Dr. Hakan Gündoğan

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Kanseri olduğunu öğrenmek bir kadının ve yakınlarının hayatları boyunca yaşayabileceği en ağır psikolojik travmalardan biridir. Öte yandan günümüz de hastaların daha bilinçli olmaları ve kanser teşhisini kolaylaştıran tanı yöntemleri gibi nedenler ile Meme Kanseri Hastaları daha erken evrelerde teşhis edilebilmek de ve dolayısı ile kanserden tamamen kurtulup normal yaşam sürelerine ulaşmaları mümkün olmaktadır. Bu süreç doğal olarak Meme Rekonstrüksiyonu isteyen hasta sayısının artmasına ve hastaların kanser tanısı konduktan itibaren rekonstrüksiyon seçenekleri hakkında bilgi edinme yolları aramalarına sebep olmuştur.

Meme Kanseri ya da başka bir hastalık nedeniyle memenin tamamının veya bir kısmının alındığı durumlar kadınların vücut bütünlük algılarında ve dolayısıyla psikolojilerinde ciddi bozulmalara neden olabilmektedir. Öte yandan günümüz şartlarında memenin tamamının alındığı durumlarda dahi Plastik Cerrahlar tarafından yeni meme oluşturulması mümkündür ve yüksek hasta memnuniyeti ile sonuçlanan bir operasyondur.

Meme Kanseri nedeni ile memesi alınan bir kadında ne zaman yeniden meme yapılacağı kanserin tedavisini ve takibini yapan doktor ile birlikte Plastik Cerrahınızın vereceği karar bağlıdır. Uygun hastalarda bu operasyon memenin alınması işlemi (Mastektomi) sırasında eşzamanlı olarak yapılabilmek de ve hastalar memenin alınması travmasını en az şiddetle atlatabilmektedir.

Meme Rekonstrüksiyonu Zamanlaması ve Uygun Adaylar

Meme kanseri nedeni ile memesi alınmış kadınların çoğu ameliyata engel durumları olmadıkları sürece rekonstrüksiyon adayı olabilirler. Burada önemli olan nokta mastektomi operasyonu ile geride kalan dokunun kanserden tamamen arınmış olmasıdır. Rekonstrüksiyon işlemi mastektomi operasyonundan sonra belli bir zaman geçtikten sonra yapılabileceği gibi uygun vakalarda memenin alınmasını takiben aynı ameliyat sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Rekonstrüksiyonun zamanlaması planlanırken mastektomiyi uygulayacak olan Genel Cerrah, kanser nüksünü takip edecek Onkolog ve rekonstrüksiyonu uygulayacak olan Plastik Cerrah ve tabi ki hastanın ortak fikirlerinin alınması çok önemlidir. Özellikle yüksek nüks ihtimali olan durumlarda rekonstrüksiyonun ertelenmesi düşünülebilir. Aynı şekilde şişmanlık, sigara kullanımı, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon ya da sadece hastanın kendisini hazır hissetmediği durumlarda da rekonstrüksiyonun ertelenmesi uygun olacaktır.

Meme Rekonstrüksiyonu, Meme Kanseri Tedavisinin bir devamı olarak düşünülmeli ve Genel Cerrahınız ile Plastik Cerrahınızın birlikte planlama yapacağı bir süreç olmalıdır. Genel Cerrahınız Kanser konusunda kafanıza takılan tüm soruları cevapladıktan sonra Plastik Cerrahınız seçilecek rekonstrüksiyon yöntemini belirlemek için yaşınız, dokularınızın durumu, genel sağlık problemleriniz ve beklentileriniz gibi bir çok önemli durumu sizinle tartışacaktır.

Meme Rekonstrüksiyonu Yöntemleri ve Operasyon Süreci

Meme Rekonstrüksiyonu İşlemi genellikle “Anında Rekonstrüksiyon” ya da “Geç Rekonstrüksiyon” olarak iki değişik zamanlama ile yapılabilir. Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Öte yandan ister mastektomi işlemini takiben anında, isterse geç olarak planlansın, genellikle memenin oluşturulduğu ilk ameliyatı takiben bir ya da birkaç düzeltme işlemine duyan ve simetrinin sağlanması için karşı memeye de işlem uygulanmasını gerektiren bir süreçtir. Uygulanacak operasyon tipi ne olursa olsun Meme Rekonstrüksiyonu İşlemi mutlaka hastanede ve ameliyathane ortamında ve bir Plastik Cerrah tarafından yapılması gereken bir operasyondur.

