlarına dahi yeniden başlamak mümkündür. 

Pektoral implant operasyonu gerek anatomik deformitelerin düzeltilmesi, gerekse sadece estetik amaçla uygulansın, beklentisi mantıklı ve iyileşme dönemine hazır erkek hastalarda göğüs bölgesinin daha erkeksi ve çekici hale gelmesi için uygun bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak Pektoral implant operasyonu etkinliği ve güvenilirliği yıllar içinde kanıtlanmış olan bir yöntem olarak  sadece koltuk altından değil tüm hem erkek hem kadınlarda göğüs bölgesi ameliyat tekniklerine hakim ve konu üzerinde tecrübe sahibi bir plastik cerrah tarafından yapıldığı takdirde hasta memnuniyeti yüksek bir tekniktir. Burada tekrar hatırlatılmasında fayda görülen durum ise bu operasyonun endoskop yardımcılı yapılması gerektiğidir. 

Eski bir yöntem olan ve endoskop kullanılmadan yapılan klasik Koltuk Altından Göğüs Kası İmplantı işlemi özellikle uzun dönemde ortaya çıkardığı sorunlar nedeni ile hastalar ve plastik cerrahlar tarafından kabul görmemektedir. Tekniğe ait problemler hemen tamamen endoskop kullanımı ile birlikte ortadan kalkmış olduğundan sadece koltuk altında iz bırakılacak diye güvenli, uzun vadede sorun çıkarmayacak ve estetik açıdan mükemmel görünümlü göğüs elde etme şansından feragat edilmemelidir.

Pektoral implant operasyonu Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Meme Büyütme Operasyonu fiyatını temel olarak:

1. Kullanılan Pektoral implantın Kalitesi.

2. Kullanılan Pektoral implantın Tipi (hazır ya da kişiye özel olarak sipariş edilen özel tip).

3. Pektoral implant Operasyonunun Uygulanacağı Hastanenin Kalitesi ve Teknik Donanımı.

4. Pektoral implant Operasyonu Sırasında İleri Teknoloji Kullanımı (Endoskopik Sistemler ve Özellikli Cerrahi Enstrümanların Kullanımı) vs.

5. Pektoral implant Operasyonunu Uygulayan Yapan Plastik Cerrahın emeğine biçtiği değer belirler.

Genel kural olarak her zaman Pektoral implant operasyonu kadınlarda uygulanan meme büyütme operasyonlarından her zaman daha pahalıdır. Bu durumun en önemli sebebi ise Pektoral implant malzemesinin meme implantlarına göre çok daha pahalı oluşudur. Pektoral implantın kişiye özel sipariş edildiği durumlarda ise maliyet daha da artmaktadır.

Pektoral implant operasyonu sırasında endoskop kullanımı ve operasyonun daha uzun sürmesi ile hastane maliyeti daha yüksek olmaktadır.

Kullanılan Pektoral implantın kalitesi arttıkça doğal olarak fiyatı da artacaktır. Dr. Hakan Gündoğan prensip olarak sadece Amerika da kullanımına izin verilen (FDA onaylı) ve Türkiye de mevcut olan markaları ya da güvenilir Pektoral implantları kullanmaktadır.

Doğal olarak her malzemenin daha az kaliteli halinin üretildiği dünyada Pektoral implantların da çok daha kalitesiz malzemeden (maliyeti düşürmek amacıyla tıbbi silikon yerine sanayi tipi silikon kullanılması gibi) üretilmiş markalarının mevcut olması sürpriz değildir (PIP isimli Fransız malı meme implantlarının yarattığı kiriz tam da bu yüzdendir!). Özellikle Çin ya da Uzak Doğu malı Pektoral implantlarda ne yazık ki sanayi tipi silikon kullanımı yaygındır ve operasyon sonrasından ciddi problemler yarattığı bilinmektedir.

Aynen Amerikalıların dediği “you get what you pay for” – “ancak ödediğinizin karşılığını alırsınız” gerçeği Meme Büyütme Operasyonu için de (sadece implant kalitesi değil tüm ameliyat ve sonrası süreç) geçerlidir.

Kullanılan Pektoral implant tek taraflı kullanım da (örneğin göğüs kasının doğuştan yokluğu – Poland Sendromu) maliyet düşerken, klasik çift taraflı uygulandığında maliyet artacaktır.

Bir başka önemli nokta ise Pektoral implant operasyonunun kadınlarda uygulanan meme büyütme operasyonuna kıyasla sayıca çok daha az yapıldığı ve dolayısı ile bu operasyonu yapan plastik cerrah sayısının da çok az olmasıdır. Bu yüzden plastik cerrahların bu operasyonu meme büyütme operasyonuna kıyasla daha pahalıya yapmaları anormal karşılanmamalıdır.