Dr. Hakan Gündoğan

VASER Vücut Şekillendirme

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği hasta güvenliği yüksek ve teknolojik olarak en üstün Liposuction yöntemidir.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği ile  klasik Liposuction işlemine göre vücut şekillendirmede çok etkilidir ve klasik Liposuction da görülen ödem, morarma, his kaybı gibi komplikasyonların görülme ihtimalini azaltmıştır.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği sonrası hastalar çok daha konforlu bir ameliyat sonrası süreç yaşamakta ve normal hayatlarına daha kısa sürede dönebilmektedir.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği uzun yıllardır kullanılmakta olan “Ultrasonik Liposuction” teknolojisinin son halidir.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği için Özel olarak dizayn edilmiş (sert, yandan burgulu) kanül uçları sayesinde ultrason enerjisini uçtan yanlara doğru yayılarak, önceki sistemlere göre %50 daha az enerji kullanımına dolayısı ile daha az doku hasarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniğinde kullanılan bu künt uçlu bu problar doku içinde kolaylıkla ilerlemeyip klasik liposuction ya da eski ultrasonik liposuction tekniklerine göre çok daha az yumuşak doku travmasına sebep olmaktadır. 

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği sayesinde ultrason enerji miktarının azaltılması sağlanmış ve daha etkili doku eritilmesi sayesinde komplikasyon oranları da azalmıştır. 

VASER Vücut Şekillendirme Tekniğinde mevcut olan çok Çeşitli prob ve burgu alternatifleri sayesinde değişik doku tip ve lokalizasyonlarında çalışma imkânı doğmaktadır. Özellikle bel, karın üst bölgesi, basenler gibi klasik liposuction da zorlukla müdahale edilen sert yağ kitlesine sahip alanlarda çok etkili olması günümüzün en popüler Liposuction tekniği olmasına sebep olmuştur.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniğinin klasik Liposuction tekniğine göre bir çok avantajı mevcuttur:

• Solid titanyum Vaser probları ultrason enerjinin daha etkin ve güvenli dağılımını sağlamakta ve daha küçük probların, dolayısı ile daha küçük kesilerin kullanımına izin vermektedir.

• Vaser probları değişik sayıda burgulu uçlara sahiptir ve kullanım çeşitliliği ve etkinlik avantajı sunmaktadır. Burgu sayısı arttıkça yağı eritme oranı artmakta, daha az burgulu problar ise etkinliğini arttırarak daha sert yağa sahip alanlarda kullanımını kolaylaştırmaktadır.

• VASER Vücut Şekillendirme Tekniği ultrason enerjisinin devamlı (continuous) ya da aralıklı (pulsating) modlarında kullanılmasını sağlayarak yağlı dokunun sertlik derecesine göre daha geniş bir yelpazede kullanım alanına izin vermektedir. Continuous modu genel olarak daha sert yapıdaki yağ dokusunda ve yüksek hızlı yağ dokusu eritmesini için uygun iken pulsating modu daha yumuşak yağ dokularında ve baş-boyun gibi daha ince çalışılması gereken alanlarda kullanılmaktadır.

• VASER Vücut Şekillendirme Tekniği aynı miktar yağı eritmekte kullanılan diğer ultrason enerjisi kullanan sistemlere göre dokuya %50 daha az enerji verdiğinden ameliyat sonrası doku sertliği ve serum toplanması gibi termal hasar sonrası gelişmesi muhtemel komplikasyonların ihtimalini azaltmaktadır.

• VASER Vücut Şekillendirme Tekniğinin bir başka avantajı ise bu yöntem ile alınan yağ hücrelerinin canlılığının büyük oranda korunmasıdır. Bu sayede VASER Liposculpture Tekniği alınan yağ dokusunun yağ enjeksiyonu sırasında kullanımı mümkün olmaktadır.

• VASER Vücut Şekillendirme Tekniği ile Hi Definition Sculpturing ve benzeri ileri uygulamalar yapılabilmektedir.

• VASER Vücut Şekillendirme Tekniği sadece yağ dokusunu eritip diğer yumuşak doku bütünlüğü korunduğundan, morluk ve ödem daha az görülmekte ve hastanın iyileşmesi daha hızlı olmaktadır.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği eritilmiş yağın çok daha kolay ve kusursuz olarak emilebilmesine olanak sağlayan son derece etkin ve güvenli bir Liposuction yöntemidir.

VASER Vücut Şekillendirme Tekniği özellikle yüksek miktarda yağ emileceği zaman plastik cerrahın yorgunluğunu azalmakta ve bağ dokusundan zengin ve dolayısı ile klasik liposuction tekniklerinin işe yaramadığı alanlarda bile daha temiz, düzenli ve kansız bir yağ emilmesi olanağı sağlamaktadır.