Hastanın durumuna göre seçilecek rekonstrüksiyon yöntemleri farklılık gösterebilir:

En sık kullanılan yöntem mastektomi uygulanmış deri bölgesinin doku genişleticiler ile genişletilmesi ve sonrasında meme implantı uygulanmasıdır. Bu işlemde meme kanseri ile alınan meme derisinin kalan kısmı altındaki meme kasının arkasına doku genişletici konulup aralıklarla serum fizyolojik enjekte edilerek şişirilir. Deri yeterince genişledikten sonra ikinci bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp yerine kalıcı meme implantı (genellikle silikon jel implantlar tercih edilir) konur. Bazı durumlarda hem şişirilip hem de yerinde bırakılabilen ve ikinci bir ameliyata gerek göstermeyen doku genişleticiler uygulanabilir. Her iki tip doku genişleticinin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Meme başı ve çevresindeki renkli kısmı oluşturmak için uygulanacak işlemler ise daha sonra yapılacaktır. Anında Rekonstrüksiyon planlanan olgularda ise deri genişletilmesine gerek olmadığından meme implantı mastektomi sonrasında uygulanabilir.

Flep Rekonstrüksiyonu:

Ameliyat sonrası dönemin zorluğu ve uzunluğu tamamen seçilen yönteme bağlıdır. Meme implantı sonrası iyileşme hızlıdır ve aynı gün hastaneden çıkılabilir. Flep ile Rekonstrüksiyon olgularında 2 ile 7 gün kadar hastane de kalmak gerekebilir. Bu süre zarfında sıvıların birikmesini engelleyen dren kullanımı muhtemelen gerekecektir.

Meme İmplantı ile Rekonstrüksiyon sonrası normal hayata dönüş çok çabuk olmakla birlikte Flep Rekonstrüksiyonu sonrası 6 hafta kadar sıkıntılı bir dönem sizi bekleyecektir. Mastektomi sırasında meme dokusunun duyusunu sağlayan sinirler de tamamen alındığından, hangi yöntem seçilirse seçilsin Meme Rekonstrüksiyonu sonrası duyulanım tam olmayacaktır. Öte yandan küçük sinirlerin kendilerini onarması sonucu bir miktar duyunun geri kazanılması da sürpriz olmayacaktır. Ameliyat sonrası kaçınılmaz şekilde izler kalacak ancak bu izler sizi gittikçe rahatsız etmez hale geleceklerdir. Rekonstrüksiyon sonuçlarından mutlu olan hastaların kalan izlere daha az aldırış ettikleri ise bilinen bir gerçektir.

Meme Rekonstrüksiyonu İşleminin en zorlu ilk ameliyatı yapıldıktan sonra gereken diğer işlemler genellikle daha basit olup lokal anestezi altında gerçekleştirilebilecek tip de girişimlerdir. İlk rekonstrüksiyon bir doku genişletici yardımı ile yapıldıysa ikinci ameliyatta doku genişletici çıkartılıp yerine kalıcı implant konabilir. Meme ucu ve areolanın yeniden oluşturulması için beklenmesi daha uygundur. Rekonstrükte edilen memenin karşı meme ile daha uyumlu ve simetrik gözükmesi için de normal memenin küçültülmesi, büyütülmesi ya da dikleştirilmesi gerekebilir.

Ameliyat Sonrası

Meme Rekonstrüksiyonu İşlemin kanser nüksü riskini arttırmadığı gibi radyoterapi ya da kemoterapi gibi ek müdahalelere engel teşkil etmez. Rekonstrüksiyon sonrasında hem Genel Cerrahınız hem de Plastik Cerrahınız ile iletişimde kalmanız çok önemlidir. Rekonstrükte edilen memenin beklentilerinizi karşılamama gibi bir riski mevcuttur ve operasyon öncesi yeterli bilgi sahibi olunmalıdır.

Rekonstrükte edilen meme karşı taraf normal memenize göre daha sert, yuvarlak ve düz görünebileceği gibi alınan meme ile aynı kontura sahip olmayabilir ya da diğer memenizle tam olarak simetrik görünmeyebilir. Beklentilerini mantıklı tuttukları sürece memesi alınmış kadınlar için Meme Rekonstrüksiyonu İşlemi oldukça memnun edici ve hayat kalitelerini ve kendilerini bütün hissetmelerine yardımcı olan bir operasyon olarak bilinir.